Exodus 28:8

ABP_GRK(i)
  8 G2532 και G3588 το G5307.1 ύφασμα G3588 των G2036.1 επωμίδων G3739 ο G1510.2.3 εστιν G1909 επ΄ G1473 αυτώ G2596 κατά G3588 την G4162 ποίησιν G1537 εξ G1473 αυτού G1510.8.3 έσται G1537 εκ G5553 χρυσίου G2513 καθαρού G2532 και G5192 υακίνθου G2532 και G4209 πορφύρας G2532 και G2847 κοκκίνου G1269.1 διανενησμένου G2532 και G1040 βύσσου G2831.1 κεκλωσμένης
LXX_WH(i)
    8 G2532 CONJ και G3588 T-NSN το   N-NSN υφασμα G3588 T-GPF των   N-GPF επωμιδων G3739 R-NSN ο G1510 V-PAI-3S εστιν G1909 PREP επ G846 D-DSM αυτω G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G4162 N-ASF ποιησιν G1537 PREP εξ G846 D-GSN αυτου G1510 V-FMI-3S εσται G1537 PREP εκ G5553 N-GSN χρυσιου G2532 CONJ και G5192 N-GSF υακινθου G2532 CONJ και G4209 N-GSF πορφυρας G2532 CONJ και G2847 A-GSN κοκκινου   V-RMPGS διανενησμενου G2532 CONJ και G1040 N-GSF βυσσου   V-RMPGS κεκλωσμενης
HOT(i) 8 וחשׁב אפדתו אשׁר עליו כמעשׂהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר׃
IHOT(i) (In English order)
  8 H2805 וחשׁב And the curious girdle H642 אפדתו of the ephod, H834 אשׁר which H5921 עליו upon H4639 כמעשׂהו the same, according to the work H4480 ממנו of H1961 יהיה it, shall be H2091 זהב thereof; gold, H8504 תכלת blue, H713 וארגמן and purple, H8438 ותולעת and scarlet, H8144 שׁני and scarlet, H8336 ושׁשׁ and fine twined linen. H7806 משׁזר׃ and fine twined linen.
Vulgate(i) 8 ipsaque textura et cuncta operis varietas erit ex auro et hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso retorta
Clementine_Vulgate(i) 8 Ipsa quoque textura et cuncta operis varietas erit ex auro et hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta.
Wycliffe(i) 8 Thilke weuyng, and al dyuersite of the werk schal be of gold, and iacynt, and purpur, and of `reed selk twies died, and bijs foldis ayen.
Tyndale(i) 8 And the girdell of the Ephod shalbe of the same workemanshippe ad of the same stuffe: euen of golde, Iacyncte, scarlete, purpull ad twyned bysse,
Coverdale(i) 8 And his gyrdell vpo it shall be of ye same wormashippe & stuff, euen of golde yalowe sylke, scarlet, purple, & whyte twyned sylke.
MSTC(i) 8 And the girdle of the ephod shall be of the same workmanship and of the same stuff: even of gold, jacinth, scarlet, purple and twined bysse.
Matthew(i) 8 And the gyrdell of the Ephod shalbe of the same worckemanshyppe and of the same stuffe, euen of golde, iacyncte, scarlette, purpull and twyned bysse.
Great(i) 8 And the gyrdell of the Ephod shalbe of the same workmanship, and of the same stuffe, euen of golde, yelow sylke, purple, skarlet and whyte twyned sylke.
Geneva(i) 8 And the embroydred garde of the same Ephod, which shalbe vpon him, shall be of the selfe same worke and stuffe, euen of golde, blewe silke, and purple, and skarlet, and fine twined linen.
Bishops(i) 8 And the girdle of the ephod shalbe of the same workmanship, and of the same stuffe, euen of golde, blewe silke, purple, scarlet, and whyte twined silke
DouayRheims(i) 8 The very workmanship also, and all the variety of the work, shall be of gold, and violet, and purple, and scarlet twice dyed, and fine twisted linen.
KJV(i) 8

And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.

KJV_Cambridge(i) 8 And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
Thomson(i) 8 And the texture of the two shoulder pieces which are over it shall be of the same fabrick and materials as it is; of pure gold and of blue and purple and scarlet yarn and cotton thread.
Webster(i) 8 And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to its work; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
Brenton(i) 8 And the woven work of the shoulder-pieces which is upon it, shall be of one piece according to the work, of pure gold and blue and purple, and spun scarlet and fine twined linen.
Brenton_Greek(i) 8 Καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων ὅ ἐστιν ἐπʼ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καὶ ὑακίνθου, καὶ πορφύρας, καὶ κοκκίνου διανενησμένου, καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
Leeser(i) 8 And the belt for girding, which is upon it, shall be of the same make, out of the same piece with itself; of gold, of blue, and purple, and scarlet yarn, and twisted linen.
YLT(i) 8 `And the girdle of his ephod which is on him, according to its work, is of the same, of gold, blue, and purple, and scarlet, and twined linen.
JuliaSmith(i) 8 And the girdle of its ephod, which is upon it, shall be according to the making of it from it; gold, cerulean purple, red purple, double scarlet, and twisted byssus.
