Amos 9:6

ABP_GRK(i)
  6 G3588 ο G3618 οικοδομών G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G306.1 ανάβασιν αυτού G1473   G2532 και G3588 την G1860 επαγγελίαν αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G1093 γης G2311 θεμελιών G3588 ο G4341 προσκαλούμενος G3588 το G5204 ύδωρ G3588 της G2281 θαλάσσης G2532 και G1632 εκχέων G1473 αυτό G1909 επί G4383 πρόσωπον G3588 της G1093 γης G2962 κύριος G3686 όνομα αυτώ G1473  
LXX_WH(i)
    6 G3588 T-NSM ο G3618 V-PAPNS οικοδομων G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον   N-ASF αναβασιν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G1860 N-ASF επαγγελιαν G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2311 V-PAPNS θεμελιων G3588 T-NSM ο   V-PMPNS προσκαλουμενος G3588 T-ASN το G5204 N-ASN υδωρ G3588 T-GSF της G2281 N-GSF θαλασσης G2532 CONJ και G1632 V-PAPNS εκχεων G846 D-ASN αυτο G1909 PREP επι G4383 N-ASN προσωπον G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G3841 N-NSM παντοκρατωρ G3686 N-NSN ονομα G846 D-DSM αυτω
HOT(i) 6 הבונה בשׁמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישׁפכם על פני הארץ יהוה שׁמו׃
IHOT(i) (In English order)
  6 H1129 הבונה he that buildeth H8064 בשׁמים in the heaven, H4609 מעלותו his stories H92 ואגדתו his troop H5921 על in H776 ארץ the earth; H3245 יסדה and hath founded H7121 הקרא he that calleth H4325 למי for the waters H3220 הים of the sea, H8210 וישׁפכם and poureth them out H5921 על upon H6440 פני the face H776 הארץ of the earth: H3068 יהוה The LORD H8034 שׁמו׃ his name.
Vulgate(i) 6 qui aedificat in caelo ascensionem suam et fasciculum suum super terram fundavit qui vocat aquas maris et effundit eas super faciem terrae Dominus nomen eius
Clementine_Vulgate(i) 6 Qui ædificat in cælo ascensionem suam, et fasciculum suum super terram fundavit; qui vocat aquas maris, et effundit eas super faciem terræ: Dominus nomen ejus.
Wycliffe(i) 6 He that bildith his stiyng vp in heuene, schal do these thingis, and foundide his birthun on erthe; which clepith watris of the see, and heldith out hem on the face of erthe; the Lord is name of hym.
Coverdale(i) 6 He that hath his dwellinge in heauen, ad groundeth his tabernacle in the earth: He that calleth the waters of the see, and poureth them out vpon the playne grounde: his name is the LORDE.
MSTC(i) 6 He that hath his dwelling in Heaven, and groundeth his tabernacle in the earth; He that calleth the waters of the sea, and poureth them out upon the plain ground; his name is the LORD.
Matthew(i) 6 He that hath hys dwellynge in heauen, & groundeth hys tabernacle in the earth: He that calleth the waters of the sea, and poureth them out vpon the playne grounde: hys name is the Lorde.
Great(i) 6 He that hath hys dwellynge in heauen, & groundeth hys tabernacle in the earth: He that calleth the waters as the see, & poureth them out vpon the playne grounde: his name is the Lorde.
Geneva(i) 6 He buildeth his spheres in the heauen, and hath laide the foundation of his globe of elements in the earth: hee calleth the waters of the sea, and powreth them out vpon the open earth: the Lord is his Name.
Bishops(i) 6 He buyldeth his spheres in the heauen, & hath layde the foundation of his globe of elementes on the earth: he calleth the waters of the sea, and poureth them out vpon the open earth, the Lorde is his name
DouayRheims(i) 6 He that buildeth his ascension in heaven, and hath founded his bundle upon the earth: who calleth the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth, the Lord is his name.
KJV(i) 6

It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name.

KJV_Cambridge(i) 6 It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name.
Thomson(i) 6 who buildeth his stairs up to heaven, and his tribunal on the foundations of the earth; who calleth to him the water of the sea and poureth it out on the face of the earth, the Lord Almighty is his name.
