Isaiah 19:17

LXX_WH(i)
    17 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSF η G5561 N-NSF χωρα G3588 T-GPM των G2453 N-GPM ιουδαιων G3588 T-DPM τοις G124 N-DPM αιγυπτιοις G1519 PREP εις G5400 N-ASN φοβητρον G3956 A-NSM πας G3739 R-NSM ος G1437 CONJ εαν G3687 V-AAS-3S ονομαση G846 D-ASF αυτην G846 D-DPM αυτοις G5399 V-FPI-3P φοβηθησονται G1223 PREP δια G3588 T-ASF την G1012 N-ASF βουλην G3739 R-ASF ην G1011 V-RMI-3S βεβουλευται G2962 N-NSM κυριος G1909 PREP επ G846 D-ASF αυτην
HOT(i) 17 והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא כל אשׁר יזכיר אתה אליו יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשׁר הוא יועץ עליו׃
IHOT(i) (In English order)
  17 H1961 והיתה shall be H127 אדמת And the land H3063 יהודה of Judah H4714 למצרים unto Egypt, H2283 לחגא a terror H3605 כל every one H834 אשׁר that H2142 יזכיר maketh mention H853 אתה   H413 אליו in H6342 יפחד thereof shall be afraid H6440 מפני himself, because H6098 עצת of the counsel H3068 יהוה of the LORD H6635 צבאות of hosts, H834 אשׁר which H1931 הוא he H3289 יועץ hath determined H5921 עליו׃ against
Vulgate(i) 17 et erit terra Iuda Aegypto in festivitatem omnis qui illius fuerit recordatus pavebit a facie consilii Domini exercituum quod ipse cogitavit super eam
Clementine_Vulgate(i) 17 Et erit terra Juda Ægypto in pavorem; omnis qui illius fuerit recordatus pavebit a facie consilii Domini exercituum, quod ipse cogitavit super eam.
Wycliffe(i) 17 And the lond of Juda schal be to Egipt in to drede; ech that schal thenke on it, schal drede of the face of the counsel of the Lord of oostis, whiche he thouyte on it.
Coverdale(i) 17 The londe of Iuda also shal make the Egiptians afrayde, who so doth but speake vpon it, shal put them in feare: And that because of the councel, which ye LORDE of hoostes hath devysed agaynst them.
MSTC(i) 17 The land of Judah also shall make the Egyptians afraid, whoso doth but speak upon it, shall put them in fear: And that because of the counsel which the LORD of Hosts hath devised against them.
Matthew(i) 17 The land of Iuda also shall make the Egipcians afrayde, who so doeth but speake vpon it, shal put them in feare. And that because of the councel, whiche the Lorde of Hostes hath deuysed agaynst them.
Great(i) 17 And Egipt shalbe afrayed of the land of Iuda: so that euery one which maketh mencyon of it, shalbe afrayed therat, because of the councell of the Lord of hoostes which he deuyseth for it.
Geneva(i) 17 And the land of Iudah shall be a feare vnto Egypt: euery one that maketh mention of it, shalbe afraid thereat, because of ye counsell of the Lord of hostes, which he hath determined vpon it.
Bishops(i) 17 And Egypt shalbe afraide of the lande of Iuda: so that euery one that maketh mention of it shalbe afraide therat, because of the counsayle of the Lorde of hoastes which he deuised for it
DouayRheims(i) 17 And the land of Juda shall be a terror to Egypt: everyone that shall remember it shall tremble because of the counsel of the Lord of hosts, which he hath determined concerning it.
KJV(i) 17

And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.

KJV_Cambridge(i) 17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.
Thomson(i) 17 And the country of the Jews will be a terror to the Egyptians: when any one shall mention it to them, they will be in terror, because of the counsel which the Lord of Hosts hath determined against it.
Webster(i) 17 And the land of Judah shall be a terror to Egypt, every one that maketh mention of it shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.
