Leviticus 15:23

LXX_WH(i)
    23 G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2845 N-DSF κοιτη G846 D-GSF αυτης G1510 V-PAPGS ουσης G2228 CONJ η G1909 PREP επι G3588 T-GSN του G4632 N-GSN σκευους G3364 ADV ου G1437 CONJ εαν G2523 V-AAS-3S καθιση G1909 PREP επ G846 D-DSN αυτω G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G680 V-PMN απτεσθαι G846 D-ASM αυτον G846 D-GSF αυτης G169 A-NSM ακαθαρτος G1510 V-FMI-3S εσται G2193 PREP εως G2073 N-GSF εσπερας
HOT(i) 23 ואם על המשׁכב הוא או על הכלי אשׁר הוא ישׁבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב׃
Vulgate(i) 23 omne vas super quo illa sederit quisquis adtigerit lavabit vestimenta sua et lotus aqua pollutus erit usque ad vesperum
Clementine_Vulgate(i) 23 Omne vas, super quo illa sederit, quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua: et ipse lotus aqua, pollutus erit usque ad vesperum.
Wycliffe(i) 23 If a man is couplid fleischli with hir in the tyme of blood that renneth bi monethis, he schal be vncleene bi seuene daies, and ech bed in which he slepith schal be defoulid.
Tyndale(i) 23 so that whether he twich hir couche or any thige whereo she hath sete, he shalbe vnclene uto the eue.
MSTC(i) 23 so that whether he touch her couch or anything whereon she hath sitten, he shall be unclean unto the evening.
Matthew(i) 23 so that whether he touche her couche or any thynge whereon she hath sytten, he shalbe vncleane vnto the euen,
Great(i) 23 so that whether he touche her couche or any vessell where on she hath sytten, he shalbe vnclene vnto the euen.
Geneva(i) 23 So that whether he touche her bed, or any thing whereon shee hath sit, he shalbe vncleane vnto the euen.
Bishops(i) 23 So that whether he touche her bed, or any vessell wheron she hath sytten, he shalbe vncleane vntyll the euenyng
DouayRheims(i) 23 Whosoever shall touch any vessel on which she sitteth, shall wash his clothes: and himself being washed with water, shall be defiled until the evening.
KJV(i) 23

And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.

