Hosea 9:15

ABP_GRK(i)
  15 G3956 πάσαι G3588 αι G2549 κακίαι αυτών G1473   G1722 εν G* Γαλγάλ G3754 ότι G1563 εκεί G3404 εμίσησα G1473 αυτούς G1223 διά G3588 της G2549 κακίας G3588 των G2006.1 επιτηδευμάτων αυτών G1473   G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου μου G1473   G1544 εκβαλώ G1473 αυτούς G3766.2 ου μη G4369 προσθήσω G3588 του G25 αγαπήσαι G1473 αυτούς G3956 πάντες G3588 οι G758 άρχοντες αυτών G1473   G544 απειθούντες
LXX_WH(i)
    15 G3956 A-NPF πασαι G3588 T-NPF αι G2549 N-NPF κακιαι G846 D-GPM αυτων G1519 PREP εις   N-PRI γαλγαλ G3754 CONJ οτι G1563 ADV εκει G846 D-APM αυτους G3404 V-AAI-1S εμισησα G1223 PREP δια G3588 T-APF τας G2549 N-APF κακιας G3588 T-GPN των   N-GPN επιτηδευματων G846 D-GPM αυτων G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3624 N-GSM οικου G1473 P-GS μου G1544 V-FAI-1S εκβαλω G846 D-APM αυτους G3364 ADV ου G3165 ADV μη G4369 V-FAI-1S προσθησω G3588 T-GSN του G25 V-AAN αγαπησαι G846 D-APM αυτους G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι G758 N-NPM αρχοντες G846 D-GPM αυτων G544 V-PAPNP απειθουντες
HOT(i) 15 כל רעתם בגלגל כי שׁם שׂנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשׁם לא אוסף אהבתם כל שׂריהם סררים׃
IHOT(i) (In English order)
  15 H3605 כל All H7451 רעתם their wickedness H1537 בגלגל in Gilgal: H3588 כי for H8033 שׁם there H8130 שׂנאתים I hated H5921 על them: for H7455 רע the wickedness H4611 מעלליהם of their doings H1004 מביתי of mine house, H1644 אגרשׁם I will drive them out H3808 לא them no H3254 אוסף more: H160 אהבתם   H3605 כל all H8269 שׂריהם their princes H5637 סררים׃ revolters.
Vulgate(i) 15 omnes nequitiae eorum in Galgal quia ibi exosos habui eos propter malitiam adinventionum eorum de domo mea eiciam eos non addam ut diligam eos omnes principes eorum recedentes
Clementine_Vulgate(i) 15 Omnes nequitiæ eorum in Galgal, quia ibi exosos habui eos. Propter malitiam adinventionum eorum, de domo mea ejiciam eos; non addam ut diligam eos: omnes principes eorum recedentes.
Wycliffe(i) 15 Alle the wickidnessis of hem ben in Galgal, for there Y hadde hem hateful; for the malice of her fyndyngis. Y schal caste hem out of myn hous; Y schal not leie to, that Y loue hem. Alle the princes of hem goen awei.
Coverdale(i) 15 All their wickednesse is done at Galgal, there do I abhorre them. For the vngraciousnes of their owne inuencions, I wil dryue them out of my house. I will loue them nomore, for all their prynces are vnfaithfull.
MSTC(i) 15 All their wickedness is done at Gilgal, there do I abhor them. For the ungraciousness of their own inventions, I will drive them out of my house. I will love them no more, for all their princes are unfaithful.
Matthew(i) 15 All their wyckednesse is done at Galgal, there do I abhorre them. For the vngracyousnes of their owne inuencyons. I will driue them oute of my house. I will loue them no more, for all their princes are vnfaythfull.
Great(i) 15 All their wyckednes is done at Gilgall, there do I abhorre them. For the vngracyousnes of their awne inuencyons, I will dryue them out of my house. I will loue them nomore, for all their prynces are vnfaythfull.
Geneva(i) 15 All their wickednesse is in Gilgal: for there doe I hate them: for the wickednesse of their inuentions, I will cast them out of mine House: I will loue them no more: all their princes are rebels.
Bishops(i) 15 All their wickednesse is done at Gilgall, there do I abhorre them: for the vngratiousnesse of their owne inuentions I wyll driue them out of my house, I wyll loue them no more, for all their princes are vnfaithfull
DouayRheims(i) 15 All their wickedness is in Galgal, for there I hated them: for the wickedness of their devices I will cast them forth out of my house: I will love them no more, all their princes are revolters.
KJV(i) 15

All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house, I will love them no more: all their princes are revolters.

KJV_Cambridge(i) 15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house, I will love them no more: all their princes are revolters.
Thomson(i) 15 All their wickedness was occasioned by Galgal; because I hated them there on account of the wickedness of their devices, I will drive them out of my house; I will no longer continue to love them. All their chiefs are become rebellious.
