1 Samuel 1:6

LXX_WH(i)
    6 G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G1325 V-AAI-3S εδωκεν G846 D-DSF αυτη G2962 N-NSM κυριος G3813 N-ASN παιδιον G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G2347 N-ASF θλιψιν G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την   N-ASF αθυμιαν G3588 T-GSF της G2347 N-GSF θλιψεως G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G120 V-IAI-3S ηθυμει G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G3754 CONJ οτι G4788 V-AAI-3S συνεκλεισεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-APN τα G4012 PREP περι G3588 T-ASF την G3388 N-ASF μητραν G846 D-GSF αυτης G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1325 V-AAN δουναι G846 D-DSF αυτη G3813 N-ASN παιδιον
HOT(i) 6 וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃
Vulgate(i) 6 adfligebat quoque eam aemula eius et vehementer angebat in tantum ut exprobraret quod conclusisset Dominus vulvam eius
Clementine_Vulgate(i) 6 Affligebat quoque eam æmula ejus, et vehementer angebat, in tantum ut exprobraret quod Dominus conclusisset vulvam ejus:
Wycliffe(i) 6 And hir enemy turmentide `hir, and angwischide greetly, in so myche that sche vpbreidide, that the Lord hadde closid hir wombe.
Coverdale(i) 6 & hir aduersary cast her in the tethe with hir vnfrutefulnes, because the LORDE had closed hir wombe:
MSTC(i) 6 And thereto her enemy Peninnah vexed her a good in casting her in the teeth how the LORD had made her barren.
Matthew(i) 6 And therto her enemye Phenennah vexed her a good in castinge her in the thete, howe the Lorde had made her barren.
Great(i) 6 And her enemye (Phenenna) vexed her sore contynually, to moue her, because the lord had made her barren.
Geneva(i) 6 And her aduersarie vexed her sore, forasmuch as she vpbraided her, because the Lord had made her barren.
Bishops(i) 6 And her enemie [Phenenna] vexed her sore, forasmuche as she vpbrayded her, because the Lord had made her barren
DouayRheims(i) 6 Her rival also afflicted her, and troubled her exceedingly, insomuch that she upbraided her, that the Lord had shut up her womb:
KJV(i) 6

And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.

