Jeremiah 32:17

LXX_WH(i)
    17 G3588 INJ [39:17] ω G2962 N-VSM κυριε G4771 P-NS συ G4160 V-AAI-2S εποιησας G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G3588 T-DSF τη G2479 N-DSF ισχυι G4771 P-GS σου G3588 T-DSF τη G3173 A-DSF μεγαλη G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G1023 N-DSM βραχιονι G4771 P-GS σου G3588 T-DSM τω G5308 A-DSM υψηλω G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω   A-DSM μετεωρω G3364 ADV ου G3165 ADV μη G613 V-APS-3S αποκρυβη G575 PREP απο G4771 P-GS σου G3762 A-ASN ουθεν
HOT(i) 17 אהה אדני יהוה הנה אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
Vulgate(i) 17 heu heu heu Domine Deus ecce tu fecisti caelum et terram in fortitudine tua magna et in brachio tuo extento non erit tibi difficile omne verbum
Clementine_Vulgate(i) 17 [Heu! heu! heu! Domine Deus, ecce tu fecisti cælum et terram in fortitudine tua magna, et in brachio tuo extento: non erit tibi difficile omne verbum:
Wycliffe(i) 17 alas! alas! Lord God, Lord, thou madist heuene and erthe in thi greet strengthe, and in thin arm stretchid forth; ech word schal not be hard to thee;
Coverdale(i) 17 O LORDE God, It is thou that hast made heauen and earth with thy greate power and hie arme, and there is nothinge to harde for ye.
MSTC(i) 17 'O LORD God: It is thou that hast made heaven and earth with thy great power and high arm, and there is nothing too hard for thee.
Matthew(i) 17 O Lorde God, it is thou that hast made heauen and earthe wyth thy greate power, and hye arme, and there is nothinge to harde for the.
Great(i) 17 O Lord God, it is thou that hast made heauen and earth with thy greate power and hie arme, and there is nothyng hyd from the.
Geneva(i) 17 Ah Lord God, beholde, thou hast made the heauen and the earth by thy great power, and by thy stretched out arme, and there is nothing hard vnto thee.
Bishops(i) 17 O Lorde God, it is thou that hast made heauen and earth with thy great power and hye arme, and there is nothing hid from thee
DouayRheims(i) 17 Alas, alas, alas, O Lord God, behold thou hast made heaven and earth by thy great power, and thy stretched out arm: no word shall be hard to thee:
KJV(i) 17

Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee:

