Deuteronomy 2:34

LXX_WH(i)
    34 G2532 CONJ και G2902 V-AAI-1P εκρατησαμεν G3956 A-GPF πασων G3588 T-GPF των G4172 N-GPF πολεων G846 D-GSM αυτου G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2540 N-DSM καιρω G1565 D-DSM εκεινω G2532 CONJ και   V-AAI-1P εξωλεθρευσαμεν G3956 A-ASF πασαν G4172 N-ASF πολιν G1836 ADV εξης G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G1135 N-APF γυναικας G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G5043 N-APN τεκνα G846 D-GPM αυτων G3364 ADV ου G2641 V-AAI-1P κατελιπομεν   N-ASM ζωγρειαν
HOT(i) 34 ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשׁים והטף לא השׁארנו שׂריד׃
Vulgate(i) 34 cunctasque urbes in tempore illo cepimus interfectis habitatoribus earum viris ac mulieribus et parvulis non reliquimus in eis quicquam
Clementine_Vulgate(i) 34 Cunctasque urbes in tempore illo cepimus, interfectis habitatoribus earum, viris ac mulieribus et parvulis: non reliquimus in eis quidquam,
Wycliffe(i) 34 And we token in that tyme alle the citees, whanne the dwelleris of tho citees, men, and wymmen, and children weren slayn; we leften not in hem ony thing,
Tyndale(i) 34 And we toke all his cities the same season, and destroyed all the cities with men, wemen, and childern ad let nothinge remayne,
Coverdale(i) 34 Then toke we all his cities at the same tyme, and destroyed vtterly all the cities, men, wemen, and children, and let none remayne:
MSTC(i) 34 And we took all his cities the same season, and destroyed all the cities with men, women, and children and let nothing remain,
Matthew(i) 34 And we toke al his cyties the same ceason and destroyed al the cities with men, wemen and chyldren and let nothyng remayne,
Great(i) 34 And we toke all his cyties the same ceason, and slue the men, wemen and chyldren of all the cyties, and let nothynge remayne,
Geneva(i) 34 And we tooke all his cities the same time, and destroyed euery citie, men, and women, and children: we let nothing remaine.
Bishops(i) 34 And we toke all his cities the same season, and slue the men, women, and children of all the cities, and let nothyng remayne
DouayRheims(i) 34 And we took all his cities at that time, killing the inhabitants of them, men and women and children. We left nothing of them:
KJV(i) 34

And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:

KJV_Cambridge(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
Thomson(i) 34 and took all his cities at that time and utterly destroyed every city one after another; with their wives and children. We left none to be taken alive.
Webster(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones of every city, we left none to remain.
Brenton(i) 34 And we took possession of all his cities at that time, and we utterly destroyed every city in succession, and their wives, and their children; we left no living prey.
Brenton_Greek(i) 34 Καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐξωλοθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς, καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν· οὐ κατελίπομεν ζωγρείαν.
Leeser(i) 34 And we conquered all his cities at that time, and devoted every inhabited city, and the women, and the little ones; we left none that escaped.
YLT(i) 34 and we capture all his cities at that time, and devote the whole city, men, and the women, and the infants—we have not left a remnant;
JuliaSmith(i) 34 And we shall take all his cities in that time, and we shall exterminate every city of men and women and the little ones; we left none to escape.
Darby(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed every city, men, and women, and little ones: we let none escape.
ERV(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed every inhabited city, with the women and the little ones; we left none remaining:
ASV(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed every inhabited city, with the women and the little ones; we left none remaining:
JPS_ASV_Byz(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed every city, the men, and the women, and the little ones; we left none remaining;
Rotherham(i) 34 And we captured all his cities, at that time, and devoted to destruction every city of males, with the women and the little ones,—we left not remaining a survivor:
CLV(i) 34 We seized all his cities at that time, and we doomed every city--adult males, women and little ones--we let not one survivor remain.
BBE(i) 34 At that time we took all his towns, and gave them over to complete destruction, together with men, women, and children; we had no mercy on any:
MKJV(i) 34 And we took all his cities at that time and completely destroyed the men and the women and the little ones of every city. We left none to remain.
