Deuteronomy 6:20

LXX_WH(i)
    20 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3752 ADV οταν G2065 V-AAS-3S ερωτηση G4771 P-AS σε G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G4771 P-GS σου G839 ADV αυριον G3004 V-PAPNS λεγων G5100 I-NSN τι G1510 V-PAI-3S εστιν G3588 T-NPN τα G3142 N-NPN μαρτυρια G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G1345 N-NPN δικαιωματα G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G2917 N-NPN κριματα G3745 A-APN οσα G1781 V-AMI-3S ενετειλατο G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GP ημων G1473 P-DP ημιν
HOT(i) 20 כי ישׁאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשׁפטים אשׁר צוה יהוה אלהינו אתכם׃
IHOT(i) (In English order)
  20 H3588 כי when H7592 ישׁאלך asketh H1121 בנך thy son H4279 מחר thee in time to come, H559 לאמר saying, H4100 מה What H5713 העדת the testimonies, H2706 והחקים and the statutes, H4941 והמשׁפטים and the judgments, H834 אשׁר which H6680 צוה hath commanded H3068 יהוה the LORD H430 אלהינו our God H853 אתכם׃  
Vulgate(i) 20 cum interrogaverit te filius tuus cras dicens quid sibi volunt testimonia haec et caerimoniae atque iudicia quae praecepit Dominus Deus noster nobis
Clementine_Vulgate(i) 20 Cumque interrogaverit te filius tuus cras, dicens: Quid sibi volunt testimonia hæc, et cæremoniæ, atque judicia, quæ præcepit Dominus Deus noster nobis?
Wycliffe(i) 20 And whanne thi sone schal axe thee to morewe, that is, in tyme comyng, and schal seie, What wolen these witnessyngis, and cerymonyes, and domes to hem silf, whiche oure Lord God comaundide to vs?
Tyndale(i) 20 When thy sonne axeth the in tyme to come sayenge: What meaneth the witnesses, ordinaunces and lawes which the Lorde oure God hath commaunded you?
Coverdale(i) 20 Now whan thy sonne axeth the todaye or tomorow, and sayeth: What meane these witnesses, ordinaunces and lawes, that the LORDE oure God hath comaunded you?
MSTC(i) 20 When thy son asketh thee in time to come, saying, 'What meaneth the witnesses, ordinances and laws which the LORD our God hath commanded you?'
Matthew(i) 20 When thy sonne asketh the in tyme to come sayinge: What meaneth the witnesses ordinaunces & lawes whych the Lord oure God hath commaunded you?
Great(i) 20 And when thy sonne asketh the in tyme to come, sayinge: What meaneth these witnesses, ordinaunces & lawes, which the Lorde oure God hath commaunded you?
Geneva(i) 20 When thy sonne shall aske thee in time to come, saying, What meane these testimonies, and ordinances, and Lawes, which the Lord our God hath commanded you?
Bishops(i) 20 And when thy sonne asketh thee in tyme to come, saying: What meaneth these testimonies, ordinaunces, and lawes, which the Lorde our God hath commaunded you
DouayRheims(i) 20 And when thy son shall ask thee to morrow, saying: What mean these testimonies, and ceremonies and judgments, which the Lord our God hath commanded us?
KJV(i) 20

And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?

KJV_Cambridge(i) 20 And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?
Thomson(i) 20 And when thy son shall, in time to come, ask thee, saying, What is the meaning of these testimonies, and these rules of rectitude, and these judgments, which the Lord our God hath enjoined on us?
Webster(i) 20 And when thy son shall ask thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?
Brenton(i) 20 And it shall come to pass when thy son shall ask thee at a future time, saying, What are the testimonies, and the ordinances, and the judgments, which the Lord our God has commanded us?
Brenton_Greek(i) 20 Καὶ ἔσται ὅταν ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου αὔριον, λέγων, τί ἐστι τὰ μαρτύρια, καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἡμῖν;
Leeser(i) 20 When thy son should ask thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the ordinances, which the Lord our God hath commanded you?
YLT(i) 20 `When thy son asketh thee hereafter, saying, What are the testimonies, and the statutes, and the judgments, which Jehovah our God hath commanded you?
JuliaSmith(i) 20 When thy son shall ask thee tomorrow, saying, What the testimonies and the laws and the judgments which Jehovah our God commanded you?
Darby(i) 20 When thy son shall ask thee in time to come, saying, What are the testimonies, and the statutes, and the ordinances, which Jehovah our God hath commanded you?
ERV(i) 20 When thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?
