Genesis 26:15

LXX_WH(i)
    15 G2532 CONJ και G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G5421 N-APN φρεατα G3739 R-APN α G3736 V-AAI-3P ωρυξαν G3588 T-NPM οι G3816 N-NPM παιδες G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G846 D-GSM αυτου G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G5550 N-DSM χρονω G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G846 D-GSM αυτου   V-AAI-3P ενεφραξαν G846 D-APN αυτα G3588 T-NPM οι   N-PRI φυλιστιιμ G2532 CONJ και   V-AAI-3P επλησαν G846 D-APN αυτα G1065 N-GSF γης
HOT(i) 15 וכל הבארת אשׁר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשׁתים וימלאום עפר׃
IHOT(i) (In English order)
  15 H3605 וכל For all H875 הבארת the wells H834 אשׁר which H2658 חפרו had digged H5650 עבדי servants H1 אביו his father's H3117 בימי in the days H85 אברהם of Abraham H1 אביו his father, H5640 סתמום had stopped H6430 פלשׁתים the Philistines H4390 וימלאום them, and filled H6083 עפר׃ them with earth.
Vulgate(i) 15 omnes puteos quos foderant servi patris illius Abraham illo tempore obstruxerunt implentes humo
Clementine_Vulgate(i) 15 omnes puteos, quos foderant servi patris illius Abraham, illo tempore obstruxerunt, implentes humo:
Wycliffe(i) 15 and thei stoppiden in that tyme and filliden with erthe alle the pittis whiche the seruauntis of Abraham his fadir hadden diggid,
Tyndale(i) 15 In so moch yt they stopped and fylled vp with erth all the welles which his fathers servauntes dygged in his father Abrahams tyme.
Coverdale(i) 15 and stopped all the welles, that his fathers seruauntes had dygged in the tyme of Abraham his father, and fylled them with earth,
MSTC(i) 15 insomuch that they stopped, and filled up with earth, all the wells which his father's servants digged in his father Abraham's time.
Matthew(i) 15 in so muche that they stopped and filled vp wyth earth al the welles whyche hys fathers seruantes digged in hys father Abrahams tyme.
Great(i) 15 for the Philystines stopped & fylled vp wyth erth all the welles which his fathers seruauntes dygged in hys father Abrahams tyme.
Geneva(i) 15 In so much that the Philistims stopped and filled vp with earth all the welles, which his fathers seruantes digged in his father Abrahams time.
Bishops(i) 15 For the Philistines stopped and fylled vp with earth all the welles which his seruauntes had digged in his father Abrahams tyme
DouayRheims(i) 15 Stopped up at that time all the wells, that the servants of his father, Abraham, had digged, filling them up with earth:
KJV(i) 15 For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
KJV_Cambridge(i) 15 For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
Thomson(i) 15 and all the wells which his father's servants had digged in the time of his father, the Philistines stopped up and filled them with earth.
Webster(i) 15 For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
Brenton(i) 15 And all the wells which the servants of his father had dug in the time of his father, the Phylistines stopped them, and filled them with earth.
Brenton_Greek(i) 15 Καὶ πάντα τὰ φρέατα, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιεὶμ, καὶ ἔπλησαν αὐτὰ γῆς.
Leeser(i) 15 And all the wells which his father’s servants had dug in the days of Abraham his father, these the Philistines stopped, and filled them with earth.
YLT(i) 15 and all the wells which his father's servants digged in the days of Abraham his father, the Philistines have stopped them, and fill them with dust.
JuliaSmith(i) 15 And all the wells which his father's servants digged in the days of Abraham his father, the Philistines stopped them and filled them with dust
Darby(i) 15 And all the wells that his father`s servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines stopped them and filled them with earth.
ERV(i) 15 Now all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
ASV(i) 15 Now all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.
JPS_ASV_Byz(i) 15 Now all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
Rotherham(i) 15 And, as for all the wells, which the servants of his father digged, in the days of Abraham his father, the Philistines stopped them up, and filled them with dust.
CLV(i) 15 And all the wells which his father's servants had delved in the days of Abraham, his father, the Philistines stop them up, and are filling them with soil.
BBE(i) 15 Now all the water-holes, which his father's servants had made in the days of Abraham, had been stopped up with earth by the Philistines.
MKJV(i) 15 For all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them and filled them with earth.
LITV(i) 15 And all the wells which the slaves of his father dug in the days of his father Abraham, the Philistines had stopped them and filled them with dirt.
ECB(i) 15 For all the wells the servants of his father dug in the days of Abraham his father, the Peleshethiym stopped them and filled them with dust.
ACV(i) 15 Now all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with soil.
WEB(i) 15 Now all the wells which his father’s servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.
NHEB(i) 15 Now all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.
AKJV(i) 15 For all the wells which his father's servants had dig in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
KJ2000(i) 15 For all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
UKJV(i) 15 For all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
EJ2000(i) 15 For all the wells which his father’s slaves had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them and filled them with earth.
CAB(i) 15 And all the wells which the servants of his father had dug in the time of his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
LXX2012(i) 15 And all the wells which the servants of his father had dug in the time of his father, the Phylistines stopped them, and filled them with earth.
NSB(i) 15 The Philistines stopped up all the wells that his father’s servants had dug in the days of Abraham his father. They filled them with dirt.
ISV(i) 15 They filled in with sand all of the wells that Isaac’s father Abraham’s servants had dug during his lifetime.
LEB(i) 15 And the Philistines stopped up all the wells that the servants of his father had dug in the days of Abraham his father. They filled them with earth.
BSB(i) 15 So the Philistines took dirt and stopped up all the wells that his father’s servants had dug in the days of his father Abraham.
