1 Samuel 20:33

LXX_WH(i)
    33 G2532 CONJ και   V-AAI-3S επηρεν G4549 N-PRI σαουλ G3588 T-ASN το   N-ASN δορυ G1909 PREP επι   N-PRI ιωναθαν G3588 T-GSN του G2289 V-AAN θανατωσαι G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G1097 V-AAI-3S εγνω   N-PRI ιωναθαν G3754 CONJ οτι G4931 V-RPI-3S συντετελεσται G3588 T-NSF η G2549 N-NSF κακια G3778 D-NSF αυτη G3844 PREP παρα G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G846 D-GSM αυτου G2289 V-AAN θανατωσαι G3588 T-ASM τον   N-PRI δαυιδ
HOT(i) 33 ויטל שׁאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד׃
Vulgate(i) 33 et arripuit Saul lanceam ut percuteret eum et intellexit Ionathan quod definitum esset patri suo ut interficeret David
Clementine_Vulgate(i) 33 Et arripuit Saul lanceam ut percuteret eum. Et intellexit Jonathas quod definitum esset a patre suo, ut interficeret David.
Wycliffe(i) 33 And Saul took the spere, that he schulde smyte hym, and Jonathas vndirstood, that it was determynd of his fadir, that Dauid schulde be slayn.
Coverdale(i) 33 Then shot Saul the iauelynge at him, that he might smite him. The perceaued Ionathas, that his father was vtterly determed to kyll Dauid,
MSTC(i) 33 Then Saul cast a spear at him to hit him, whereby Jonathan wist well, that it was utterly determined of his father to slay David.
Matthew(i) 33 Then Saul cast a speare at hym to hyt hym, wherby Ionathas wyst well, that it was vtterlye determyned of hys father, to sley Dauid.
Great(i) 33 And Saul lyfte vp a speare to hyt him, wherby Ionathas wyst well, that it was vtterlye determined of his father; to sleye Dauid.
Geneva(i) 33 And Saul cast a speare at him to hit him, whereby Ionathan knew, that it was determined of his father to slay Dauid.
Bishops(i) 33 And Saul lift vp a speare to hit him, wherby Ionathan wist well that it was vtterly determined of his father to slay Dauid
DouayRheims(i) 33 And Saul caught up a spear to strike him. And Jonathan understood that it was determined by his father to kill David.
KJV(i) 33

And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.

KJV_Cambridge(i) 33 And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.
Thomson(i) 33 Saul lifted up his spear against Jonathan, to put him to death. So Jonathan knew that his father was fully bent on this mischief, to slay David,
Webster(i) 33 And Saul cast a javelin at him to smite him: by which Jonathan knew that it was determined by his father to slay David.
Brenton(i) 33 And Saul lifted up his spear against Jonathan to slay him: so Jonathan knew that this evil was determined on by his father to slay David.
Brenton_Greek(i) 33 Καὶ ἐπῇρε Σαοὺλ τὸ δόρυ ἐπὶ Ἰωνάθαν τοῦ θανατῶσαι αὐτόν· καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία αὕτη παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ θανατῶσαι τὸν Δαυίδ.
Leeser(i) 33 And Saul cast his spear at him to smite him: and Jonathan understood that it was determined on by his father to put David to death.
YLT(i) 33 And Saul casteth the javelin at him to smite him, and Jonathan knoweth that it hath been determined by his father to put David to death.
JuliaSmith(i) 33 And Saul will lift up his spear against him to strike him, and Jonathan will know that it was finished from his father to kill David.
Darby(i) 33 Then Saul cast the spear at him to smite him; and Jonathan knew that it was determined by his father to put David to death.
ERV(i) 33 And Saul cast his spear at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to put David to death.
ASV(i) 33 And Saul cast his spear at him to smite him; whereby Jonathan knew that is was determined of his father to put David to death.
JPS_ASV_Byz(i) 33 And Saul cast his spear at him to smite him; whereby Jonathan knew that it was determined of his father to put David to death.