ASV(i) 20 When thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the ordinances, which Jehovah our God hath commanded you?
JPS_ASV_Byz(i) 20 When thy son asketh thee in time to come, saying: 'What mean the testimonies, and the statutes, and the ordinances, which the LORD our God hath commanded you?
Rotherham(i) 20 When thy son shall ask thee in time to come, saying,—What mean the testimonies and the statutes and the regulations, which Yahweh our God commanded you?
CLV(i) 20 When it comes to be that your son should ask you tomorrow, saying:What are the testimonies and the statutes and the judgments that Yahweh our Elohim had enjoined on you?
BBE(i) 20 And when your son says to you in time to come, What is the reason for these rules and laws and decisions which the Lord our God has given you?
MKJV(i) 20 When your son asks you in time to come, saying, What are the testimonies, and the statutes and the judgments which Jehovah our God has commanded you?
LITV(i) 20 When your son asks you hereafter, saying, What are the testimonies and the statutes and the ordinances which Jehovah your God has commanded you?
ECB(i) 20 And when your son asks you on the morrow, saying, What mean the witnesses and the statutes and the judgments Yah Veh our Elohim misvahed you?
ACV(i) 20 When thy son asks thee in time to come, saying, What is the meaning of the testimonies, and the statutes, and the ordinances, which LORD our God has commanded you?
WEB(i) 20 When your son asks you in time to come, saying, “What do the testimonies, the statutes, and the ordinances, which Yahweh our God has commanded you mean?”
NHEB(i) 20 When your son asks you in time to come, saying, "What do the testimonies, the statutes, and the ordinances, which the LORD our God has commanded you mean?"
AKJV(i) 20 And when your son asks you in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God has commanded you?
KJ2000(i) 20 And when your son asks you in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God has commanded you?
UKJV(i) 20 And when your son asks you in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God has commanded you?
EJ2000(i) 20 And when tomorrow thy son asks thee, saying, What are the testimonies and the statutes and the rights, which the LORD our God has commanded you?
CAB(i) 20 And it shall come to pass, when your son shall ask you at a future time, saying, What are the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the Lord our God has commanded us?
LXX2012(i) 20 And it shall come to pass when your son shall ask you at a future time, saying, What are the testimonies, and the ordinances, and the judgments, which the Lord our God has commanded us?
NSB(i) 20 »In the future your son will ask you: ‘What is the meaning of these laws and regulations that Jehovah our God has commanded you?’
ISV(i) 20 "When your son asks you in the future, 'What is the meaning of the instructions, decrees, and ordinances that the LORD our God commanded you?'
LEB(i) 20 "When your child* asks you in the future, saying,* 'What is the meaning of the legal provisions and the rules and the regulations that Yahweh our God commanded for you?'
MLV(i) 20 When your son asks you in time to come, saying, What is the meaning of the testimonies and the statutes and the ordinances, which Jehovah our God has commanded you*?
VIN(i) 20 "In the future your son will ask you: 'What is the meaning of these laws and regulations that the LORD our God has commanded you?'
Luther1545(i) 20 Wenn dich nun dein Sohn heute oder morgen fragen wird und sagen: Was sind das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der HERR, unser Gott, geboten hat?
Luther1912(i) 20 Wenn dich aber dein Sohn heute oder morgen fragen wird und sagen: Was sind das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der HERR, unser Gott, geboten hat?
ELB1871(i) 20 Wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht: Was bedeuten die Zeugnisse und die Satzungen und die Rechte, welche Jehova, unser Gott, euch geboten hat?
ELB1905(i) 20 Wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht: Was bedeuten die Zeugnisse und die Satzungen und die Rechte, welche Jahwe, unser Gott, euch geboten hat?
DSV(i) 20 Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die de HEERE, onze God, ulieden geboden heeft?
Giguet(i) 20 Et lorsque à l’avenir ton fils te questionnera, disant: Quels sont les témoignages, les ordonnances et les jugements que le Seigneur notre Dieu nous a prescrits?
DarbyFR(i) 20 Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant: Que sont les témoignages, et les statuts et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandés? alors tu diras à ton fils:
Martin(i) 20 Quand ton enfant t'interrogera à l'avenir, en disant : Que veulent dire ces témoignages, et ces statuts, et ces droits que l'Eternel notre Dieu vous a commandés ?
Segond(i) 20 Lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances, que l'Eternel, notre Dieu, vous a prescrits?
SE(i) 20 Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué son los testimonios, y estatutos, y derechos, que el SEÑOR nuestro Dios os mandó?
