Psalms 31:1

LXX_WH(i)
    1 G1519 PREP [30:1] εις G3588 T-ASN το G5056 N-ASN τελος G5568 N-NSM ψαλμος G3588 T-DSM τω   N-PRI δαυιδ G1611 N-GSF εκστασεως G1909 PREP [30:2] επι G4771 P-DS σοι G2962 N-VSM κυριε G1679 V-AAI-1S ηλπισα G3165 ADV μη G2617 V-APO-1S καταισχυνθειην G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1343 N-DSF δικαιοσυνη G4771 P-GS σου   V-AMD-2S ρυσαι G1473 P-AS με G2532 CONJ και G1807 V-AMD-2S εξελου G1473 P-AS με
HOT(i) 1 למנצח מזמור לדוד׃ (31:2) בך יהוה חסיתי אל אבושׁה לעולם בצדקתך פלטני׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H5329 למנצח To the chief Musician, H4210 מזמור A Psalm H1732 לדוד׃ of David. H3068 בך יהוה In thee, O LORD, H2620 חסיתי do I put my trust; H408 אל let me never H954 אבושׁה be ashamed: H5769 לעולם let me never H6666 בצדקתך me in thy righteousness. H6403 פלטני׃ deliver
Vulgate(i) 1 victori canticum David in te Domine speravi non confundar in aeternum in iustitia tua salva me
Wycliffe(i) 1 The title of the oon and thrittithe salm. Lernyng to Dauid. Blessid ben thei, whose wickidnessis ben foryouun; and whose synnes ben hilid.
Coverdale(i) 1 In the, O LORDE, is my trust: let me neuer be put to cofucion, but delyuer me in thy rightuousnesse.
MSTC(i) 1 {To the Chanter, A Psalm of David} In thee, O LORD, have I put my trust; let me never be put to confusion. Deliver me in thy righteousness.
Matthew(i) 1 To the chaunter a Psalme of Dauyd. In the O lord, is my trust: let me neuer be put to confusyon, but delyuer me in thy rightuousnesse.
Great(i) 1 To the chaunter a Psalme of Dauid. In the, O Lord, haue I put my trust: let me neuer be put to confusyon: delyuer me in thy ryghteousnesse.
Geneva(i) 1 To him that excelleth. A Psalme of David. In thee, O Lord, haue I put my trust: let mee neuer be confounded: deliuer me in thy righteousnesse.
Bishops(i) 1 In thee O God I haue put my trust, let me neuer be confounded: deliuer me in thy righteousnes
DouayRheims(i) 1 Unto the end, a psalm for David, in an ecstasy. (31:2) In thee, O Lord, have I hoped, let me never be confounded: deliver me in thy justice.
KJV(i) 1

In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.