Webster(i) 6 It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: the LORD is his name.
Brenton(i) 6 It is he that builds his ascent up to the sky, and establishes his promise on the earth; who calls the water of the sea, and pours it out on the face of the earth; the Lord Almighty is his name.
Brenton_Greek(i) 6 Ὁ οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν, ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης, καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς· Κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Leeser(i) 6 That buildeth in the heavens his steps, and hath founded his vault over the earth; that calleth for the waters of the sea, and poureth them out over the face of the earth: The Lord is his name.
YLT(i) 6 Who is building in the heavens His upper chambers; As to His troop, Upon earth He hath founded it, Who is calling for the waters of the sea, And poureth them out on the face of the land, Jehovah is His name.
JuliaSmith(i) 6 He building his ascents in the heavens, and founding his arches upon the earth; he calling to the waters of the sea, and he will pour them forth upon the face of the earth: Jehovah his name.
Darby(i) 6 It is he that buildeth his upper chambers in the heavens, and hath founded his vault upon the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: Jehovah is his name.
ERV(i) 6 [it is ]he that buildeth his chambers in the heaven, and hath founded his vault upon the earth; he that calleth for the waters of the sea and poureth them out upon the face of the earth; the LORD is his name.
ASV(i) 6 it is he that buildeth his chambers in the heavens, and hath founded his vault upon the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth; Jehovah is his name.
JPS_ASV_Byz(i) 6 It is He that buildeth His upper chambers in the heaven, and hath founded His vault upon the earth; He that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth; The LORD is His name.
Rotherham(i) 6 Who buildeth, in the heavens, his upper rooms, and, as for his vault, upon the earth, hath he founded it,—who calleth to the waters of the sea, and poureth them out over the face of the land, Yahweh, is his name.
CLV(i) 6 He Who is building His ascents in the heavens, and His structure over the earth--He founds it, He Who is calling to the waters of the sea, and is pouring them out on the surface of the earth, Yahweh, Elohim of hosts, is His name!"
BBE(i) 6 It is he who makes his rooms in the heaven, basing his arch on the earth; whose voice goes out to the waters of the sea, and sends them flowing over the face of the earth; the Lord is his name.
MKJV(i) 6 It is He who builds His staircase in the heavens, and He has founded the heavens on the earth; He who calls for the waters of the sea, and pours them out on the face of the earth; Jehovah is His name.
LITV(i) 6 It is He who builds His staircase in the heavens, and He has founded His binding heavens on the earth; He who calls for the seawater and pours them out on the face of the earth, Jehovah is His name.
ECB(i) 6 He who builds his steps in the heavens and founds his band in the earth; he who calls for the waters of the sea and pours them on the face of the earth; Yah Veh is his name.
ACV(i) 6 He who builds his chambers in the heavens, and has founded his vault upon the earth, he who calls for the waters of the sea, and pours them out upon the face of the earth, LORD is his name.
WEB(i) 6 It is he who builds his rooms in the heavens, and has founded his vault on the earth; he who calls for the waters of the sea, and pours them out on the surface of the earth; Yahweh is his name.
NHEB(i) 6 It is he who builds his chambers in the heavens, and has founded his vault on the earth; he who calls for the waters of the sea, and pours them out on the surface of the earth; the LORD is his name.
AKJV(i) 6 It is he that builds his stories in the heaven, and has founded his troop in the earth; he that calls for the waters of the sea, and pours them out on the face of the earth: The LORD is his name.
KJ2000(i) 6 It is he that builds his chambers in the heavens, and has founded his vault upon the earth; he that calls for the waters of the sea, and pours them out upon the face of the earth: The LORD is his name.
UKJV(i) 6 It is he that builds his stories in the heaven, and has founded his troop in the earth; he that calls for the waters of the sea, and pours them out upon the face of the earth: The LORD is his name.
EJ2000(i) 6 He that built his degrees in the heaven and has founded his gathering upon the earth; he that calls the waters of the sea and pours them out upon the face of the earth: The LORD is his name.
CAB(i) 6 It is He that builds His ascent up to the sky, and establishes His promise on the earth; who calls the water of the sea, and pours it out on the face of the earth; the Lord Almighty is His name.