Rotherham(i) 33 And Saul hurled his spear at him, to smite him. So Jonathan knew that it was, determined, of his father, to put David to death.
CLV(i) 33 And Saul casts the javelin at him to smite him, and Jonathan knows that it has been determined by his father to put David to death.
BBE(i) 33 And Saul, pointing his spear at him, made an attempt to give him a wound: from which it was clear to Jonathan that his father's purpose was to put David to death.
MKJV(i) 33 And Saul threw a spear at him to strike him, and by this Jonathan knew that his father was determined to kill David.
LITV(i) 33 And Saul threw the spear at him, to strike him. And Jonathan knew that it had been determined by his father to kill David.
ECB(i) 33 And Shaul casts a spear at him to smite him: whereby Yah Nathan knows that his father has fully finished to deathify David.
ACV(i) 33 And Saul cast his spear at him to smite him. By this Jonathan knew that it was determined by his father to put David to death.
WEB(i) 33 Saul cast his spear at him to strike him. By this Jonathan knew that his father was determined to put David to death.
NHEB(i) 33 And Saul threw his spear at him to strike him. Then Jonathan realized that this evil from his father to kill David was determined.
AKJV(i) 33 And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.
KJ2000(i) 33 And Saul cast a javelin at him to strike him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.
UKJV(i) 33 And Saul cast a javelin at him to strike him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.
EJ2000(i) 33 And Saul cast a spear at him to smite him whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.
CAB(i) 33 And Saul lifted up his spear against Jonathan to kill him, so Jonathan knew that this evil was determined on by his father to kill David.
LXX2012(i) 33 And Saul lifted up his spear against Jonathan to kill him: so Jonathan knew that this evil was determined on by his father to kill David.
NSB(i) 33 Saul threw his spear at Jonathan and tried to kill him. Then Jonathan was sure that his father really did want to kill David.
ISV(i) 33 Then Saul threw the spear that was beside him to strike Jonathan down. So Jonathan realized that his father was determined to kill David.
LEB(i) 33 Then Saul hurled his* spear at him to kill him. So Jonathan knew that his father had decided* to kill David.
MLV(i) 33 And Saul cast his spear at him to kill* him. By this Jonathan knew that it was determined by his father to put David to death.
VIN(i) 33 Then Saul hurled his spear at him to kill him. So Jonathan knew that his father had decided to kill David.
Luther1545(i) 33 Da schoß Saul den Spieß nach ihm, daß er ihn spießete. Da merkte Jonathan, daß bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu töten.
Luther1912(i) 33 Da schoß Saul den Spieß nach ihm, daß er ihn spießte. Da merkte Jonathan, daß bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu töten,
ELB1871(i) 33 Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu treffen; und Jonathan erkannte, daß es von seiten seines Vaters beschlossen sei, David zu töten.
ELB1905(i) 33 Da warf O. schwang Saul den Speer nach ihm, um ihn zu treffen; und Jonathan erkannte, daß es von seiten seines Vaters beschlossen sei, David zu töten.
DSV(i) 33 Toen schoot Saul de spies op hem, om hem te slaan. Alzo merkte Jonathan, dat dit ten volle bij zijn vader besloten was, David te doden.
Giguet(i) 33 Et Saül leva sa javeline contre Jonathas pour le tuer; Jonathas reconnut ainsi que la méchanceté de son père contre David touchait à sa consommation, et qu’il voulait le faire périr.
DarbyFR(i) 33 Et Saül jeta sa lance contre lui pour le frapper. Et Jonathan connut que c'était chose décidée de la part de son père, de faire mourir David.
Martin(i) 33 Et Saül lança une hallebarde contre lui pour le frapper. Alors Jonathan connut que son père avait conclu de faire mourir David.
Segond(i) 33 Et Saül dirigea sa lance contre lui, pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David.
SE(i) 33 Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo; de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David.
ReinaValera(i) 33 Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo: de donde entendió Jonathán que su padre estaba determinado á matar á David.
JBS(i) 33 Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo; de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David.
