1 Samuel 14:26

LXX_WH(i)
    26 G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον   N-ASM μελισσωνα G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G4198 V-IMI-3S επορευετο G2980 V-PAPNS λαλων G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G1994 V-PAPNS επιστρεφων G3588 T-ASF την G5495 N-ASF χειρα G846 D-GSM αυτου G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G4750 N-ASN στομα G846 D-GSM αυτου G3754 CONJ οτι G5399 V-API-3S εφοβηθη G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G3588 T-ASM τον G3727 N-ASM ορκον G2962 N-GSM κυριου
HOT(i) 26 ויבא העם אל היער והנה הלך דבשׁ ואין משׂיג ידו אל פיו כי ירא העם את השׁבעה׃
Vulgate(i) 26 ingressus est itaque populus saltum et apparuit fluens mel nullusque adplicuit manum ad os suum timebat enim populus iuramentum
Clementine_Vulgate(i) 26 Ingressus est itaque populus saltum, et apparuit fluens mel, nullusque applicuit manum ad os suum: timebat enim populus juramentum.
Wycliffe(i) 26 And so the puple entride in to the forest, and flowynge hony apperide; and no man puttide hond to his mouth, for the puple dredde the ooth.
Coverdale(i) 26 and whan the people came in to the wodd, beholde, the hony flowed, but no man put of it to his mouth with his hade: for the people were afraied because of the ooth.
MSTC(i) 26 And when the people were come into the wood: Behold, the honey dropped. Howbeit, there was no man that moved his hand to his mouth, because that the people feared the curse.
Matthew(i) 26 And when the people were come into the woodde: Beholde, the honye dropped. How be it there was no man that moued hys hande to hys mouthe, because that the people feared the cursse.
Great(i) 26 And the people came into the wood: And beholde, the honye dropped, and no man moued hys hande to his mouth, for the people feared the ooth.
Geneva(i) 26 And the people came into the wood, and beholde, the hony dropped, and no man mooued his hand to his mouth: for the people feared the othe.
Bishops(i) 26 And the people came into the wood: And behold, the honie dropped, and no man moued his hand to his mouth: for the people feared the oth
DouayRheims(i) 26 And when the people came into the forest, behold the honey dropped, but no man put his hand to his mouth. For the people feared the oath.
KJV(i) 26

And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.