Darby(i) 8 And the girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to its work of gold, blue, and purple, and scarlet and twined byssus.
ERV(i) 8 And the cunningly woven band, which is upon it, to gird it on withal, shall be like the work thereof [and ]of the same piece; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
ASV(i) 8 And the skilfully woven band, which is upon it, wherewith to gird it on, shall be like the work thereof and of the same piece; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
JPS_ASV_Byz(i) 8 And the skilfully woven band, which is upon it, wherewith to gird it on, shall be like the work thereof and of the same piece: of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
Rotherham(i) 8 And the curious band for fastening it, that is upon it, like the work thereof of the same, shall it be,—of gold blue and purple and crimson and fine-twined linen,
CLV(i) 8 And the designed band of his vestment which shall be on it, shall be like its handiwork of one piece with it, of gold, blue, purple, double-dipped crimson and corded cambric.
BBE(i) 8 And the beautifully worked band, which goes on it, is to be of the same work and the same material, of gold and blue and purple and red and twisted linen-work.
MKJV(i) 8 And the embroidered girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work of it: of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined bleached linen.
LITV(i) 8 And the band of the ephod which is on it, like its work, shall be of it, gold, blue, and purple, and crimson, and bleached, twined linen .
ECB(i) 8 And the fabricated girdle of the ephod thereon is of the same according to its work - of gold, blue and purple and scarlet and white twined linen.
ACV(i) 8 And the skillfully woven band, which is upon it, with which to gird it on, shall be like the work of it [and] of the same piece, of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
WEB(i) 8 The skillfully woven band, which is on it, shall be like its work and of the same piece; of gold, blue, purple, scarlet, and fine twined linen.
NHEB(i) 8 The skillfully woven band, which is on it, that is on him, shall be like its work and of the same piece; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
AKJV(i) 8 And the curious girdle of the ephod, which is on it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
KJ2000(i) 8 And the skillfully woven band of the ephod, which is upon it, shall be of the same workmanship, according to its work; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
UKJV(i) 8 And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
EJ2000(i) 8 And the special girdle of the ephod, which shall be over it, shall be of its same workmanship, of the same materials: of gold, blue, purple, scarlet and fine twined linen.
CAB(i) 8 And the woven work of the ephod which is upon it shall be of one piece according to the work, of pure gold, blue, purple, and spun scarlet and fine twined linen.
LXX2012(i) 8 And the woven work of the shoulder-pieces which is upon it, shall be of one piece according to the work, of pure gold and blue and purple, and spun scarlet and fine twined linen.
NSB(i) 8 »Make the belt that is attached to the ephod from the same fabric.
ISV(i) 8 The skillfully woven band that is on it shall be made like it, of one piece with it: of gold, blue, purple, and scarlet material, and fine woven linen.
LEB(i) 8 And the waistband of his ephod, which is on it, will be of like work to it—gold, blue, and purple and crimson yarns and finely twisted linen.
MLV(i) 8 And the skillfully woven band, which is upon it, with which to gird it on, will be like the work of it and of the same piece, of gold, of blue and purple and scarlet and fine twined linen.
VIN(i) 8 The skillfully woven band that is on it shall be made like it, of one piece with it: of gold, blue, purple, and scarlet material, and fine woven linen.
Luther1545(i) 8 Und sein Gurt drauf soll derselben Kunst und Werks sein, von Gold, gelber Seide, Scharlaken, Rosinrot und gezwirnter weißer Seide.
Luther1912(i) 8 Und sein Gurt darauf soll derselben Kunst und Arbeit sein, von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.
ELB1871(i) 8 Und der gewirkte Gürtel, mit dem es angebunden wird, der darüber ist, soll von gleicher Arbeit mit ihm sein, von gleichem Stoffe: von Gold, blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Byssus.
ELB1905(i) 8 Und der gewirkte Gürtel, mit dem es angebunden wird, der darüber ist, soll von gleicher Arbeit mit ihm sein, von gleichem Stoffe: W. aus ihm, wie [Kap. 25,31.36]; [27,2] von Gold, blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Byssus.
ELB1905_Strongs(i)
  8 H4639 Und der gewirkte Gürtel, mit dem es angebunden wird, der darüber ist, soll von gleicher Arbeit H2091 mit ihm sein, von gleichem Stoffe: von Gold H8504 , blauem H713 und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Byssus.
DSV(i) 8 En de kunstelijke riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen.
Giguet(i) 8 Et le tissu des deux pièces dont il se couvrira, sera d’or pur, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate filé et de lin retors.
DarbyFR(i) 8 Et la ceinture de son éphod, qui sera par-dessus, sera du même travail, de la même matière, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retors.
Martin(i) 8 Le ceinturon exquis dont il sera ceint, et qui sera par-dessus, sera de même ouvrage, et tiré de lui, étant d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors.
Segond(i) 8 La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui; elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.