Brenton(i) 17 And the land of the Jews shall be for a terror to the Egyptians: whosoever shall name it to them, they shall fear, because of the counsel which the Lord of hosts has purposed concerning it.
Brenton_Greek(i) 17 Καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν Ἰουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον· πᾶς ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλὴν ἣν βεβούλευται Κύριος σαβαὼθ ἐπʼ αὐτήν.
Leeser(i) 17 And the land of Judah shall become unto Egypt a terror, every one that maketh mention thereof shall be in dread, because of the counsel of the Lord of hosts, which he hath resolved against it.
YLT(i) 17 And the land of Judah hath been to Egypt for a cause of staggering, Every one who doth mention it, for himself feareth, Because of the counsel of Jehovah of Hosts, That He is counselling against it.
JuliaSmith(i) 17 And the land of Judah was to Egypt for consternation, all which shall have it in remembrance shall be afraid to himself from the face of the counsel of Jehovah of armies which he shall counsel against it
Darby(i) 17 And the land of Judah shall be a dismay unto Egypt: every one that thinketh of it shall be afraid for himself, because of the counsel of Jehovah of hosts, which he hath purposed against it.
ERV(i) 17 And the land of Judah shall become a terror unto Egypt, every one to whom mention is made thereof shall be afraid, because of the purpose of the LORD of hosts, which he purposeth against it.
ASV(i) 17 And the land of Judah shall become a terror unto Egypt; every one to whom mention is made thereof shall be afraid, because of the purpose of Jehovah of hosts, which he purposeth against it.
JPS_ASV_Byz(i) 17 And the land of Judah shall become a terror unto Egypt, whensoever one maketh mention thereof to it; it shall be afraid, because of the purpose of the LORD of hosts, which He purposeth against it.
Rotherham(i) 17 Then shall the soil of Judah become, to Egypt, a terror; Every one to whom it is mentioned, will tremble,—Because of the purpose of Yahweh of hosts, which he is purposing against it.
CLV(i) 17 And it comes that the ground of Judah is to Egypt for giddiness. Everyone to whom they shall mention it will be afraid, in view of the counsel of Yahweh of hosts, which He shall counsel against them."
BBE(i) 17 And the land of Judah will become a cause of great fear to Egypt; whenever its name comes to mind, Egypt will be in fear before the Lord of armies because of his purpose against it.
MKJV(i) 17 And the land of Judah shall be a terror to Egypt; everyone who mentions it shall be afraid toward it, because of the purpose of Jehovah of Hosts, which He has purposed against it.
LITV(i) 17 And the land of Judah shall be a terror to Egypt; everyone who mentions it shall dread to it, from before the purpose of Jehovah of Hosts, which He purposes against it.
ECB(i) 17 And the soil of Yah Hudah becomes a terror to Misrayim; every one who remembers fears for himself at the face of the counsel Yah Veh Sabaoth counselled against it.
ACV(i) 17 And the land of Judah shall become a terror to Egypt. Everyone to whom mention is made of it shall be afraid because of the purpose of LORD of hosts, which he purposes against it.
WEB(i) 17 The land of Judah will become a terror to Egypt. Everyone to whom mention is made of it will be afraid, because of the plans of Yahweh of Armies, which he determines against it.
NHEB(i) 17 The land of Judah will become a terror to Egypt. Everyone to whom mention is made of it will be afraid, because of the plans of the LORD of hosts, which he determines against it.
AKJV(i) 17 And the land of Judah shall be a terror to Egypt, every one that makes mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he has determined against it.
KJ2000(i) 17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, everyone that makes mention of it shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he has determined against it.
UKJV(i) 17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that makes mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he has determined against it.
EJ2000(i) 17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt; every one that makes mention of it shall be afraid in himself because of the counsel of the LORD of the hosts which he has determined against it.
CAB(i) 17 And the land of the Jews shall be for a terror to the Egyptians; whosoever shall name it to them, they shall fear, because of the counsel which the Lord of hosts has purposed concerning it.