Albanian(i) 33 Atëherë Sauli e vërtiti ushtën kundër tij për ta vrarë. Jonathani e kuptoi që vrasja e Davidit ishte diçka e vendosur nga ana e të atit.
RST(i) 33 Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида.
Arabic(i) 33 فصابى شاول الرمح نحوه ليطعنه فعلم يوناثان ان اباه قد عزم على قتل داود.
Bulgarian(i) 33 Тогава Саул хвърли копието по него, за да го удари, и Йонатан разбра, че баща му беше решил да убие Давид.
Croatian(i) 33 Tada Šaul izmetnu koplje na sina da ga probode. Jonatan vidje da je njegov otac odlučio da ubije Davida.
BKR(i) 33 I hodil Saul kopím na něj, aby ho zabil. Tedy seznav Jonata, že uložil otec jeho zabiti Davida,
Danish(i) 33 Da kastede Saul Spydet efter ham, for at stikke ham; da fornam Jonathan, at det var fast besluttet hos hans Fader at slaa David ihjel.
CUV(i) 33 掃 羅 向 約 拿 單 掄 槍 要 刺 他 , 約 拿 單 就 知 道 他 父 親 決 意 要 殺 大 衛 。
CUVS(i) 33 扫 罗 向 约 拿 单 抡 枪 要 刺 他 , 约 拿 单 就 知 道 他 父 亲 决 意 要 杀 大 卫 。
Esperanto(i) 33 Tiam Saul jxetis sur lin la lancon, por frapi lin. Tiam Jonatan komprenis, ke cxe lia patro gxi estas afero decidita, mortigi Davidon.
Finnish(i) 33 Silloin paiskasi Saul keihään hänen perässänsä syöstäksensä häntä; niin ymmärsi Jonatan isänsä aikovan Davidin tappaa.
FinnishPR(i) 33 Silloin Saul heitti keihään häntä kohti surmataksensa hänet. Niin Joonatan ymmärsi, että hänen isänsä oli päättänyt tappaa Daavidin.
Haitian(i) 33 Lè sa a, Sayil leve frenn li tankou si li ta vle voye l' sou Jonatan. Jonatan vin wè papa l' te soti pou touye David vre.
Hungarian(i) 33 Akkor Saul utána dobta dárdáját, hogy általüsse õt. És megérté Jonathán, hogy atyja elvégezé, hogy megölje Dávidot.
Indonesian(i) 33 Mendengar itu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan hendak membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya memang sungguh-sungguh berniat hendak membunuh Daud.
Italian(i) 33 E Saulle lanciò la sua lancia contro a lui, per ferirlo. Allora Gionatan conobbe ch’era cosa determinata da suo padre di far morire Davide.
ItalianRiveduta(i) 33 E Saul brandì la lancia contro a lui per colpirlo. Allora Gionathan riconobbe che suo padre avea deciso di far morire Davide.
Korean(i) 33 사울이 요나단에게 단창을 던져 치려 한지라 요나단이 그 부친이 다윗을 죽이기로 결심한 줄 알고
Lithuanian(i) 33 Tada Saulius sviedė ietį, norėdamas jį perdurti. Taip Jehonatanas suprato, kad jo tėvas buvo apsisprendęs Dovydą nužudyti.
PBG(i) 33 I cisnął Saul włócznią na niego, aby go przebił. Tedy poznał Jonatan, że koniecznie ojciec jego umyślił zabić Dawida.
Portuguese(i) 33 Então Saul levantou a lança, para o ferir; assim entendeu Jónatas que seu pai tinha determinado matar a David.
Norwegian(i) 33 Men Saul slynget spydet mot ham for å felle ham; da skjønte Jonatan at det var hans fars faste forsett å drepe David.
Romanian(i) 33 Şi Saul şi -a îndreptat suliţa spre el, ca să -l lovească. Ionatan a înţeles că era lucru hotărît din partea tatălui său să omoare pe David.
Ukrainian(i) 33 Тоді Саул кинув списа на нього, щоб убити його. І пізнав Йонатан, що то постановлене від батька, щоб убити Давида.