2 Chronicles 35:20

ABP_GRK(i)
  20 G2532 και G3326 μετά G3778 ταύτα πάντα G3956   G3739 α G2090 ητοίμασεν Ιωσίας G3588 τον G3624 οίκον G305 ανέβη G* φαραώ G* Νεχαώ G935 βασιλεύς G* Αιγύπτου G1909 επί G3588 τον G935 βασιλέα G* Ασσυρίων G1909 επί G3588 τον G4215 ποταμόν G* Ευφράτη G3588 του G4170 πολεμήσαι G1473 αυτόν G1722 εν G* Χαρχαμείς G2532 και G4198 επορεύθη G935 βασιλεύς G* Ιωσίας G1519 εις G4877 συνάντησιν G1473 αυτώ
LXX_WH(i)
    20 G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G5328 N-PRI φαραω   N-PRI νεχαω G935 N-NSM βασιλευς G125 N-GSF αιγυπτου G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα   N-GPM ασσυριων G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G4215 N-ASM ποταμον G2166 N-ASM ευφρατην G2532 CONJ και G4198 V-API-3S επορευθη G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G2502 N-NSM ιωσιας G1519 PREP εις G4877 N-ASF συναντησιν G846 D-DSM αυτω
HOT(i) 20 אחרי כל זאת אשׁר הכין יאשׁיהו את הבית עלה נכו מלך מצרים להלחם בכרכמישׁ על פרת ויצא לקראתו יאשׁיהו׃
Vulgate(i) 20 postquam instauraverat Iosias templum ascendit Nechao rex Aegypti ad pugnandum in Charchamis iuxta Eufraten et processit in occursum eius Iosias
Clementine_Vulgate(i) 20 Postquam instauraverat Josias templum, ascendit Nechao rex Ægypti ad pugnandum in Charcamis juxta Euphraten: et processit in occursum ejus Josias.
Wycliffe(i) 20 Aftir that Josie hadde reparelid the temple, Nechao, the kyng of Egipt, stiede to fiyte in Carcamys bisidis Eufrates; and Josie yede forth in to his metyng.
Coverdale(i) 20 After this, whan Iosias had prepared the house, Necho the kynge of Egipte wente vp to fighte agaynst Carcamis besyde Euphrates. And Iosias wete forth agaynst him.
MSTC(i) 20 After all this, when Josiah had finished the temple, Neco king of Egypt came up to fight against Carchemish upon Euphrates, and Josiah went out against him.
Matthew(i) 20 After all this, when Iosiah had finisshed the temple, Necho kyng of Egypt came vp to fight agaynst Carcamis vpon Euphrates, and Iosiah went out agaynst him.
Great(i) 20 After all thys, when Iosia had prepared the temple, Necho kyng of Egypt came vp to fyght agaynst Carcamis besyde Euphrates, and Iosia went out agaynst hym:
Geneva(i) 20 After all this, when Iosiah had prepared the Temple, Necho King of Egypt came vp to fight against Carchemish by Perath, and Iosiah went out against him.
Bishops(i) 20 After all this when Iosia had prepared the temple, Necho king of Egypt came vp to fight against Charcamis beside Euphrates: and Iosia went out against him
DouayRheims(i) 20 After that Josias had repaired the temple, Nechao king of Egypt came up to fight in Charcamis by the Euphrates: and Josias went out to meet him.
KJV(i) 20

After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Charchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.

KJV_Cambridge(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Carchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.
Thomson(i) 20 Now when Pharao Nechao was going up against the king of the Assyrians to the river Euphrates, king Josias went out to meet him.
Webster(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Charchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.
Brenton(i) 20 And Pharao Nechao king of Egypt went up against the king of the Assyrians to the river Euphrates, and king Josias went to meet him.
Brenton_Greek(i) 20 Καὶ ἀνέβη Φαραὼ Νεχαὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀσσυρίων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην, καὶ ἐπορεύθη βασιλεὺς Ἰωσίας εἰς συνάντησιν αὐτῷ.
Leeser(i) 20 After all this, when Josiah had restored the temple, came up Necho the king of Egypt to fight against Karkemish by the Euphrates, and Josiah went out against him.
YLT(i) 20 After all this, when Josiah hath prepared the house, come up hath Necho king of Egypt, to fight against Carchemish by Phrat, and Josiah goeth forth to meet him;
JuliaSmith(i) 20 After all this, when Josiah prepared the house, Necho king of Egypt came up to war against Carchemish upon Phrath: and Josiah will go forth to meet him.
Darby(i) 20 After all this, when Josiah had arranged the house, Necho king of Egypt came up to fight against Karkemish at the Euphrates; and Josiah went out against him.
ERV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.
ASV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by the Euphrates: and Josiah went out against him.
JPS_ASV_Byz(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by the Euphrates; and Josiah went out against him.
Rotherham(i) 20 After all this—when Josiah had prepared the house, Neco king of Egypt came up,-to fight against Carchemish, by Euphrates, and Josiah went forth against him.