LXX2012(i) 6 [It is he] that builds his ascent up to the sky, and establishes his promise on the earth; who calls the water of the sea, and pours it out on the face of the earth; the Lord Almighty is his name.
NSB(i) 6 »He builds his chambers in the heavens. He founded his dome over the earth. He calls for the waters of the sea and pours them out upon the face of the earth. Jehovah is his name.
ISV(i) 6 who is building his stairway to heaven and setting its foundation on earth; who is calling for the waters of the sea and pouring them out over the surface of the land {— } the LORD is his name!
LEB(i) 6 who builds his upper chambers in the heavens and lays the foundation of his vault on the earth, who calls for the waters of the sea and pours them on the surface of the earth—Yahweh is his name.
MLV(i) 6 He who builds his chambers in the heavens and has founded his vault upon the earth, he who calls for the waters of the sea and pours them out upon the face of the earth, Jehovah is his name.
VIN(i) 6 He who builds his chambers in the heavens and has founded his vault upon the earth, he who calls for the waters of the sea and pours them out upon the face of the earth, the LORD is his name.
Luther1545(i) 6 Er ist's, der seinen Saal in dem Himmel bauet und seine Hütte auf der Erde gründet; er ruft dem Wasser im Meer und schüttet es auf das Erdreich; er heißt HERR.
Luther1912(i) 6 Er ist's, der seinen Saal in den Himmel baut und seine Hütte auf Erden gründet; er ruft dem Wasser im Meer und schüttet's auf das Erdreich, er heißt HERR.
ELB1871(i) 6 der seine Obergemächer im Himmel gebaut und seine Gewölbe über der Erde gegründet hat; der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde: Jehova ist sein Name.
ELB1905(i) 6 der seine Obergemächer im Himmel gebaut und seine Gewölbe über der Erde gegründet hat; der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde: Jahwe ist sein Name.
DSV(i) 6 Die Zijn opperzalen in den hemel bouwt, en Zijn benden heeft Hij op aarde gefondeerd; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; HEERE is Zijn Naam.
Giguet(i) 6 C’est Lui qui bâtit des degrés pour monter au ciel, et affermit Sa promesse sur les fondements de la terre; c’est Lui qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre; le Seigneur tout-puissant est Son Nom.
DarbyFR(i) 6 C'est lui qui bâtit dans les cieux ses degrés, et qui a fondé sa voûte sur la terre; qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre; l'Éternel est son nom.
Martin(i) 6 Qui a bâti ses étages dans les cieux, et qui a établi ses armées sur la terre; qui appelle les eaux de la mer, et qui les répand sur le dessus de la terre; son nom est l'Eternel.
Segond(i) 6 Il a bâti sa demeure dans les cieux, Et fondé sa voûte sur la terre; Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Eternel est son nom.
SE(i) 6 El edificó en el cielo sus gradas, y su ayuntamiento fundó sobre la tierra; él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama; el SEÑOR es su Nombre.
ReinaValera(i) 6 El edificó en el cielo sus gradas, y ha establecido su expansión sobre la tierra: él llama las aguas de la mar, y sobre la haz de la tierra las derrama: Jehová es su nombre.
JBS(i) 6 El edificó en el cielo sus gradas, y su ayuntamiento fundó sobre la tierra; él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama; el SEÑOR es su Nombre.
Albanian(i) 6 Éshtë ai që ndërton në qiejt dhomat e tij të sipërme dhe ka vënë mbi tokë themelet e kupës së tij qiellore; ai thërret ujërat e detit dhe i derdh mbi faqen e dheut; emri i tij është Zoti.
RST(i) 6 Он устроил горние чертоги Свои на небесах и свод Свой утвердил на земле, призывает воды морские, и изливает их по лицу земли; Господь имя Ему.
Arabic(i) 6 الذي بنى في السماء علاليه وأسّس على الارض قبّته الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهوه اسمه
Bulgarian(i) 6 Той е, който гради горните Си стаи на небето и основава свода Си на земята, който извиква морските води и ги излива по лицето на земята; ГОСПОД е Името Му.