SE(i) 8 Y el artificio de su cinto que estará sobre él, será de su misma obra, de lo mismo; de oro, cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
ReinaValera(i) 8 Y el artificio de su cinto que está sobre él, será de su misma obra, de lo mismo; de oro, cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
JBS(i) 8 Y el artificio del cinto especial que estará sobre el efod, será de su misma obra, de lo mismo; de oro, cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
Albanian(i) 8 Brezi i punuar artistikisht, që ndodhet mbi efodin, do të ketë po atë punë të efodit: prej ari dhe me fije ngjyrë vjollce, të purpurt, me flakë të kuqe dhe prej liri të hollë të përdredhur.
RST(i) 8 И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровойи червленой шерсти и из крученого виссона.
Arabic(i) 8 وزنار شدّه الذي عليه يكون منه كصنعته. من ذهب واسمانجوني وقرمز وبوص مبروم.
ArmenianEastern(i) 8 Վակասի վերեւի մասը նոյն ձեւով պէտք է պատրաստուած լինի՝ մաքուր ոսկուց, կապոյտ, ծիրանի ու կարմիր կտաւից եւ նրբահիւս բեհեզից:
Bulgarian(i) 8 И препаската на ефода, която ще е върху него, да бъде част от него, според направата му, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
Croatian(i) 8 Tkanica što bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim sačinjava jedan komad.
BKR(i) 8 Přepásaní pak přes ten náramenník, kteréž na něm bude, podobné bude dílu jeho; z týchž věcí bude, totiž z zlata, z postavce modrého a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z hedbáví bílého přesukovaného.
Danish(i) 8 Og Bæltet om, den, som omslutter den, skal være af samme Arbejde, ud af eet Stykke dermed, af Guld, blaat uldent og Purpur og Skarlagen og hvidt tvundet Linned.
CUV(i) 8 其 上 巧 工 織 的 帶 子 , 要 和 以 弗 得 一 樣 的 做 法 , 用 以 束 上 , 與 以 弗 得 接 連 一 塊 , 要 用 金 線 和 藍 色 、 紫 色 、 朱 紅 色 線 , 並 撚 的 細 麻 做 成 。
CUVS(i) 8 其 上 巧 工 织 的 带 子 , 要 和 以 弗 得 一 样 的 做 法 , 用 以 束 上 , 与 以 弗 得 接 连 一 块 , 要 用 金 线 和 蓝 色 、 紫 色 、 朱 红 色 线 , 并 撚 的 细 麻 做 成 。
Esperanto(i) 8 Kaj la cxirkauxliganta zono sur gxi estu la sama laborajxo, kiel gxia kontinuajxo, el oro, el blua, purpura, kaj rugxa teksajxo, kaj el tordita bisino.
Finnish(i) 8 Ja hänen päällisvaatteensa vyö, kuin sen päällä on, pitää oleman yhdellä tavalla tehty, kullasta, sinivilloista, purpurasta ja tulipunaisista villoista, ja kalliista kerratusta liinalangasta.
FinnishPR(i) 8 Ja vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla ja samasta kappaleesta kuin se: kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
Haitian(i) 8 Bèl sentiwon byen bwode ki pou kenbe jile a va fè yon sèl pyès ak li, ak menm kalite bodri a sou li tou. y'a fè l' an lò ak twal siperyè koulè ble, violèt ak wouj, ansanm ak twal fen blan tise byen sere.
Hungarian(i) 8 Átkötõ öve pedig, a mely rajta van, ugyanolyan mívû és abból való legyen; aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinû, és sodrott lenbõl.
Indonesian(i) 8 Sebuah ikat pinggang tenunan halus dari bahan yang sama harus dijahitkan pada efod itu supaya menjadi satu bagian.
Italian(i) 8 E sia il disegno del fregio che sarà sopra l’Efod, col quale egli si cingerà, del medesimo lavoro, tirato dall’Efod istesso, d’oro, di violato, di porpora, di scarlatto, e di fin lino ritorto.
ItalianRiveduta(i) 8 E la cintura artistica che è sull’efod per fissarlo, sarà del medesimo lavoro dell’efod, e tutto d’un pezzo con esso; sarà d’oro, di filo color violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto.
Korean(i) 8 에봇 위에 매는 띠는 에봇 짜는 법으로 금실과, 청색, 자색, 홍색실과, 가늘게 꼰 베실로 에봇에 공교히 붙여 짤지며
Lithuanian(i) 8 Juostą efodui padarysi taip pat kaip efodą: iš aukso, mėlynų, violetinių, raudonų ir suktų lininių siūlų.
PBG(i) 8 A przepasanie naramiennika tego, które na nim będzie, podobne będzie robocie jego; będzie także ze złota, z hijacyntu, i z szarłatu, i z karmazynu dwa kroć farbowanego, i z jedwabiu białego kręconego.
Portuguese(i) 8 E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido.
Norwegian(i) 8 Og beltet som skal sitte på den og holde den sammen, skal være av samme slags vevning og i ett stykke med den, av gull og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn.
Romanian(i) 8 Brîul să fie de aceeaş lucrătură ca efodul şi prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărmiziu, şi de in subţire răsucit.
Ukrainian(i) 8 А пояс мистецький його ефоду, що на нім, тієї ж роботи, нехай буде з нього, з золота, блакиті, і пурпуру, і червені та з суканого віссону.