KJV_Cambridge(i) 23 And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.
Thomson(i) 23 Whether she be in bed, or on any seat whereon she may sit, when one toucheth her, he shall be unclean until evening.
Webster(i) 23 And if it be on her bed, or on any thing on which she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the evening.
Brenton(i) 23 And whether it be while she is on her bed, or on a seat which she may happen to sit upon when he touches her, he shall be unclean till evening.
Brenton_Greek(i) 23 Ἐὰν δὲ ἐν τῇ κοίτῃ αὐτῆς οὔσης, ἢ ἐπὶ τοῦ σκεύους οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπʼ αὐτῷ ἐν τῷ ἅπτεσθαι αὐτὸν αὐτῆς, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Leeser(i) 23 And if something be on the bed, or on any thing whereon she may sit, when he toucheth it, he shall be unclean until the evening.
YLT(i) 23 `And if it is on the bed, or on the vessel on which she is sitting, in his coming against it, he is unclean till the evening.
JuliaSmith(i) 23 And if it is upon the bed or upon the vessel which she sat upon it, in his touching upon it he shall be unclean till the evening.
Darby(i) 23 And if it be on the bed, or on anything whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.
ERV(i) 23 And if it be on the bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.
ASV(i) 23 And if it be on the bed, or on anything whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.
JPS_ASV_Byz(i) 23 And if he be on the bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.
Rotherham(i) 23 and, whether, on her bed, it is, or on any thing whereon she hath been sitting, when he toucheth it, he shall be unclean until the evening;
CLV(i) 23 Whether it was on the bedding or on the article on which she was sitting when he touched it, he is unclean until the evening.
BBE(i) 23 Anyone touching anything on the bed or on the thing on which she has been seated, will be unclean till evening.
MKJV(i) 23 And if it is on the bed or on anything on which she sits, when he touches it, he shall be unclean until the evening.
LITV(i) 23 And if it is on the bed, or on anything on which she sits when he touches it, he shall be unclean until the evening.
ECB(i) 23 And if it is on a bed, or any instrument whereon she sits, when he touches it he becomes foul until the evening.
ACV(i) 23 And if it be on the bed, or on anything on which she sits, when he touches it, he shall be unclean until the evening.
WEB(i) 23 If it is on the bed, or on anything she sits on, when he touches it, he shall be unclean until the evening.
NHEB(i) 23 If it is on the bed, or on anything whereon she sits, when he touches it, he shall be unclean until the evening.
AKJV(i) 23 And if it be on her bed, or on any thing where on she sits, when he touches it, he shall be unclean until the even.
KJ2000(i) 23 And if it be on her bed, or on anything on which she sits, when he touches it, he shall be unclean until the evening.
UKJV(i) 23 And if it be on her bed, or on any thing whereon she sits, when he touches it, he shall be unclean until the even.
EJ2000(i) 23 And if any thing was on the bed or on any thing upon which she sat, he that touches it shall be unclean until the evening.
CAB(i) 23 And whether it be while she is on her bed, or on a seat which she may happen to sit upon when he touches her, he shall be unclean till evening.
LXX2012(i) 23 And whether it be while she is on her bed, or on a seat which she may happen to sit upon when he touches her, he shall be unclean till evening.
NSB(i) 23 »‘If her blood touches anything on the bed or anything she sits on, it will be unclean until evening.
LEB(i) 23 And if it is on the bed or on the object on which she sits, at his touching it he becomes unclean until the evening.
MLV(i) 23 And if it is on the bed, or on anything on which she sits, when he touches it, he will be unclean until the evening.
VIN(i) 23 If it is on the bed, or on anything she sits on, when he touches it, he shall be unclean until the evening.
Luther1545(i) 23 Und wer etwas anrühret, das auf ihrem Lager, oder wo sie gesessen, gelegen oder gestanden, soll unrein sein bis auf den Abend.
Luther1912(i) 23 Und wer anrührt irgend etwas, das auf ihrem Lager gewesen ist oder da, wo sie gesessen hat soll unrein sein bis auf den Abend.
ELB1871(i) 23 Und wenn etwas auf dem Lager oder auf dem Gerät ist, worauf sie gesessen hat, - wenn er es anrührt, wird er unrein sein bis an den Abend.
ELB1905(i) 23 Und wenn etwas auf dem Lager oder auf dem Gerät ist, worauf sie gesessen hat, wenn er es anrührt, wird er unrein sein bis an den Abend.
DSV(i) 23 Zelfs indien het op het leger geweest zal zijn, of op het tuig, waarop zij zat, als hij dat aanroerde, hij zal onrein zijn tot aan den avond.
Giguet(i) 23 Celui qui la touchera, qu’elle soit au lit ou assise sur un meuble, sera impur jusqu’au soir.
DarbyFR(i) 23 Et s'il y a quelque chose sur le lit, ou sur l'objet, quel qu'il soit, sur lequel elle se sera assise, quiconque l'aura touché sera impur jusqu'au soir.
Martin(i) 23 Même si la chose que quelqu'un aura touchée était sur le lit, ou sur quelque chose sur laquelle elle était assise, quand quelqu'un aura touché cette chose-là; il sera souillé jusqu'au soir.
Segond(i) 23 S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir.
SE(i) 23 Y si alguna cosa estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la tarde.
ReinaValera(i) 23 Y si estuviere sobre la cama, ó sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde.
JBS(i) 23 Y si alguna cosa estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la tarde.
Albanian(i) 23 Kur ajo është ulur mbi shtrat ose mbi çfarëdo gjë tjetër, kur dikush e prek atë do të jetë i papastër deri në mbrëmje.
RST(i) 23 и если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера;
Arabic(i) 23 وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجسا الى المساء.
Bulgarian(i) 23 И ако върху постелката или върху това, на което е седяла, има нещо и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта.
Croatian(i) 23 A ako bi se dotakao čega što je bilo na njezinoj postelji ili na predmetu na kojem je ona sjedila, neka je nečist do večeri.
BKR(i) 23 Což by koli bylo na lůži tom, neb na jaké by koli věci seděla, a dotekl by se toho někdo, nečistý bude až do večera.
Danish(i) 23 Og dersom nogen ligger paa det Leje eller paa det Tøj, som hun har siddet paa, saa han rører derved, skal han være uren indtil Aftenen.
CUV(i) 23 在 女 人 的 床 上 , 或 在 他 坐 的 物 上 , 若 有 別 的 物 件 , 人 一 摸 了 , 必 不 潔 淨 到 晚 上 。
CUVS(i) 23 在 女 人 的 床 上 , 或 在 他 坐 的 物 上 , 若 冇 别 的 物 件 , 人 一 摸 了 , 必 不 洁 净 到 晚 上 。
Esperanto(i) 23 Kaj se io estos sur la lito, aux sur objekto, sur kiu sxi sidis, kaj iu tion ektusxos, tiam li estos malpura gxis la vespero.
Finnish(i) 23 Jos jotakin osaa olla sen vuoteessa, eli istuimella, kussa hän istuu, ja joku siihen tarttuu, hänen pitää oleman saastaisen ehtoosen asti.
FinnishPR(i) 23 Ja jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai istuimella, jolla hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti.
Haitian(i) 23 Wi, depi se kabann fanm lan osinon yon bagay fanm lan sèvi pou l' chita yon moun manyen, moun sa a p'ap nan kondisyon pou fè sèvis Bondye jouk aswè.
Hungarian(i) 23 Sõt ha valaki az õ ágyán, vagy a holmikon illet is valamit, a melyeken õ ült, tisztátalan legyen estvéig.
Italian(i) 23 Anzi, se alcuna cosa è sopra il letto o sopra alcun arnese, sopra il quale ella sia seduta, quando alcuno toccherà quella cosa, sia immondo infino alla sera.
ItalianRiveduta(i) 23 E se l’uomo si trovava sul letto o sul mobile dov’ella sedeva quand’è avvenuto il contatto, egli sarà impuro fino alla sera.
Korean(i) 23 그의 침상과 무릇 그 좌석에 있는 것을 만지는 자도 저녁까지 부정할 것이며
Lithuanian(i) 23 Jei kas paliestų tai, kas buvo ant jos patalo ar vietą, kur ji sėdėjo, bus nešvarus iki vakaro.
PBG(i) 23 Jeźliby też co było na łożu jej, albo na czem by ona siedziała, a dotknąłby się kto tego, nieczystym będzie aż do wieczora.
Portuguese(i) 23 Se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde.
Norwegian(i) 23 Og dersom nogen rører ved noget som er på leiet eller på det hun sitter på, skal han være uren til om aftenen.
Romanian(i) 23 Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela, va fi necurat pînă seara.
Ukrainian(i) 23 А якщо було б щось на ложі або на тій речі, що вона сиділа на ній, і він доторкнеться того, то буде нечистий аж до вечора.