LXX2012(i) 17 And the land of the Jews shall be for a terror to the Egyptians: whoever shall name it to them, they shall fear, because of the counsel which the Lord of hosts has purposed concerning it.
NSB(i) 17 The people of Egypt will be terrified of Judah every time they are reminded of the fate that Jehovah of Hosts has prepared for them.
LEB(i) 17 And the land of Judah will become a terror to Egypt, everyone to whom one mentions it will be afraid in himself because of the plan of Yahweh of hosts that he is planning against him.
MLV(i) 17 And the land of Judah will become a terror to Egypt. Everyone to whom mention is made of it will be afraid because of the purpose of Jehovah of hosts, which he purposes against it.
VIN(i) 17 And the land of Judah will become a terror to Egypt, everyone to whom one mentions it will be afraid in himself because of the plan of the LORD Almighty that he is planning against him.
Luther1545(i) 17 Und Ägypten wird sich fürchten vor dem Lande Juda, daß, wer desselbigen gedenkt, wird davor erschrecken, über dem Rat des HERRN Zebaoth, den er über sie beschlossen hat.
Luther1912(i) 17 Und Ägypten wird sich fürchten vor dem Lande Juda, daß, wer desselben gedenkt, wird davor erschrecken über den Rat des HERRN Zebaoth, den er über sie beschlossen hat.
ELB1871(i) 17 Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses Jehovas der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat.
ELB1905(i) 17 Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern Eig. vor ihm; Ägypten erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses Jahwes der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat.
DSV(i) 17 En het land van Juda zal den Egyptenaren tot een schrik zijn; zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelven bevreesd wezen vanwege den raad des HEEREN der heirscharen, dien Hij tegen hen beraadslaagd heeft.
Giguet(i) 17 Et la terre de la Judée sera pour les Égyptiens un objet de terreur; et quiconque prononcera son nom devant eux les frappera de crainte, à cause des desseins que le Seigneur des armées a formés sur eux-mêmes.
DarbyFR(i) 17 Et la terre de Juda sera pour l'Égypte une terreur: quiconque se la rappellera aura peur, à cause du conseil de l'Éternel des armées que, lui, il a pris contre elle.
Martin(i) 17 Et la terre de Juda sera en effroi à l'Egypte; quiconque fera mention d'elle, en sera épouvanté en soi-même, à cause du conseil de l'Eternel des armées, lequel il s'en va décréter contr'elle.
Segond(i) 17 Et le pays de Juda sera pour l'Egypte un objet d'effroi: Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, A cause de la résolution prise contre elle par l'Eternel des armées.
SE(i) 17 Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto; todo hombre que de ella se acordare se asombrará de ella, por causa del consejo que el SEÑOR de los ejércitos acordó sobre él.
ReinaValera(i) 17 Y la tierra de Judá será de espanto á Egipto; todo hombre que de ella se acordare se asombrará, por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquél.
JBS(i) 17 Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto; todo hombre que de ella se acordare se asombrará de ella, por causa del consejo que el SEÑOR de los ejércitos acordó sobre él.
Albanian(i) 17 Vendi i Judës do të jetë tmerri i Egjiptit; sa herë që do të përmendet, ka për të qenë një tmerr i vërtetë për shkak të vendimit të marrë nga Zoti i ushtrive kundër tij.
RST(i) 17 Земля Иудина сделается ужасом для Египта; кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он постановил о нем.
Arabic(i) 17 وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر. كل من تذكرها يرتعب من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها
Bulgarian(i) 17 И юдовата земя ще стане ужас за Египет; всеки, който си спомня за нея, ще се ужасява от намерението на ГОСПОДА на Войнствата, което Той реши против него.
Croatian(i) 17 Zemlja će Judina biti na užas Egiptu; kad god je se sjeti, strah će ga obuzeti zbog onoga što je Jahve nad Vojskama protiv njega naumio.