Webster(i) 15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of my house, I will love them no more: all their princes are revolters.
Brenton(i) 15 All their wickedness is in Galgal: for there I hated them: because of the wickedness of their practices, I will cast them out of my house, I will not love them any more: all their princes are disobedient.
Brenton_Greek(i) 15 Πᾶσαι αἱ κακίαι αὐτῶν ἐν Γαλγὰλ, ὅτι ἐκεῖ ἐμίσησα αὐτούς· διὰ τὰς κακίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, ἐκ τοῦ οἴκου μου ἐκβαλῶ αὐτούς, οὐ μὴ προσθήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούς· πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπειθοῦντες.
Leeser(i) 15 All their wickedness is in Gilgal; for there I learnt to hate them; for the wickedness of their doings will I drive them out of my house: I will love them no farther; all their princes are rebels.
YLT(i) 15 All their evil is in Gilgal, Surely there I have hated them, Because of the evil of their doings, Out of My house I do drive them, I add not to love them, all their heads are apostates.
JuliaSmith(i) 15 All their wickedness in Gilgal: for there I hated them: for the evil of their doings I will drive them out from my house, I will not add to love them: all their chiefs are turning away.
Darby(i) 15 All their wickedness is in Gilgal; for there I hated them: because of the wickedness of their doings, I will drive them out of my house, I will love them no more: all their princes are rebellious.
ERV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal; for there I hated them: because of the wickedness of their doings I will drive them out of mine house: I will love them no more; all their princes are revolters.
ASV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal; for there I hated them: because of the wickedness of their doings I will drive them out of my house; I will love them no more; all their princes are revolters.
JPS_ASV_Byz(i) 15 All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them; because of the wickedness of their doings I will drive them out of My house; I will love them no more, all their princes are rebellious.
Rotherham(i) 15 All their wickedness, is in Gilgal, yea, there, have I come to hate them, For the wickedness of their doings—out of my house, will I drive them forth,—no more will I love them, all their rulers, are unruly.
CLV(i) 15 All their evil is in Gilgal, for there I hated them. On account of the evil of their actions, from My house will I drive them out. I will continue to love them. All their chiefs are stubborn."
BBE(i) 15 All their evil-doing is in Gilgal; there I had hate for them; because of their evil-doing I will send them out of my house; they will no longer be dear to me; all their rulers are uncontrolled.
MKJV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them. I will drive them out of My house for the wickedness of their doings. I will love them no more; all their rulers are revolters.
LITV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them. I will drive them out of My house for the wickedness of their doings, I will not love them again; all their rulers are revolters.
ECB(i) 15 All their evil is in Gilgal; surely, there I hated them: for the evil of their exploits I drive them from my house; I add not to love them: all their governors are revolters.
ACV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them. Because of the wickedness of their doings I will drive them out of my house. I will love them no more. All their rulers are rebels.
WEB(i) 15 “All their wickedness is in Gilgal; for there I hated them. Because of the wickedness of their deeds I will drive them out of my house! I will love them no more. All their princes are rebels.
NHEB(i) 15 "All their wickedness is in Gilgal; for there I hated them. Because of the wickedness of their deeds I will drive them out of my house. I will love them no more. All their rulers are rebels.
AKJV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of my house, I will love them no more: all their princes are rebels.
KJ2000(i) 15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their deeds I will drive them out of my house, I will love them no more: all their princes are rebels.
UKJV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house, I will love them no more: all their princes are apostates.
EJ2000(i) 15 All their wickedness was in Gilgal, for there I took a dislike to them; for the wickedness of their doings I will drive them out of my house, I will never love them again: all their princes are disloyal.
CAB(i) 15 All their wickedness is in Gilgal. For there I hated them; because of the wickedness of their practices, I will cast them out of My house, I will not love them anymore; all their princes are disobedient.
LXX2012(i) 15 All their wickedness is in Galgal: for there I hated them: because of the wickedness of their practices, I will cast them out of my house, I will not love them any more: all their princes are disobedient.
NSB(i) 15 »All Ephraim's wickedness began in Gilgal. I hated the people there. I will force them out of my Temple because of their wickedness. I will not love them anymore. All their officials are rebellious.
ISV(i) 15 "All of their wickedness started in Gilgal, because I began to hate them there. Because of the wickedness of their behavior, I will drive them from my temple. I will not love them any more; all their leaders are rebels.
LEB(i) 15 Every evil of theirs began at Gilgal, so I began to hate them there; because of the evil of their deeds I will drive them out from my house. I will love them no more; all their officials are rebels.
MLV(i) 15 All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them. Because of the wickedness of their practices I will drive them out of my house. I will love them no more. All their rulers are rebels.