KJV_Cambridge(i) 6 And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
Thomson(i) 6 But because the Lord had not given her a child, such was her affliction and anxiety on the account of this, that she became disconsolate, because the Lord had shut up her womb, so as not to give her a child.
Webster(i) 6 And her adversary also provoked her greatly, to make her fret, because the LORD had made her barren.
Brenton(i) 6 For the Lord gave her no child in her affliction, and according to the despondency of her affliction; and she was dispirited on this account, that the Lord shut up her womb so as not to give her a child.
Brenton_Greek(i) 6 ὅτι οὐκ ἔδωκεν αὐτῇ Κύριος παιδίον κατὰ τὴν θλῖψιν αὐτῆς, καὶ κατὰ τὴν ἀθυμίαν τῆς θλίψεως αὐτῆς· καὶ ἠθύμει διὰ τοῦτο, ὅτι συνέκλεισε Κύριος τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς τοῦ μὴ δοῦναι αὐτῇ παιδίον.
Leeser(i) 6 And her rival also provoked her continually, in order to make her fret; because the Lord had shut up her womb.
YLT(i) 6 and her adversity hath also provoked her greatly, so as to make her tremble, for Jehovah hath shut up her womb.
JuliaSmith(i) 6 Being grieved, her distress grieved her so that she was moved because Jehovah shut up about her womb
Darby(i) 6 And her adversary provoked her much also, to make her fret, because Jehovah had shut up her womb.
ERV(i) 6 And her rival provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
ASV(i) 6 And her rival provoked her sore, to make her fret, because Jehovah had shut up her womb.
JPS_ASV_Byz(i) 6 And her rival vexed her sore, to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
Rotherham(i) 6 And her rival used even to cause her great vexation, for the sake of provoking her,—because Yahweh had restrained her from having children.
CLV(i) 6 and her adversity has also provoked her greatly, so as to make her tremble, for Yahweh has shut up her womb.
BBE(i) 6 And the other wife did everything possible to make her unhappy, because the Lord had not let her have children;
MKJV(i) 6 And her foe also provoked her grievously, in order to make her tremble, because Jehovah had shut up her womb.
LITV(i) 6 And even to vexation her rival provoked her, so as to make her tremble, because Jehovah had shut up her womb.
ECB(i) 6 and her tribulation also vexes her to vexation to irritate her; because Yah Veh shut her womb.
ACV(i) 6 And her rival provoked her greatly, to make her fret, because LORD had shut up her womb.
WEB(i) 6 Her rival provoked her severely, to irritate her, because Yahweh had shut up her womb.
NHEB(i) 6 Her rival taunted her severely, to irritate her, because the LORD had shut up her womb.
AKJV(i) 6 And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
KJ2000(i) 6 And her adversary also provoked her severely to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
UKJV(i) 6 And her adversary also provoked her sore, in order to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
EJ2000(i) 6 And her rival provoked her to anger and sorrow because the LORD had shut up her womb.
CAB(i) 6 For the Lord gave her no child in her affliction, and according to the despondency of her affliction; and she was dispirited on this account, that the Lord had shut up her womb so as not to give her a child.
LXX2012(i) 6 For the Lord gave her no child in her affliction, and according to the despondency of her affliction; and she was dispirited on this account, that the Lord shut up her womb so as not to give her a child.
NSB(i) 6 The other wife did everything possible to make her unhappy. This is because Jehovah had not given her children.
ISV(i) 6 Her rival would provoke her severely so that she complained loudly because the LORD had closed her womb.
LEB(i) 6 (Now her rival wife would provoke her severely in order to upset her because Yahweh had closed her womb.)
MLV(i) 6 And her rival provoked her greatly, to make her fret, because Jehovah had shut up her womb.
VIN(i) 6 Her rival provoked her severely, to irritate her, because the LORD had shut up her womb.
Luther1545(i) 6 Und ihre Widerwärtige betrübte sie und trotzte ihr sehr, daß der HERR ihren Leib verschlossen hätte.
Luther1912(i) 6 Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, darum daß der HERR ihren Leib verschlossen hatte.
ELB1871(i) 6 Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil Jehova ihren Mutterleib verschlossen hatte.
ELB1905(i) 6 Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil Jahwe ihren Mutterleib verschlossen hatte.
DSV(i) 6 En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had.
Giguet(i) 6 Car le Seigneur, quels que fussent son affliction et l’abattement causé par son affliction, ne lui avait point donné d’enfants. Elle était découragée, parce que le Seigneur avait clos ses entrailles, et ne lui avait point donné d’enfants.
DarbyFR(i) 6 Et son ennemie la chagrinait aigrement, afin de la pousser à l'irritation, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice.
Martin(i) 6 Et Pennina qui lui portait envie, la piquait, même fort aigrement, car elle faisait un grand bruit de ce que l'Eternel l'avait rendue stérile.
Segond(i) 6 Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter à s'irriter de ce que l'Eternel l'avait rendue stérile.
SE(i) 6 Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el SEÑOR había cerrado su matriz.
ReinaValera(i) 6 Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz.
JBS(i) 6 Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el SEÑOR había cerrado su matriz.
Albanian(i) 6 Por shemra e saj e ngacmonte vazhdimisht për ta zëmëruar, sepse Zoti ia kishte mbyllur barkun.
RST(i) 6 Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее.
Arabic(i) 6 وكانت ضرّتها تغيظها ايضا غيظا لاجل المراغمة. لان الرب اغلق رحمها.
Bulgarian(i) 6 А съперницата й я дразнеше много, за да я наскърбява, защото ГОСПОД беше затворил утробата й.
Croatian(i) 6 Uz to joj je suparnica njezina zanovijetala da je ponizi što joj Jahve ne bijaše dao od srca poroda.
BKR(i) 6 Přesto kormoutila ji také velmi protivnice její, toliko aby ji popouzela, proto že Hospodin zavřel byl život její.
Danish(i) 6 Og hendes Modstanderinde opirrede hende ogsaa højligen for at opvække hendes Harme, fordi HERREN havde lukket til for hendes Liv.
CUV(i) 6 毘 尼 拿 見 耶 和 華 不 使 哈 拿 生 育 , 就 作 他 的 對 頭 , 大 大 激 動 他 , 要 使 他 生 氣 。
CUVS(i) 6 毘 尼 拿 见 耶 和 华 不 使 哈 拿 生 育 , 就 作 他 的 对 头 , 大 大 激 动 他 , 要 使 他 生 气 。
Esperanto(i) 6 Kaj sxia konkurantino afliktis sxin kaj tre incitis sxin kauxze de tio, ke la Eternulo sxlosis sxian uteron.
Finnish(i) 6 Ja hänen vainoojansa vaivasi häntä ja soimasi hänelle, että Herra oli sulkenut hänen kohtunsa.
FinnishPR(i) 6 Ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan suututtaaksensa häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtunsa.
Haitian(i) 6 Penina menm te toujou ap giyonnen Ana pou fè l' wont, paske Seyè a pa t' ba li pitit.
Hungarian(i) 6 Igen bosszantja vala pedig [Annát] vetélkedõ társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárá az õ méhét.
Indonesian(i) 6 Hana selalu disakiti hatinya dan dihina oleh Penina, madunya itu, karena TUHAN tidak memberi anak kepadanya.
Italian(i) 6 E la sua avversaria non restava di provocarla a cruccio, per farla turbare; perciocchè il Signore le avea serrata la matrice.
ItalianRiveduta(i) 6 E la rivale mortificava continuamente Anna affin d’inasprirla perché l’Eterno l’avea fatta sterile.
Korean(i) 6 여호와께서 그로 성태치 못하게 하시므로 그 대적 브닌나가 그를 심히 격동하여 번민케 하더라
Lithuanian(i) 6 Jos priešininkė ją užgauliodavo ir erzindavo, nes Viešpats buvo uždaręs jos įsčias.
PBG(i) 6 I draźniła ją bardzo przeciwnica jej, aby ją tylko rozgniewała, dla tego, iż zamknął był Pan żywot jej.
Portuguese(i) 6 Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre.
Norwegian(i) 6 og hennes medbeilerske krenket henne også sårt for å egge henne til vrede, fordi Herren hadde lukket for hennes morsliv.
Romanian(i) 6 Protivnica ei o înţepa dese ori, ca s'o facă să se mînie, pentru că Domnul o făcuse stearpă.
Ukrainian(i) 6 А її суперниця розпалювала їй гнів, щоб докучати їй, бо Господь замкнув її утробу.