BKR(i) 17 A budeť země Judská Egyptu k hrůzi; každý, kdož zpomene na ni, strašiti se bude, pro radu Hospodina zástupů, kterouž zavřel o něm.
Danish(i) 17 Og; Judas Land skal være Ægypterne til Forfærdelse; naar nogen minder dem derom, skulle de frygte for den HERRE Zebaoths Raad, som han har raadslaaet over dem.
CUV(i) 17 猶 大 地 必 使 埃 及 驚 恐 , 向 誰 題 起 猶 大 地 , 誰 就 懼 怕 。 這 是 因 萬 軍 之 耶 和 華 向 埃 及 所 定 的 旨 意 。
CUVS(i) 17 犹 大 地 必 使 埃 及 惊 恐 , 向 谁 题 起 犹 大 地 , 谁 就 惧 怕 。 这 是 因 万 军 之 耶 和 华 向 埃 及 所 定 的 旨 意 。
Esperanto(i) 17 Kaj la lando de Jehuda farigxos terurajxo por la Egiptoj; cxiu, kiu rememoros gxin, ektimos, pro la decido de la Eternulo Cebaot, kiun Li decidis pri ili.
Finnish(i) 17 Ja Egyptin pitää pelkäämän Juudan maata, niin että sen, joka sitä ajattelee, pitää peljästymän Herran Zebaotin neuvoa, jonka hän siitä on pitänyt.
FinnishPR(i) 17 Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi; niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän siitä on päättänyt.
Haitian(i) 17 Peyi Jida a ap fè kè moun peyi Lejip yo sote. Chak fwa y'a nonmen non peyi Jida nan zòrèy yo, y'a pè, paske y'a chonje sa Seyè ki gen tout pouvwa a te gen lide fè yo pase.
Hungarian(i) 17 És Júda földe félelmére lesz Égyiptomnak, valaki csak említi azt elõtte, már fél, a seregek Urának tanácsáért, a melyet Õ végzett felõle.
Indonesian(i) 17 Tanah Yehuda menjadi kegemparan bagi orang Mesir setiap kali mereka diingatkan kepada keputusan TUHAN Yang Mahakuasa tentang mereka.
Italian(i) 17 E la terra di Giuda sarà in ispavento all’Egitto; chiunque si ricorderà di essa si spaventerà in sè stesso, per lo consiglio del Signor degli eserciti, il quale egli ha preso contro a quello.
ItalianRiveduta(i) 17 E il paese di Giuda sarà il terrore dell’Egitto; tutte le volte che gli se ne farà menzione, l’Egitto sarà spaventato a motivo della decisione presa contro di lui dall’Eterno degli eserciti.
Korean(i) 17 유다의 땅은 애굽의 두려움이 되리니 이는 만군의 여호와께서 애굽에 대하여 정하신 모략을 인함이라 그 소문을 듣는 자마다 떨리라
Lithuanian(i) 17 Judo žemė bus siaubas Egiptui. Kiekvienas išsigąs, vos jį paminėjęs, dėl to, ką Viešpats nusprendė dėl Egipto.
PBG(i) 17 I będzie ziemia Judzka Egiptowi na postrach; każdy, kto wspomni na nią, będzie się lękał dla rady Pana zastępów, którą postanowił o nim.
Portuguese(i) 17 E a terra de Judá será um espanto para o Egipto; todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos exércitos determinou contra eles.
Norwegian(i) 17 Og Juda land skal være en redsel for Egypten; så ofte nogen nevner det for dem, skal de skjelve for det råd som Herren, hærskarenes Gud, tar mot det.
Romanian(i) 17 Chiar şi ţara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va îngrozi, din pricina hotărîrii luate împotriva lui de Domnul oştirilor.
Ukrainian(i) 17 І стане юдейська земля для Єгипту за пострах: кожен, кому пригадають про неї, злякається перед задумом Господа Саваота, якого повзяв Він на нього.