CLV(i) 20 After all this, when Josiah has prepared the house, come up has Necho king of Egypt, to fight against Carchemish by Phrat, and Josiah goes forth to meet him;"
BBE(i) 20 After all this, and after Josiah had put the house in order, Neco, king of Egypt, went up to make war at Carchemish by the river Euphrates; and Josiah went out against him.
MKJV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Carchemish by Euphrates. And Josiah went out against him.
LITV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the house, Necho the king of Egypt came up to fight against Carchemish by the Euphrates; and Josiah went out to meet him.
ECB(i) 20
THE DEATH OF YOSHI YAH
After all this, Yoshi Yah prepares the house, and Necho sovereign of Misrayim ascends to fight Karchemish by Euphrates: and Yoshi Yah goes to meet him.
ACV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by the Euphrates, and Josiah went out against him.
WEB(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by the Euphrates, and Josiah went out against him.
NHEB(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by the Perath: and Josiah went out against him.
AKJV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Charchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.
KJ2000(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight at Carchemish on the Euphrates: and Josiah went out against him.
UKJV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Charchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.
EJ2000(i) 20 ¶ After all this, when Josiah had prepared the house, Necho, king of Egypt, came up to fight against Carchemish by Euphrates; and Josiah went out against him.
CAB(i) 20 And Pharaoh Necho king of Egypt went up against the king of the Assyrians to the River Euphrates, and King Josiah went to meet him.
LXX2012(i) 20 And Pharao Nechao king of Egypt went up against the king of the Assyrians to the river Euphrates, and king Josias went to meet him.
NSB(i) 20 Later, when Josiah had repaired the Temple, King Necho of Egypt came to fight a battle at Carchemish at the Euphrates River. Josiah went to attack him.
ISV(i) 20 Some time after all of this, after Josiah had finished preparing the temple, King Neco of Egypt invaded Carchemish on the Euphrates River, and Josiah went out to fight him.
LEB(i) 20 After all of this that Josiah had prepared for the temple,* Neco the king of Egypt went up to make war at Carchemish on the Euphrates, and Josiah went up to meet him.
MLV(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Neco King of Egypt went up to fight against Carchemish by the Euphrates and Josiah went out against him.
VIN(i) 20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight at Carchemish on the Euphrates: and Josiah went out against him.
Luther1545(i) 20 Nach diesem, da Josia das Haus zugerichtet hatte, zog Necho, der König in Ägypten, herauf, zu streiten wider Karchemis am Phrath. Und Josia zog aus ihm entgegen.
Luther1912(i) 20 Nach diesem, da Josia das Haus zugerichtet hatte, zog Necho, der König in Ägypten, herauf, zu streiten wider Karchemis am Euphrat. Und Josia zog aus, ihm entgegen.
ELB1871(i) 20 Nach allem diesem, als Josia das Haus eingerichtet hatte, zog Neko, der König von Ägypten, hinauf, um wider Karchemis am Phrat zu streiten; und Josia zog aus, ihm entgegen.
ELB1905(i) 20 Nach allem diesem, als Josia das Haus eingerichtet hatte, zog Neko, der König von Ägypten, hinauf, um wider O. zu Karchemis am Phrat zu streiten; und Josia zog aus, ihm entgegen.
DSV(i) 20 Na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op, om te krijgen tegen Karchemis, aan den Frath; en Josia toog uit hem tegemoet.
Giguet(i) 20 ¶ Et le Pharaon Néchao, roi d’Égypte, marcha, sur le fleuve Euphrate, contre le roi des Assyriens, et Josias se porta à sa rencontre.
DarbyFR(i) 20
Après tout cela, quand Josias eut mis en état la maison, Neco, roi d'Égypte, monta pour faire la guerre à Carkemish sur l'Euphrate; et Josias sortit à sa rencontre.
Martin(i) 20 Après tout cela, et après que Josias eut rétabli l'ordre du Temple, Nécò Roi d'Egypte monta pour faire la guerre à Carkémis sur l'Euphrate; et Josias s'en alla à sa rencontre.
Segond(i) 20 Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Eternel, Néco, roi d'Egypte, monta pour combattre à Carkemisch sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre;
SE(i) 20 Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la Casa, Necao rey de Egipto subió a hacer guerra en Carquemis junto a Eufrates; y salió Josías contra él.
ReinaValera(i) 20 Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Nechâo rey de Egipto subió á hacer guerra en Carchêmis junto á Eufrates; y salió Josías contra él.
JBS(i) 20 ¶ Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la Casa, Necao rey de Egipto subió a hacer guerra en Carquemis junto al Eufrates; y salió Josías contra él.
Albanian(i) 20 Mbas gjithë këtyre gjërave, kur Josia e vuri në rregull tempullin, Neko, mbret i Egjiptit, doli në Karkemish mbi Eufrat për të luftuar; dhe Josia u ngrit kundër tij.
RST(i) 20 После всего того, что сделал Иосия в доме Божием , пошел Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышелнавстречу ему.
Arabic(i) 20 بعد كل هذا حين هيّأ يوشيا البيت صعد نخو ملك مصر الى كركميش ليحارب عند الفرات. فخرج يوشيا للقائه.