LITV(i) 34 And we captured all his cities at that time, and utterly destroyed every city, men and women and little ones. We did not leave a remnant.
ECB(i) 34 and we captured all his cities at that time and devoted the few men and the women and the toddlers of every city: we left no survivors to survive:
ACV(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed every inhabited city, with the women and the little ones; we left none remaining.
WEB(i) 34 We took all his cities at that time, and utterly destroyed every inhabited city, with the women and the little ones. We left no one remaining.
NHEB(i) 34 We took all his cities at that time, and utterly destroyed every inhabited city, with the women and the little ones; we left none remaining:
AKJV(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
KJ2000(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
UKJV(i) 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
EJ2000(i) 34 And we took all his cities at that time and utterly destroyed all the cities, the men and the women and the little ones; we left none to remain.
CAB(i) 34 And we took possession of all his cities at that time, and we utterly destroyed every city in succession, and their wives, and their children; we left no living prey.
LXX2012(i) 34 And we took possession of all his cities at that time, and we utterly destroyed every city in succession, and their wives, and their children; we left no living prey.
NSB(i) 34 We captured and destroyed every town in Sihon's kingdom. We killed everyone.
ISV(i) 34 We captured all his towns at that time. We utterly destroyed every town {— } the men, the women, and the children, leaving no survivors.
LEB(i) 34 So we captured all of his cities at that time, and we destroyed each town of males and the women and the children; we did not leave behind a survivor.
MLV(i) 34 And we took all his cities at that time and utterly destroyed every inhabited city, with the women and the little ones; we left none remaining.
VIN(i) 34 At that time we took all his towns, and gave them over to complete destruction, together with men, women, and children; we had no mercy on any:
Luther1545(i) 34 Da gewannen wir zu den Zeit alle seine Städte und verbanneten alle Städte, beide Männer, Weiber und Kinder, und ließen niemand über bleiben.
Luther1912(i) 34 Da gewannen wir zu der Zeit alle seine Städte und verbannten alle Städte, Männer, Weiber und Kinder und ließen niemand übrigbleiben.
ELB1871(i) 34 Und in selbiger Zeit nahmen wir alle seine Städte ein, und wir verbannten ihre ganze Bevölkerung: Männer und Weiber und Kinder; wir ließen keinen Entronnenen übrig.
ELB1905(i) 34 Und in selbiger Zeit nahmen wir alle seine Städte ein, und wir verbannten S. die Vorrede ihre ganze Bevölkerung: Männer und Weiber und Kinder; W. jede Stadtbevölkerung an Männern, und die Weiber und die Kinder. So auch [Kap. 3,6] wir ließen keinen Entronnenen übrig.
DSV(i) 34 En wij namen te dier tijd al zijn steden in, en wij verbanden alle steden, mannen, en vrouwen, en kinderkens; wij lieten niemand overblijven.
Giguet(i) 34 Et nous nous rendîmes maîtres de ses villes en ce temps-là; nous détruisîmes toutes les villes, nous exterminâmes femmes et enfants, nous n’en laissâmes personne en vie.
DarbyFR(i) 34 et nous prîmes toutes ses villes, en ce temps-là, et nous détruisîmes entièrement toutes les villes, hommes, et femmes, et enfants; nous ne laissâmes pas un réchappé;
Martin(i) 34 Et en ce temps-là nous prîmes toutes ses villes; et nous détruisîmes à la façon de l'interdit toutes les villes où étaient les hommes, les femmes, et les petits enfants, et nous n'y laissâmes personne de reste.
Segond(i) 34 Nous prîmes alors toutes ses villes, et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits enfants, sans en laisser échapper un seul.
SE(i) 34 Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, y mujeres, y niños; no dejamos ninguno.
ReinaValera(i) 34 Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, y mujeres, y niños; no dejamos ninguno:
JBS(i) 34 Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, y mujeres, y niños; no dejamos ninguno.
Albanian(i) 34 Në atë kohë pushtuam tërë qytetet e tij dhe shfarosëm burrat, gratë dhe fëmijët e çdo qyteti; nuk lamë gjallë asnjë.
