Exodus 2:1 Cross References - Bulgarian

1 В това време един човек от левиевия дом отиде и взе една от левиевите дъщери.

Exodus 6:16-20

16 Ето имената на синовете на Леви според родословието им: Гирсон, Каат и Мерарий. И годините на живота на Леви станаха сто тридесет и седем години.17 Синове на Гирсон: Ливний и Семей, по родовете им.18 Синове на Каат: Амрам и Исаар, и Хеврон, и Озиил. И годините на живота на Каат станаха сто тридесет и три години.19 Синове на Мерарий: Маалий и Мусий. Тези са родовете на Леви според родословието им.20 А Амрам взе за жена леля си Йохаведа, която му роди Аарон и Мойсей. И годините на живота на Амрам станаха сто тридесет и седем години.

Numbers 26:59

59 Името на жената на Амрам беше Йохаведа, дъщеря на Леви, която се роди на Леви в Египет; и тя роди на Амрам Аарон и Мойсей и сестра им Мариам.

1 Chronicles 6:1-3

1 Синовете на Леви бяха: Гирсон, Каат и Мерарий.2 И синове на Каат: Амрам, Исаар и Хеврон, и Озиил.3 И деца на Амрам: Аарон и Мойсей, и Мариам. Синове на Аарон: Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.

1 Chronicles 23:12-14

12 Синовете на Каат: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил, четирима.13 Синовете на Амрам: Аарон и Мойсей. А Аарон беше отделен, за да се освещава като пресвят, той и синовете му, до века, да кадят пред ГОСПОДА, да Му служат и да благославят в Неговото Име до века.14 А синовете на Божия човек Мойсей се числяха към левиевото племе.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.