KJV_Cambridge(i) 1 To the chief Musician, A Psalm of David.
In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
Thomson(i) 1 For the conclusion. A Psalm by David, on a surprise. In thee, Lord, I have trusted. Let me never be put to shame. In thy saving mercy rescue me and deliver me;
Brenton(i) 1 (30:1) For the end, a Psalm of David, an utterance of extreme fear. O Lord, I have hoped in thee; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness and rescue me.
Brenton_Greek(i) 1 Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, ἐκστάσεως.
Ἐπὶ σοί Κύριε ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με.
Leeser(i) 1 To the chief musician, a psalm of David. (31:2) In thee, O Lord, do I put my trust; Oh that I may never be put to shame: through thy righteousness do thou release me.
YLT(i) 1 To the Overseer. —A Psalm of David. In Thee, O Jehovah, I have trusted, Let me not be ashamed to the age, In Thy righteousness deliver me.
JuliaSmith(i) 1 To the overseer, chanting of David. In thee, O Jehovah, I put my trust, I shall not be ashamed forever: in thy justice deliver me.
Darby(i) 1 {To the chief Musician. A Psalm of David.} In thee, Jehovah, do I trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
ERV(i) 1 For the Chief Musician. A Psalm of David. In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
ASV(i) 1 In thee, O Jehovah, do I take refuge; Let me never be put to shame: Deliver me in thy righteousness.
JPS_ASV_Byz(i) 1 (31:1) For the Leader. A Psalm of David. (31:2) In thee, O LORD, have I taken refuge; let me never be ashamed; deliver me in Thy righteousness.
CLV(i) 1 {A Davidic Psalm{ In You, O Yahweh, have I taken refuge; Do not let me be ashamed for the eon; In Your righteousness deliver me."
BBE(i) 1 To the chief music-maker. A Psalm. Of David. In you, O Lord, have I put my hope; let me never be shamed; keep me safe in your righteousness.
MKJV(i) 1 To the Chief Musician. A Psalm of David. In You, O Jehovah, I put my trust; let me never be ashamed; deliver me in Your righteousness.
LITV(i) 1 To the chief musician. A Psalm of David. In You, O Jehovah, I sought refuge; let me never be ashamed; deliver me in Your righteousness.
ECB(i) 1 To His Eminence; A Psalm by David. In you, O Yah Veh, I seek refuge; shame me not eternally; slip me away in your justness:
ACV(i) 1 In thee, O LORD, do I take refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in thy righteousness.
WEB(i) 1 For the Chief Musician. A Psalm by David. In you, Yahweh, I take refuge. Let me never be disappointed. Deliver me in your righteousness.
NHEB(i) 1 In you, LORD, I take refuge. Let me never be disappointed. Deliver me in your righteousness.
AKJV(i) 1 In you, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in your righteousness.
KJ2000(i) 1 [To the Chief Musician. A Psalm of David.] In you, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in your righteousness.
UKJV(i) 1 In you, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in your righteousness.
EJ2000(i) 1 To the Overcomer,
A Psalm of David.
¶ In thee, O LORD, have I waited; let me never be ashamed; deliver me in thy righteousness.
CAB(i) 1 For the end, A Psalm of David, an utterance of extreme fear. O Lord, I have hoped in You; let me never be ashamed; deliver me in Your righteousness and rescue me.
LXX2012(i) 1 (32) [A Psalm] of instruction by David. Blessed [are they] whose transgressions are forgiven, and who sins are covered.
NSB(i) 1 ([Psalm of David]) I have taken refuge in you, O Jehovah. Never let me be put to shame. Deliver me because of your righteousness.
ISV(i) 1 To the Director: A Davidic Psalm. In you, LORD, I have taken refuge. Let me never be ashamed. Because you are righteous, deliver me!
LEB(i) 1 For the music director. A psalm of David.*
In you, O Yahweh, I have taken refuge. Let me not be put to shame ever. Deliver me by your righteousness.
MLV(i) 1 I take refuge in you, O Jehovah. Do not let me be put to shame everlasting. Deliver me in your righteousness.
VIN(i) 1 For the music director. A psalm of David. In you, O LORD, I have taken refuge. Let me not be put to shame ever. Deliver me by your righteousness.
ELB1871(i) 1 Auf dich, Jehova, traue ich; laß mich nimmer beschämt werden; errette mich in deiner Gerechtigkeit!
DSV(i) 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
Giguet(i) 1 ¶ Seigneur, j’ai espéré en vous; que je ne sois point confondu éternellement. Délivrez-moi en votre justice, et sauvez moi.
DarbyFR(i) 1
En toi, Éternel, j'ai placé ma confiance; que je ne sois jamais confus; délivre-moi dans ta justice.
Segond(i) 1 Au chef des chantres. Psaume de David. Eternel! je cherche en toi mon refuge: Que jamais je ne sois confondu! Délivre-moi dans ta justice!
SE(i) 1 Al Vencedor: Salmo de David. En ti, oh SEÑOR, he esperado; no sea yo avergonzado para siempre; líbrame en tu justicia.
JBS(i) 1 Al Vencedor:
Salmo de David.
En ti, oh SEÑOR, he esperado; no sea yo avergonzado para siempre; líbrame en tu justicia.
Albanian(i) 1 Gjeta strehë te ti, o Zot; bëj që unë të mos ngatërrohem kurrë; çliromë për drejtësinë tënde.
RST(i) 1 (30:1) Начальнику хора. Псалом Давида.(30-2) На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
Arabic(i) 1 لامام المغنين. مزمور لداود‎. ‎عليك يا رب توكلت. لا تدعني اخزى مدى الدهر. بعدلك نجني‎.
Bulgarian(i) 1 (По слав. 30) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, на Теб се уповавам, нека не се посрамя до века; спаси ме в правдата Си!
BKR(i) 1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.
Danish(i) 1 Til Sangmesteren; en Psalme af David.
CUV(i) 1 ( 大 衛 的 詩 , 交 與 伶 長 。 ) 耶 和 華 啊 , 我 投 靠 你 ; 求 你 使 我 永 不 羞 愧 ; 憑 你 的 公 義 搭 救 我 !
CUVS(i) 1 ( 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 。 ) 耶 和 华 啊 , 我 投 靠 你 ; 求 你 使 我 永 不 羞 愧 ; 凭 你 的 公 义 搭 救 我 !
Esperanto(i) 1 Al la hxorestro. Psalmo de David. Vin, ho Eternulo, mi fidas, ke mi neniam estu hontigita; Per Via justeco savu min.
Finnish(i) 1 Davidin Psalmi edelläveisaajalle. (H31:2) Herra, sinuun minä uskallan, etten minä ikänä häpiään tulisi: vapahda minua sinun vanhurskautes kautta.
FinnishPR(i) 1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (H31:2) Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla, vapahda minut vanhurskaudessasi.
Indonesian(i) 1 Untuk pemimpin kor. Mazmur Daud. (31-2) Pada-Mu aku berlindung ya TUHAN, jangan biarkan aku dikecewakan. Selamatkanlah aku demi keadilan-Mu
Italian(i) 1 Salmo di Davide, dato al capo de’ Musici SIGNORE, io mi son confidato in te; Fa’ che io non sia giammai confuso; Liberami per la tua giustizia.
ItalianRiveduta(i) 1 Per il Capo de’ musici. Salmo di Davide. O Eterno, io mi son confidato in te, fa’ ch’io non sia giammai confuso; liberami per la tua giustizia.
Korean(i) 1 (다윗의 시. 영장으로 한 노래) 여호와여, 내가 주께 피하오니 나로 영원히 부끄럽게 마시고 주의 의로 나를 건지소서
Lithuanian(i) 1 Tavimi, Viešpatie, pasitikiu; niekados tenebūsiu sugėdintas. Savo teisumu išgelbėk mane.
PBG(i) 1 Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.
Portuguese(i) 1 Em ti, Senhor, me refugio; nunca seja eu envergonhado; livra-me pela tua justiça!
Romanian(i) 1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta!
Ukrainian(i) 1 Для дириґетна хору. Псалом Давидів.