Bulgarian(i) 20 След всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао се изкачи да воюва против Кархамис при Ефрат. И Йосия излезе срещу него.
Croatian(i) 20 Poslije svega toga, kad je Jošija uredio Dom, došao je egipatski kralj Neko da se bije kod Karkemiša na Eufratu, a Jošija je izišao preda nj.
BKR(i) 20 Potom po všem, když již spravil Joziáš dům Boží, přitáhl Nécho král Egyptský, aby bojoval proti Charkemis podlé Eufraten, Joziáš pak vytáhl proti němu.
Danish(i) 20 Efter alt dette, da Josias havde istandsat Huset, drog Neko, Kongen af Ægypten, op at stride ved Karkemis ved Frat, og Josias drog ud imod ham.
CUV(i) 20 這 事 以 後 , 約 西 亞 修 完 了 殿 , 有 埃 及 王 尼 哥 上 來 , 要 攻 擊 靠 近 伯 拉 河 的 迦 基 米 施 ; 約 西 亞 出 去 抵 擋 他 。
CUVS(i) 20 这 事 以 后 , 约 西 亚 修 完 了 殿 , 冇 埃 及 王 尼 哥 上 来 , 要 攻 击 靠 近 伯 拉 河 的 迦 基 米 施 ; 约 西 亚 出 去 抵 挡 他 。
Esperanto(i) 20 Post cxio cxi tio, kion Josxija arangxis en la domo, Nehxo, regxo de Egiptujo, eliris milite kontraux Karkemisxon cxe Euxfrato. Kaj eliris kontraux lin Josxija.
Finnish(i) 20 Kaikkein näiden jälkeen, kuin Josia oli valmistanut huoneen, meni Neko Egyptin kuningas sotimaan Karkemesta vastaan Phratin tykönä, ja Josia meni häntä vastaan.
FinnishPR(i) 20 Kaiken tämän jälkeen, sittenkuin Joosia oli pannut kuntoon temppelin, lähti Neko, Egyptin kuningas, sotimaan Karkemista vastaan, joka on Eufratin varrella; ja Joosia meni häntä vastaan.
Haitian(i) 20 Apre sa, lè wa Jozyas te fin fè tout reparasyon ki pou te fèt nan Tanp lan, Neko, wa peyi Lejip la, moute nan direksyon larivyè Lefrat pou l' al goumen bò lavil Kakemich. Jozyas soti al kontre l' pou anpeche l' pase.
Hungarian(i) 20 Mindezek után, hogy az [Isten] házát Jósiás helyreállítá, feljöve Nékó, Égyiptom királya, hogy az Eufrátes mellett való Kárkemis városát elfoglalná; és Jósiás ellene ment.
Indonesian(i) 20 Setelah Raja Yosia melakukan semuanya itu untuk Rumah TUHAN; Nekho raja Mesir memimpin pasukannya untuk berperang di Karkemis dekat Sungai Efrat. Yosia berusaha mencegah dia,
Italian(i) 20 DOPO tutte queste cose, quando Giosia ebbe ristabilito l’ordine della Casa del Signore, Neco, re di Egitto, salì per far guerra in Carchemis, in su l’Eufrate; e Giosia gli andò incontro.
ItalianRiveduta(i) 20 Dopo tutto questo, quando Giosia ebbe restaurato il tempio, Neco, re d’Egitto, salì per combattere a Carkemish, sull’Eufrate; e Giosia gli mosse contro.
Korean(i) 20 마레사 사람 도다와후의 아들 엘리에셀이 여호사밧을 향하여 예언하여 가로되 '왕이 아하시야와 교제하는고로 여호와께서 왕의 지은 것을 파하시리라' 하더니 이에 그 배가 파상하여 다시스로 가지 못하였더라
Lithuanian(i) 20 Jozijui atstačius šventyklą, Egipto karalius Nechas išėjo prieš Karchemišą prie Eufrato. Jozijas išėjo priešais jį.
PBG(i) 20 Po tem wszystkiem, gdy naprawił Jozyjasz dom Boży, wyciągnął Necho, król Egipski, aby walczył przeciw Karchemis nad rzeką Eufrates; a Jozyjasz też wyjechał przeciwko niemu.
Portuguese(i) 20 Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Necao, rei do Egipto, para guerrear contra Carquémis, junto ao Eufrates; e Josias lhe saiu ao encontro.
Norwegian(i) 20 En tid efterat alt dette hadde gått for sig, og da Josias hadde fått huset i stand, drog kongen i Egypten Neko op for å stride ved Karkemis ved Frat; og Josias drog ut mot ham.
Romanian(i) 20 După toate aceste lucruri, după ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s'a suit să lupte împotriva Carchemişului pe Eufrat. Iosia i -a ieşit înainte.
Ukrainian(i) 20 По всьому цьому, коли Йосія приготовив дім Божий, прийшов Нехо, цар єгипетський, щоб воювати в Каркеміші над Ефратом, а Йосія вийшов навпроти нього.