2 Samuel 15:33 Cross References - Bulgarian

33 И Давид му каза: Ако продължиш с мен, ще ми бъдеш в тежест,

2 Samuel 19:35

35 Днес аз съм на осемдесет години. Мога ли да различавам между добро и лошо? Или може ли слугата ти да усеща какво ям или какво пия? Или мога ли вече да чувам гласа на певците или на певиците? Защо тогава слугата ти да бъде допълнителна тежест на господаря ми, царя?

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.