ReinaValera(i) 20 Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los testimonios, y estatutos, y derechos, que Jehová nuestro Dios os mandó?
JBS(i) 20 Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué son los testimonios, y estatutos, y derechos, que el SEÑOR nuestro Dios os mandó?
Albanian(i) 20 Kur në të ardhmen biri yt do të të pyesë: "Çfarë kuptimi kanë këto rregulla, statute dhe dekrete, që Zoti, Perëndia ynë, ju ka urdhëruar?",
RST(i) 20 Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: „что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?"
Arabic(i) 20 اذا سألك ابنك غدا قائلا. ما هي الشهادات والفرائض والاحكام التي اوصاكم بها الرب الهنا
Bulgarian(i) 20 И когато в бъдеще синът ти те попита и каже: Какво означават свидетелствата, наредбите и правилата, които ГОСПОД, нашият Бог, ви е заповядал? —
Croatian(i) 20 A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Jahve, Bog naš, vama propisao -
BKR(i) 20 Když by se potom syn tvůj otázal tebe, řka: Co jsou to za svědectví a ustanovení i soudy, kteréž přikázal Hospodin Bůh náš vám?
Danish(i) 20 Naar din Søn spørger dig herefter og siger: Hvad er det for Videsbyrd og Skikke og Befalinger, om HERREN vor Gud har budet eder?
CUV(i) 20 日 後 , 你 的 兒 子 問 你 說 : 耶 和 華 ─ 我 們   神 吩 咐 你 們 的 這 些 法 度 、 律 例 、 典 章 是 甚 麼 意 思 呢 ?
CUVS(i) 20 日 后 , 你 的 儿 子 问 你 说 : 耶 和 华 ― 我 们   神 吩 咐 你 们 的 这 些 法 度 、 律 例 、 典 章 是 甚 么 意 思 呢 ?
Esperanto(i) 20 Se via filo vin demandos morgaux:Kion signifas la atestoj kaj legxoj kaj reguloj, kiujn la Eternulo, nia Dio, ordonis al vi?
Finnish(i) 20 Kuin poikas tästälähin kysyy sinulta, sanoen: mitkä todistukset ja säädyt ja oikeudet nämät ovat, jotka Herra meidän Jumalamme teille käskenyt on?
FinnishPR(i) 20 Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo: 'Mitä merkitsevät ne todistukset, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, meidän Jumalamme, on teille antanut?'
Haitian(i) 20 Yon jou, lè pitit nou yo va mande nou poukisa Seyè a, Bondye nou an, mande nou pou nou swiv tout lòd, tout prensip ak tout kòmandman sa yo,
Hungarian(i) 20 Ha a te fiad megkérdez téged ezután, mondván: Mire [valók] e bizonyságtételek, rendelések és végzések, a melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt néktek:
Indonesian(i) 20 Di kemudian hari anak-anakmu akan bertanya kepadamu, 'Mengapa TUHAN Allah kita menyuruh kita mentaati semua perintah itu?'
Italian(i) 20 Quando il tuo figliuolo per l’innanzi ti domanderà, dicendo: Che voglion dire queste testimonianze, e questi statuti, e queste leggi, che il Signore Iddio nostro vi ha date?
ItalianRiveduta(i) 20 Quando, in avvenire, il tuo figliuolo ti domanderà: "Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che l’Eterno, l’Iddio nostro, vi ha date?"
Korean(i) 20 후일에 네 아들이 네게 묻기를 우리 하나님 여호와의 명하신 증거와 말씀과 규례와 법도가 무슨 뜻이뇨 ? 하거든
Lithuanian(i) 20 Kai tavo sūnus ateityje klaus: ‘Ką reiškia Viešpaties, mūsų Dievo, duoti paliepimai, įstatymai ir įsakymai?’,
PBG(i) 20 A gdyby cię napotem spytał syn twój, mówiąc: Cóż to za świadectwa, i ustawy, i sądy, które wam przykazał Pan, Bóg nasz?
Portuguese(i) 20 Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou?
Norwegian(i) 20 Når din sønn i fremtiden spør dig og sier: Hvorledes er det med de vidnesbyrd og de forskrifter og de bud som Herren vår Gud har gitt eder?
Romanian(i) 20 Cînd fiul tău te va întreba într -o zi:,,Ce însemnează învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe cari vi le -a dat Domnul, Dumnezeul nostru?``
Ukrainian(i) 20 Коли запитає тебе син твій колись, говорячи: Що це за свідоцтва й постанови та закони, що вам наказав Господь, Бог наш?