VIN(i) 15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their deeds I will drive them out of my house, I will love them no more: all their princes are rebels.
Luther1545(i) 15 Alle ihre Bosheit geschieht zu Gilgal, daselbst bin ich ihnen feind; und ich will sie auch um ihres bösen Wesens willen aus meinem Hause stoßen und nicht mehr Liebe erzeigen; denn alle ihre Fürsten sind Abtrünnige.
Luther1912(i) 15 Alle ihre Bosheit geschieht zu Gilgal, daselbst bin ich ihnen feind; und ich will sie auch um ihres bösen Wesens willen aus meinem Hause stoßen und ihnen nicht mehr Liebe erzeigen; denn alle Ihre Fürsten sind Abtrünnige.
ELB1871(i) 15 Alle ihre Bosheit ist zu Gilgal, denn daselbst habe ich sie gehaßt. Wegen der Bosheit ihrer Handlungen werde ich sie aus meinem Hause vertreiben; ich werde sie nicht mehr lieben; alle ihre Fürsten sind Abtrünnige.
ELB1905(i) 15 Alle ihre Bosheit ist zu Gilgal, denn daselbst habe ich sie gehaßt. Wegen der Bosheit ihrer Handlungen werde ich sie aus meinem Hause vertreiben; ich werde sie nicht mehr lieben; alle ihre Fürsten sind Abtrünnige.
ELB1905_Strongs(i)
  15 H7451 Alle ihre Bosheit H8130 ist H1537 zu Gilgal H1004 , denn daselbst habe ich sie gehaßt. Wegen der Bosheit ihrer Handlungen werde ich sie aus meinem Hause H1644 vertreiben H3254 ; ich werde sie nicht H8269 mehr lieben; alle ihre Fürsten H5637 sind Abtrünnige .
DSV(i) 15 Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat, om de boosheid van hun handelingen; Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voortaan niet meer liefhebben; al hun vorsten zijn afvalligen.
DSV_Strongs(i)
  15Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat, om de boosheid van hun handelingen; Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voortaan niet meer liefhebben; al hun vorsten zijn afvalligen.
Giguet(i) 15 Toutes leurs méchancetés se font en Galata; c’est là que Je les ai pris en haine pour leurs inventions abominables. Je les chasserai de Ma maison, et Je ne les aimerai plus, car tous leurs princes sont indociles.
DarbyFR(i) 15 Toute leur méchanceté est à Guilgal, car là, je les ai haïs; à cause de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs princes sont des rebelles.
Martin(i) 15 Toute leur méchanceté est à Guilgal; c'est pourquoi je les ai là haïs; je les chasserai de ma maison à cause de la malice de leurs actions; je ne continuerai plus à les aimer; tous les principaux d'entre eux sont revêches.
Segond(i) 15 Toute leur méchanceté se montre à Guilgal; C'est là que je les ai pris en aversion. A cause de la malice de leurs oeuvres, Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus; Tous leurs chefs sont des rebelles.
SE(i) 15 Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí, pues, les tomé aversión: por la malicia de sus obras los echaré de mi Casa; nunca más los amaré; todos sus príncipes son desleales.
ReinaValera(i) 15 Toda la maldad de ellos fué en Gilgal; allí, pues, les tomé aversión: por la malicia de sus obras echarélos de mi casa; no los amaré más; todos sus príncipes son desleales.
JBS(i) 15 Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí, pues, les tomé aversión: por la malicia de sus obras los echaré de mi Casa; nunca más los amaré; todos sus príncipes son desleales.
Albanian(i) 15 Gjithë ligësia e tyre është në Gilgal; atje fillova t'i urrej. Për shkak të ligësisë së veprimeve të tyre do t'i dëboj nga shtëpia ime, nuk do t'i dua më; tërë krerët e tyre janë rebelë.
RST(i) 15 Все зло их в Галгале: там Я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из дома Моего, не буду больше любить их; все князья их – отступники.
Arabic(i) 15 كل شرهم في الجلجال. اني هناك ابغضتهم. من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي. لا اعود احبهم. جميع رؤسائهم متمردون.
Bulgarian(i) 15 Цялата им злина е в Галгал, защото там ги намразих. Заради злите им дела ще ги изгоня от дома Си. Няма повече да ги обичам! Всичките им първенци са бунтовници.
Croatian(i) 15 U Gilgalu sva je njihova zloća, ondje sam ih zamrzio. Zbog njihovih djela opakih iz kuće svoje ću ih izagnati, voljeti ih više neću, svi su im knezovi odmetnici.
BKR(i) 15 Vrch zlosti jejich jest v Galgala, protož i tam jich nenávidím. Pro zlost skutků jejich vyženu je z domu svého, aniž jich více budu milovati; všecka knížata jejich jsou zpurná.