RST(i) 34 и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых;
Arabic(i) 34 واخذنا كل مدنه في ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والاطفال. لم نبق شاردا.
Bulgarian(i) 34 И в онова време превзехме всичките му градове и изпълнихме проклятието над всеки град — мъжете, жените и децата; не оставихме нито един оцелял.
Croatian(i) 34 Tada osvojismo sve njegove gradove i prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima, ženama i djecom, ništa ne štedeći,
BKR(i) 34 Vzali jsme také toho času všecka města jeho, a dali jsme v prokletí lid těch všech měst, i ženy i děti, žádného nepozůstavivše.
Danish(i) 34 Og vi indtoge alle hans Stæder paa samme Tid, og vi bandlyste hver Stad, Mænd og Kvinder og smaa Børn; vi lode ingen undkommen blive tilovers,
CUV(i) 34 我 們 奪 了 他 的 一 切 城 邑 , 將 有 人 煙 的 各 城 , 連 女 人 帶 孩 子 , 盡 都 毀 滅 , 沒 有 留 下 一 個 。
CUVS(i) 34 我 们 夺 了 他 的 一 切 城 邑 , 将 冇 人 烟 的 各 城 , 连 女 人 带 孩 子 , 尽 都 毁 灭 , 没 冇 留 下 一 个 。
Esperanto(i) 34 Kaj ni militakiris en tiu tempo cxiujn liajn urbojn, kaj ni ekstermis en cxiu urbo la virojn kaj la virinojn kaj la infanojn, ni restigis neniun;
Finnish(i) 34 Ja me otimme silloin kaikki hänen kaupunkinsa, ja hukutimme kaikki kaupungit, miehet ja vaimot ja lapset, niin ettemme yhtäkään jättäneet,
FinnishPR(i) 34 Ja me valloitimme silloin kaikki hänen kaupunkinsa ja vihimme tuhon omiksi jokaisessa kaupungissa miehet, naiset ja lapset, päästämättä pakoon ainoatakaan.
Haitian(i) 34 Tout lavil yo tonbe nan men nou tou epi nou touye yo nèt pou Bondye nou an tankou yon ofrann. Nou touye tout moun nèt, fanm kou gason, timoun kou granmoun. Nou pa kite yonn chape.
Hungarian(i) 34 És elfoglaltuk minden õ városát abban az idõben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit.
Indonesian(i) 34 Pada waktu itu juga kita rebut dan hancurkan setiap kota, dan bunuh seluruh penduduknya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tak ada yang dibiarkan hidup.
Italian(i) 34 E in quel tempo noi prendemmo tutte le sue città, e distruggemmo alla maniera dell’interdetto, in tutte le città, gli uomini, le donne, e i piccoli fanciulli; noi non vi lasciammo alcuno in vita.
ItalianRiveduta(i) 34 E in quel tempo prendemmo tutte le sue città e votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini; non vi lasciammo anima viva.
Korean(i) 34 우리 하나님 여호와께서 그를 우리에게 붙이시매 우리가 그와 그 아들들과 그 모든 백성을 쳤고
Lithuanian(i) 34 Paėmėme visus miestus, išnaikinome jų vyrus, moteris ir kūdikius­nieko nepalikome,
PBG(i) 34 I wzięliśmy wszystkie miasta jego na on czas, i wniwecześmy obrócili wszystkie miasta, mężczyzny i niewiasty, i dzieci, nie zostawiwszy z nich nikogo.
Portuguese(i) 34 Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum;
Norwegian(i) 34 Og vi inntok dengang alle hans byer og slo hver by med bann, menn og kvinner og barn; vi lot ikke nogen bli tilbake eller slippe unda.
Romanian(i) 34 I-am luat atunci toate cetăţile, şi le-am nimicit cu desăvîrşire: bărbaţi, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvîrşire, şi n'am lăsat să scape niciunul măcar.
Ukrainian(i) 34 І того часу ми здобули всі його міста, і зробили закляттям кожне місто, чоловіків і жінок та дітей, нікого не позоставили ми.