KJV_Cambridge(i) 17 Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee:
Thomson(i) 17 self-existent Lord, Thou hast made the heaven and the earth by thy great power and by thy high and exalted arm. From thee nothing can be hid.
Webster(i) 17 Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and out-stretched arm, and there is nothing too hard for thee:
Brenton(i) 17 (39:17) O ever living Lord! thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and with thy high and lofty arm: nothing can be hidden from thee.
Brenton_Greek(i) 17 Ὁ ᾦ Κύριε, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τῇ ἰσχύϊ σου τῇ μεγάλῃ, καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ μετεώρῳ, οὐ μὴ ἀποκρυβῇ ἀπὸ σοῦ οὐθέν,
Leeser(i) 17 Ah Lord Eternal! behold, it is thou that hast made the heavens and the earth by thy great power and by thy outstretched arm; nothing is too wonderful for thee;
YLT(i) 17 `Ah, Lord Jehovah, lo, Thou hast made the heavens and the earth by Thy great power, and by Thy stretched-out arm; there is nothing too wonderful for Thee:
JuliaSmith(i) 17 Thou Lord Jehovah! behold thou madest the heavens and the earth by thy great power and by thine arm stretched forth; any word shall not be separated from thee.
Darby(i) 17 Alas, Lord Jehovah! Behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power and stretched-out arm; there is nothing too hard for thee:
ERV(i) 17 Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and by thy stretched out arm; there is nothing too hard for thee:
ASV(i) 17 Ah Lord Jehovah! behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power and by thine outstretched arm; there is nothing too hard for thee,
JPS_ASV_Byz(i) 17 'Ah Lord GOD! behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and by Thy outstretched arm; there is nothing too hard for Thee;
Rotherham(i) 17 Alas! My Lord, Yahweh! Lo! thou thyself, didst make the heavens, and the earth, by thy great might, and by thine outstretched arm,—There is nothing, too wonderful for thee:
CLV(i) 17 `Ah, Lord Yahweh, lo, You have made the heavens and the earth by Your great power, and by Your stretched-out arm; there is nothing too wonderful for You:"
BBE(i) 17 Ah Lord God! see, you have made the heaven and the earth by your great power and by your outstretched arm, and there is nothing you are not able to do:
MKJV(i) 17 Ah, Lord Jehovah! You have made the heavens and the earth by Your great power and stretched out arm. Nothing is too great for You.
LITV(i) 17 Ah, Lord Jehovah! You have made the heavens and the earth by Your great power and Your outstretched arm; not any thing is too difficult for You,
ECB(i) 17 Aha, Adonay Yah Veh! Behold, you worked the heavens and the earth by your great power and spread arm; and there is no word too marvellous for you:
ACV(i) 17 Ah lord LORD! Behold, thou have made the heavens and the earth by thy great power and by thine outstretched arm. There is nothing too hard for thee,
WEB(i) 17 “Ah Lord Yahweh! Behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing too hard for you.
NHEB(i) 17 'Ah, Lord GOD. Look, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm; there is nothing too difficult for you,
AKJV(i) 17 Ah Lord GOD! behold, you have made the heaven and the earth by your great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for you:
KJ2000(i) 17 Ah Lord GOD! behold, you have made the heaven and the earth by your great power and outstretched arm, and there is nothing too hard for you:
UKJV(i) 17 Ah Lord GOD! behold, you have made the heaven and the earth by your great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for you:
EJ2000(i) 17 Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing hidden from thee;
CAB(i) 17 O great Lord! You have made the heaven and the earth by Your great power, and with Your high and lofty arm; nothing can be hidden from You.
LXX2012(i) 17 So I took the cup out of the Lord's hand, and caused the nations to whom the Lord sent me to drink:
NSB(i) 17 ‘Ah Lord Jehovah! You have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too difficult for you.
ISV(i) 17 'LORD! Look, you made the heavens and the earth with your great power and your outstretched arm. Nothing is too difficult for you!
LEB(i) 17 'Ah Lord Yahweh! Look, you made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing* is too difficult for you,
MLV(i) 17 Ah lord Jehovah! Behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing too hard for you,
VIN(i) 17 Ah, Sovereign LORD! You have made the heavens and the earth by Your great power and stretched out arm. Nothing is too great for You.
Luther1545(i) 17 Ach, HERR HERR, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und ist kein Ding vor dir unmöglich;
Luther1912(i) 17 Ach Herr, HERR, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und ist kein Ding vor dir unmöglich;
ELB1871(i) 17 Ach, Herr, Jehova! Siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm: kein Ding ist dir unmöglich;
ELB1905(i) 17 Ach, Herr, Jahwe! Siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm: Kein Ding ist dir unmöglich;
DSV(i) 17 Ach, Heere HEERE! Zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk.
Giguet(i) 17 O Dieu vivant, Seigneur, vous avez créé le ciel et la terre par votre toute-puissance et la force de votre bras; rien ne vous est caché.
DarbyFR(i) 17 Ah, Seigneur Éternel! voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu; aucune chose n'est trop difficile pour toi.
Martin(i) 17 Ah! ah! Seigneur Eternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu; aucune chose ne te sera difficile;
Segond(i) 17 Ah! Seigneur Eternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre Par ta grande puissance et par ton bras étendu: Rien n'est étonnant de ta part.
SE(i) 17 Oh Señor DIOS! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que se esconda;
ReinaValera(i) 17 Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti:
JBS(i) 17 ¡Oh Señor DIOS! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que se esconda;
Albanian(i) 17 "Ah, Zot, Zot! Ja, ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty.
RST(i) 17 „о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного;
Arabic(i) 17 آه ايها السيد الرب ها انك قد صنعت السموات والارض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة. لا يعسر عليك شيء.
Bulgarian(i) 17 О, Господи БОЖЕ, ето, Ти си направил небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца. Няма нищо невъзможно за Теб,
Croatian(i) 17 "O, Jahve, Gospode! Ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom! Ništa tebi nije nemoguće!
BKR(i) 17 Ach, Panovníče Hospodine, aj, ty jsi učinil nebe i zemi mocí svou velikou a ramenem svým vztaženým, nemůžeť skryta býti před tebou žádná věc.
Danish(i) 17 Ak, Herre, HERRE! se, du har skabt Himmelen og Jorden ved din store Kraft og ved din udrakte Arm; der er ingen Ting underlig for dig,
CUV(i) 17 主 耶 和 華 啊 , 你 曾 用 大 能 和 伸 出 來 的 膀 臂 創 造 天 地 , 在 你 沒 有 難 成 的 事 。
CUVS(i) 17 主 耶 和 华 啊 , 你 曾 用 大 能 和 伸 出 来 的 膀 臂 创 造 天 地 , 在 你 没 冇 难 成 的 事 。
Esperanto(i) 17 Ho Sinjoro, ho Eternulo! Vi kreis la cxielon kaj la teron per Via granda forto kaj per Via etendita brako; nenia afero estas nefarebla por Vi;
Finnish(i) 17 Ah Herra, Herra! katso, sinä olet tehnyt taivaat ja maan suurella voimallas ja ojennetulla käsivarrellas; ei ole mitään sinulle mahdotonta.
FinnishPR(i) 17 "Oi Herra, Herra! Katso, sinä olet tehnyt taivaan ja maan suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi: ei mikään ole sinulle mahdotonta;
Haitian(i) 17 -Aa, Seyè, Bondye! Se avèk fòs kouraj ou, se avèk gwo pouvwa ou ou te fè syèl la ak latè a. Anyen pa twò difisil pou ou.
Hungarian(i) 17 Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen elõtted!
Indonesian(i) 17 "TUHAN Yang Mahatinggi, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuan-Mu yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagi-Mu.
Italian(i) 17 Ahi Signore Iddio! ecco, tu hai fatto il cielo, e la terra, con la tua gran forza, e col tuo braccio steso; niente ti è difficile:
ItalianRiveduta(i) 17 "Ah, Signore, Eterno! Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e col tuo braccio disteso: non v’è nulla di troppo difficile per te;
Korean(i) 17 슬프도소이다 주 여호와여, 주께서 큰 능과 드신 팔로 천지를 지으셨사오니 주에게는 능치 못한 일이 없으시니이다 !
Lithuanian(i) 17 “Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo.
PBG(i) 17 Ach panujący Panie!otoś ty uczynił niebo i ziemię mocą swoją wielką i ramianiem twoim wyciągnionem, nie jestci skryta przed tobą żadna rzecz;
Portuguese(i) 17 Ah! Senhor Deus! És tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido! Nada há que te seja demasiado difícil!
Norwegian(i) 17 Akk, Herre, Herre! Se, du er den som har gjort himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm; ingen ting er for vanskelig for dig,
Romanian(i) 17 ,Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pămîntul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!
Ukrainian(i) 17 О Господи, Боже! Ти небо та землю створив Своєю потужною силою та Своїм витягненим раменом, нічого для Тебе нема неможливого!