Danish(i) 15 Al deres Ondskab er i Gilgal; thi der har jeg fattet Had til dem, for deres Idrætters Ondskabs Skyld vil jeg udstøde dem af mit Hus, jeg vil ikke blive ved at elske dem; alle deres Fyrster ere genstridige.
CUV(i) 15 耶 和 華 說 : 他 們 一 切 的 惡 事 都 在 吉 甲 ; 我 在 那 裡 憎 惡 他 們 。 因 他 們 所 行 的 惡 , 我 必 從 我 地 上 趕 出 他 們 去 , 不 再 憐 愛 他 們 ; 他 們 的 首 領 都 是 悖 逆 的 。
CUVS(i) 15 耶 和 华 说 : 他 们 一 切 的 恶 事 都 在 吉 甲 ; 我 在 那 里 憎 恶 他 们 。 因 他 们 所 行 的 恶 , 我 必 从 我 地 上 赶 出 他 们 去 , 不 再 怜 爱 他 们 ; 他 们 的 首 领 都 是 悖 逆 的 。
Esperanto(i) 15 Ilia tuta malboneco estas en Gilgal; tie Mi ekmalamis ilin; pro iliaj malbonaj agoj Mi elpelos ilin el Mia domo; Mi ne plu amos ilin; cxiuj iliaj princoj estas defalintoj.
Finnish(i) 15 Kaikki heidän pahuutensa tapahtuu Gilgalissa; siellä minä heitä vihaan, ja ajan heidät pois minun huoneestani, heidän pahan menonsa tähden, enkä tahdo heitä enään rakastaa; sillä kaikki heidän päämiehensä ovat langenneet pois.
FinnishPR(i) 15 Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa, sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En minä enää heitä rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita.
Haitian(i) 15 Seyè a di konsa: Mechanste pèp la konmanse depi nan peyi Gilgal. Se la menm mwen konmanse rayi yo. Yo fè twòp move zak. Se poutèt sa, m'ap mete yo deyò nan peyi mwen an. Mwen p'ap renmen yo ankò, paske tout chèf yo se yon bann wòklò.
Hungarian(i) 15 Minden gonoszságuk Gilgálban [van,] mert ott gyûlöltem meg õket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiûzöm õket házamból; nem szeretem õket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütõk.
Indonesian(i) 15 TUHAN berkata, "Semua kejahatan mereka mulai di Gilgal. Di situlah Aku mulai membenci mereka. Karena perbuatan mereka yang jahat, Aku akan mengusir mereka dari negeri-Ku ini. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi; semua pemimpin mereka telah melawan Aku.
Italian(i) 15 Tutta la lor malvagità è in Ghilgal; quivi certo li ho avuti in odio; per la malizia de’ lor fatti, io li scaccerò dalla mia Casa; io non continuerò più ad amarli; tutti i lor principi son ribelli.
ItalianRiveduta(i) 15 Tutta la loro malvagità è a Ghilgal; quivi li ho presi in odio. Per la malvagità delle loro azioni io li caccerò dalla mia casa; non li amerò più; tutti i loro capi sono ribelli.
Korean(i) 15 저희의 모든 악이 길갈에 있으므로 내가 거기서 저희를 미워하였노라 그 행위가 악하므로 내 집에서 쫓아내고 다시는 사랑하지 아니하리라 그 방백들은 다 패역한 자니라
Lithuanian(i) 15 Visa jų nedorybė pasirodė Gilgaloje, ten Aš pradėjau jų nebekęsti. Dėl jų piktų darbų pašalinsiu juos iš savo namų, daugiau jų nebemylėsiu, visi jų kunigaikščiai­maištininkai.
PBG(i) 15 Wszystka złość ich jest w Galgal, przetoż i tam ich nienawidzę; dla złości uczynków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłował, wszyscy książęta ich odporni są.
Portuguese(i) 15 Toda a sua malícia se acha em Guilgal; pois ali é que lhes concebi ódio; por causa da maldade das suas obras lançá-los-ei fora de minha casa. Não os amarei mais; todos os seus príncipes são rebeldes.
Norwegian(i) 15 All deres ondskap er samlet i Gilgal, ja, der har jeg fattet hat til dem; for deres onde gjerningers skyld vil jeg drive dem ut av mitt hus; jeg vil ikke elske dem mere, alle deres førere er oprørere.
Romanian(i) 15 Toată răutatea lor este la Ghilgal; acolo M'am scîrbit de ei. Din pricina răutăţii faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu -i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sînt nişte îndărătnici.
Ukrainian(i) 15 Усе їхнє зло у Ґілґалі, бо там Я зненавидів їх; за зло їхніх учинків Я вижену їх з Свого дому. Не буду їх більше любити, всі їхні князі ворохобники!