2 Kings 18:1 Cross References - Bulgarian

1 В третата година на израилевия цар Осия, сина на Ила, се възцари Езекия, синът на юдовия цар Ахаз.

2 Kings 15:30

30 А Осия, синът на Ила, направи заговор против Факей, сина на Ромелия, нападна го и го уби, и се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, сина на Озия.

2 Kings 16:2

2 Ахаз беше на двадесет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. Той не върши това, което беше право пред ГОСПОДА, неговия Бог, както баща му Давид,

2 Kings 16:20-17:1

20 И Ахаз легна при бащите си в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Езекия.

2 Kings 18:9

9 А в четвъртата година на цар Езекия, която беше седмата година на израилевия цар Осия, сина на Ила, асирийският цар Салманасар се изкачи против Самария и я обсади.

1 Chronicles 3:13

13 негов син — Ахаз, негов син — Езекия, негов син — Манасия,

2 Chronicles 28:27-29:1

27 И Ахаз легна при бащите си и го погребаха в града, в Ерусалим, но не го занесоха в гробищата на израилевите царе. А вместо него се възцари синът му Езекия.

Matthew 1:9-10

9 Озия роди Йотам; Йотам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия;10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Йосия;

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.