1 Chronicles 2:49 Cross References - Bulgarian

49 роди и Сагаф, бащата на Мадмана, Сева, бащата на Махван и бащата на Гавая. А дъщерята на Халев беше Ахса.

Joshua 15:31

31 и Сиклаг, и Мадмана, и Сансана,

Joshua 15:57

57 Акаин, Гавая и Тамна — десет града със селата им;

2 Samuel 21:6

6 нека ни се дадат седем мъже от синовете му, за да ги обесим пред ГОСПОДА в Гавая на Саул, избрания на ГОСПОДА. И царят каза: Ще ви ги дам.

1 Chronicles 2:42

42 Синове на Халев, брата на Ерамеил: първородният му Миса, който е баща на Зиф, и синовете на Мариса, бащата на Хеврон.

Isaiah 10:31

31 Мадмина се разбяга, жителите на Гевим побягнаха.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.