Ezekiel 24:22 Cross References - Bulgarian

22 И вие ще направите, както направих аз: устните си няма да покриете и хляба на хората няма да ядете,

Job 27:15

15 Останалите от него смъртта ще свали в гроба и вдовиците му няма да ги оплачат.

Psalms 78:64

64 Свещениците Му паднаха от меч и вдовиците им не плакаха.

Jeremiah 16:4-7

4 Ще умрат от ужасни смъртоносни болести. Няма бъдат оплакани, нито погребани — ще станат тор по лицето на земята. Ще се довършат от меч и от глад и труповете им ще бъдат за храна на небесните птици и на земните зверове.5 Защото така казва ГОСПОД: Не влизай в дом на оплакване и не ходи да жалееш или да ги оплакваш; защото отнех Своя мир от този народ, заявява ГОСПОД, милостта и щедростите.6 И ще измрат големи и малки в тази земя; няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат, нито ще правят нарязвания по телата си, нито ще се обръснат за тях,7 нито ще разчупват хляб в жалеенето, за да утешат някого за мъртвия, нито ще ги напоят от чашата на утешението за баща им или за майка им.

Jeremiah 47:3

3 от тропота на копитата на силните му коне, от шума на колесниците му и тътена на колелата му. Бащите няма да се обърнат да погледнат към децата си, понеже ръцете им са отслабнали

Ezekiel 24:16-17

16 Сине човешки, ето, Аз отнемам от теб радостта на очите ти с един удар; а ти не оплаквай и не плачи, и да не текат сълзите ти!17 Смълчи въздишките, не прави оплакване на мъртви, навий си тюрбана и обуй сандалите на краката си, не покривай устните си и не яж хляба на хората.

Amos 6:9-10

9 И десет души ако останат в една къща, ще умрат.10 И когато чичото на умрелия и онзи, който ще го гори, го вдигне да изнесе костите от къщата, ако каже на онзи, който е по-навътре в къщата: Има ли още някой с теб? — и той отговори: Няма. — тогава ще каже: Мълчи, за да не се споменава Името на ГОСПОДА!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.