MSB(i) 15 So the Philistines took dirt and stopped up all the wells that his father’s servants had dug in the days of his father Abraham.
MLV(i) 15 Now all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped and filled with soil.
VIN(i) 15 and all the wells which his father's servants had digged in the time of his father, the Philistines stopped up and filled them with earth.
Luther1545(i) 15 und verstopften alle Brunnen, die seines Vaters Knechte gegraben hatten, zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und fülleten sie mit Erde,
Luther1912(i) 15 und verstopften alle Brunnen, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und füllten sie mit Erde;
ELB1871(i) 15 Und alle Brunnen, welche die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, verstopften die Philister und füllten sie mit Erde.
ELB1905(i) 15 Und alle Brunnen, welche die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, verstopften die Philister und füllten sie mit Erde.
DSV(i) 15 En al de putten, die de knechten van zijn vader, in de dagen van zijn vader Abraham, gegraven hadden, die stopten de Filistijnen, en vulden dezelve met aarde.
Giguet(i) 15 Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés de son vivant, ils les bouchèrent et les remplirent de terre.
DarbyFR(i) 15 et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés aux jours d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre.
Martin(i) 15 Tellement qu'ils bouchèrent les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, et les remplirent de terre.
Segond(i) 15 Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière.
SE(i) 15 Y todos los pozos que habían abierto, los siervos de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra.
ReinaValera(i) 15 Y todos los pozos que habían abierto, los criados de Abraham su padre en sus días, los Filisteos los habían cegado y llenado de tierra.
JBS(i) 15 Y todos los pozos que habían abierto, los siervos de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra.
Albanian(i) 15 dhe për këtë arësye i zunë, duke i mbushur me dhe, tërë puset që shërbëtorët e babait të tij kishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij.
RST(i) 15 И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, Филистимляне завалили и засыпали землею.
Arabic(i) 15 وجميع الآبار التي حفرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه طمّها الفلسطينيون وملأوها ترابا.
ArmenianEastern(i) 15 Փղշտացիները նախանձեցին նրան եւ խցանեցին այն բոլոր ջրհորները, որ նրա հօր՝ Աբրահամի օրօք փորել էին նրա ծառաները. փղշտացիները
Bulgarian(i) 15 И филистимците затрупаха и напълниха с пръст всичките кладенци, които слугите на баща му бяха изкопали в дните на баща му Авраам.
Croatian(i) 15 Zato Filistejci zasuše sve bunare što su ih sluge njegova oca bile iskopale - u vrijeme njegova oca Abrahama - i napuniše ih zemljom.
BKR(i) 15 A všecky studnice, kteréž vykopali služebníci otce jeho za dnů Abrahama otce jeho, zařítili Filistinští, zasypavše je prstí.
Danish(i) 15 Og alle Brøndene, som hans Faders Tjenere havde gravet i Abrahams, hans Faders Tid, dem tilstoppede Filisterne og fyldte dem med Jord.
CUV(i) 15 當 他 父 親 亞 伯 拉 罕 在 世 的 日 子 , 他 父 親 的 僕 人 所 挖 的 井 , 非 利 士 人 全 都 塞 住 , 填 滿 了 土 。
CUVS(i) 15 当 他 父 亲 亚 伯 拉 罕 在 世 的 日 子 , 他 父 亲 的 仆 人 所 挖 的 井 , 非 利 士 人 全 都 塞 住 , 填 满 了 土 。
Esperanto(i) 15 Kaj cxiujn putojn, kiujn elfosis la sklavoj de lia patro en la tempo de lia patro Abraham, la Filisxtoj sxtopis kaj plenigis ilin per tero.
Estonian(i) 15 Ja vilistid matsid kinni ja täitsid mullaga kõik kaevud, mis tema isa sulased olid kaevanud tema isa Aabrahami päevil.
Finnish(i) 15 Ja he tukitsivat kaikki kaivot, jotka hänen isänsä palveliat olivat kaivaneet, hänen isänsä Abrahamin aikana, ja täyttivät ne mullalla.
FinnishPR(i) 15 Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Aabrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla.
Haitian(i) 15 Se konsa yo konble tout pi domestik Abraram yo te fouye sou tan Abraram, papa Izarak. Yo plen yo tè.
Hungarian(i) 15 És mindazokat a kútakat, melyeket az õ atyjának szolgái Ábrahámnak az õ atyjának idejében ástak vala, behányák a Filiszteusok, és betölték azokat földdel.
Indonesian(i) 15 Lalu mereka menimbuni dengan tanah semua sumur yang telah digali oleh hamba-hamba Abraham semasa ia masih hidup.
Italian(i) 15 Laonde turarono, ed empierono di terra tutti i pozzi che i servitori di suo padre aveano cavati al tempo di Abrahamo.
ItalianRiveduta(i) 15 e perciò turarono ed empiron di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre aveano scavati al tempo d’Abrahamo suo padre.
Korean(i) 15 그 아비 아브라함 때에 그 아비의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라
Lithuanian(i) 15 Visus šulinius, kuriuos jo tėvo tarnai buvo iškasę Abraomo dienomis, filistinai užvertė žemėmis.
PBG(i) 15 I wszystkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca jego, za dni Abrahama, ojca jego, zasypali Filistyńczycy, i napełnili je ziemią.
Portuguese(i) 15 Ora, todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra.
Norwegian(i) 15 Og alle de brønner som hans fars tjenere hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord.
Romanian(i) 15 Toate fîntînile, pe cari le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avraam, Filistenii le-au astupat şi le-au umplut cu ţărînă.
Ukrainian(i) 15 І всі криниці, що їх повикопували раби батька його, за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали, і понаповнювали їх землею.