Croatian(i) 6 On sazda sebi prijesto na nebesima, i svod svoj na zemlji osnova; on poziva morske vode i lijeva ih zemlji preko lica - Jahve mu je ime.
BKR(i) 6 Kterýž vzdělal na nebesích paláce své, a zástup svůj na zemi sšikoval, kterýž může zavolati vody mořské, a vyliti ji na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin.
Danish(i) 6 Han er den, som bygger sin Trone i Himmelen og grundfæster sin Hvælving over Jorden; han er den, som kalder ad Vandene i Havet og udøser dem over Jordens Overflade; HERREN er hans Navn.
CUV(i) 6 那 在 天 上 建 造 樓 閣 、 在 地 上 安 定 穹 蒼 、 命 海 水 澆 在 地 上 的 ─ 耶 和 華 是 他 的 名 。
CUVS(i) 6 那 在 天 上 建 造 楼 阁 、 在 地 上 安 定 穹 苍 、 命 海 水 浇 在 地 上 的 ― 耶 和 华 是 他 的 名 。
Esperanto(i) 6 Li konstruis Sian logxejon en la cxielo, kaj Sian firmamenton Li fundamentis sur la tero; Li vokas la akvon de la maro kaj versxas gxin sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.
Finnish(i) 6 Hän on se, joka salinsa taivaasen rakentaa, ja perustaa majansa maan päälle; hän kutsuu meren vedet, ja vuodattaa maan päälle: hänen nimensä on Herra.
FinnishPR(i) 6 hän, joka rakentaa yliskammionsa taivaisiin ja perustaa holvinsa maan päälle, joka kutsuu meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle-Herra on hänen nimensä.
Haitian(i) 6 Seyè a bati kay li anwo nan syèl la. Li mete vout syèl la anlè latè. Li rale dlo lanmè a, li vide l' sou tout latè. Yo rele li Seyè. Wi, se konsa yo rele l'.
Hungarian(i) 6 A ki fenn az égben építé az õ boltozatát, és annak íveit a földre alapítá; a ki elõhívja a tenger vizeit s kiönti azokat a földnek színére: az Úr az õ neve.
Indonesian(i) 6 TUHAN membangun rumah-Nya jauh di angkasa, di atas bumi dipasang-Nya langit sebagai kubah, dan air dari laut dituangkan-Nya ke daratan, yang melakukan semua itu nama-Nya ialah TUHAN!
Italian(i) 6 che edifica ne’ cieli le sue sale, e che ha fondata la sua fabbrica sopra la terra; che chiama le acque del mare, e le spande sopra la faccia della terra; il cui Nome è: Il Signore.
ItalianRiveduta(i) 6 Egli è colui che costruisce nei cieli le sue stanze superiori, e ha fondato la sua vòlta sulla terra; egli chiama le acque del mare, e le spande sulla faccia della terra; il suo nome è l’Eterno.
Korean(i) 6 그 전을 하늘에 세우시며 그 궁창의 기초를 땅에 두시며 바다 물을 불러 지면에 쏟으시는 자니 그 이름은 여호와시니라
Lithuanian(i) 6 Jis pastatė danguje savo sostą, žemė yra jo papėdė. Jis pašaukia jūros vandenis ir juos išlieja ant žemės paviršiaus. Viešpats yra Jo vardas.
PBG(i) 6 Który na niebiesiech zbudował pałace swoje, a zastęp swój na ziemi uszykował; który może zawołać wody morskie, a wylać je na oblicze ziemi; Pan jest imię jego.
Portuguese(i) 6 Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e funda sobre a terra a sua abóbada; que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra; o Senhor é o seu nome.
Norwegian(i) 6 Han har bygget sine høie saler i himmelen og grunnfestet sin hvelving over jorden, han kaller på havets vann og øser dem ut over jorden; Herren er hans navn.
Romanian(i) 6 El Şi -a zidit cămara în ceruri, Şi -a întemeiat bolta deasupra pămîntului; cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa pămîntului. Domnul este Numele Lui!
Ukrainian(i) 6 Він будує на небі чертоги Свої, а Свій небозвід заклав над землею, воду морську Він кличе, і виливає її на поверхню землі, Господь Йому Ймення!