KJV_Cambridge(i) 26 And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.
Thomson(i) 26 and the people entered that apiary; yet behold they went on talking, and behold there was not one who put his hand to his mouth; for the people feared the oath of the Lord.
Webster(i) 26 And when the people had come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.
Brenton(i) 26 And the people went into the place of the bees, and, behold, they continued speaking; and, behold, there was none that put his hand to his mouth, for the people feared the oath of the Lord.
Brenton_Greek(i) 26 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ λαὸς εἰς τὸν μελισσῶνα, καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλῶν· καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἐπιστρέφων τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήθη ὁ λαὸς τὸν ὅρκον Κυρίου.
Leeser(i) 26 And when the people were come into the forest, behold, there was a stream of honey; but no one put his hand to his mouth; for the people feared the oath.
YLT(i) 26 and the people come in unto the forest, and lo, the honey dropped, and none is moving his hand unto his mouth, for the people feared the oath.
JuliaSmith(i) 26 And the people will come to the thicket, and behold, the honey went; and none putting his hand to his mouth, for the people will be afraid of the oath.
Darby(i) 26 And the people had come into the wood, and behold, the honey flowed; but no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath.
ERV(i) 26 And when the people were come unto the forest, behold, the honey dropped: but no man put his hand to his mouth; for the people feared the oath.
ASV(i) 26 And when the people were come unto the forest, behold, the honey dropped: but no man put his hand to his mouth; for the people feared the oath.
JPS_ASV_Byz(i) 26 And when the people were come unto the forest, behold a flow of honey; but no man put his hand to his mouth; for the people feared the oath.
Rotherham(i) 26 So the people came into the forest, and lo! there were streams of honey,—but no man reached his hand to his mouth, because the people revered the oath.
CLV(i) 26 and the people come in unto the forest, and lo, the honey dropped, and none is moving his hand unto his mouth, for the people feared the oath.
BBE(i) 26 But not a man put his hand to his mouth for fear of the curse.
MKJV(i) 26 And when the people had come into the woods, behold, a flow of honey! But no one put his hand to his mouth, for the people feared the oath.
LITV(i) 26 And the people came into the forest; and behold, a flow of honey! But no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath.
ECB(i) 26 and the people come to the forest, and behold, a flowing of honey; and no man reaches his hand to his mouth: for the people awe the oath.
ACV(i) 26 And when the people came to the forest, behold, the honey dropped, but no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath.
WEB(i) 26 When the people had come to the forest, behold, honey was dripping, but no one put his hand to his mouth; for the people feared the oath.
NHEB(i) 26 When the people had come to the forest, look, a flow of honey, but no man would raise his hand to his mouth; for the people feared the oath.
AKJV(i) 26 And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.
KJ2000(i) 26 And when the people were come into the forest, behold, the honey dripped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.
UKJV(i) 26 And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.
EJ2000(i) 26 And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped, but no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath.
CAB(i) 26 And the people went into the place of the bees, and behold, they continued speaking; but there was none that put his hand to his mouth, for the people feared the oath of the Lord.
LXX2012(i) 26 And the people went into the place of the bees, and, behold, they continued speaking; and, behold, there was none that put his hand to his mouth, for the people feared the oath of the Lord.
NSB(i) 26 When the people entered the woods, the honey was flowing. But no one put his hand to his mouth. The people were afraid of violating their oath.
ISV(i) 26 The people came into the woods and there was flowing honey, but no one put his hand to his mouth to eat it because the people were afraid due to the oath.
LEB(i) 26 When the army came to the forest, look! There was honey flowing, but no one put his hand to his mouth, for the army was afraid of the solemn oath.
MLV(i) 26 And when the people came to the forest, behold, the honey dropped, but no man put his hand to his mouth, for the people feared the oath.
VIN(i) 26 And when the people came into the forest, behold the honey dropped, but no man put his hand to his mouth. For the people feared the oath.
Luther1545(i) 26 Und da das Volk hineinkam in den Wald, siehe, da floß der Honig. Aber niemand tat desselben mit der Hand zu seinem Munde; denn das Volk fürchtete sich vor dem Eide.
Luther1912(i) 26 Und da das Volk hineinkam in den Wald, siehe, da floß der Honig. Aber niemand tat davon mit der Hand zu seinem Munde; denn das Volk fürchtete sich vor dem Eid.
ELB1871(i) 26 Und als das Volk in den Wald kam: siehe da, ein Strom von Honig; aber niemand brachte seine Hand zu seinem Munde, denn das Volk fürchtete den Schwur.
ELB1905(i) 26 Und als das Volk in den Wald kam: siehe da, ein Strom von Honig; aber niemand brachte seine Hand zu seinem Munde, denn das Volk fürchtete den Schwur.
DSV(i) 26 Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honigvloed; maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering.
Giguet(i) 26 Le peuple passait près des abeilles, et s’en allait devisant, et nul n’osait porter la main à sa bouche; car ils redoutaient l’imprécation portée au nom du Seigneur.
DarbyFR(i) 26 Et le peuple entra dans la forêt; et voici du miel qui coulait; mais nul ne porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment.
Martin(i) 26 Le peuple donc entra dans la forêt, et voici du miel qui découlait; et il n'y en eut aucun qui portât sa main à sa bouche; car le peuple avait peur du serment.
Segond(i) 26 Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait; mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment.
SE(i) 26 Entró, pues, el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría; mas ninguno hubo que llegase la mano a su boca; porque el pueblo temía el juramento.
ReinaValera(i) 26 Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría; mas ninguno hubo que llegase la mano á su boca: porque el pueblo temía el juramento.
JBS(i) 26 Entró, pues, el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría; mas ninguno hubo que llegara la mano a su boca; porque el pueblo temía el juramento.
Albanian(i) 26 Me të hyrë populli në pyll, ai pa mjaltin që kullonte; por askush nuk e çoi dorën në gojë, sepse populli kishte frikë nga betimi që kishte bërë.
RST(i) 26 И вошел народ в лес, говоря: вот, течет мед. Но никто не протянулруки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия.
Arabic(i) 26 ولما دخل الشعب الوعر اذا بالعسل يقطر ولم يمدّ احد يده الى فيه لان الشعب خاف من القسم.
Bulgarian(i) 26 И когато народът влезе в гората, ето, медът капеше; но никой не сложи ръката си до устата си, защото народът се боеше от клетвата.
Croatian(i) 26 Kad je narod došao onamo, vidje gdje teče med, ali nitko ne prinese ruke k ustima, jer se narod bojao zakletve.
BKR(i) 26 A když všel lid do lesa, viděl tekoucí med; žádný však nepřičinil k ústům svým ruky své, nebo se bál lid té přísahy.
Danish(i) 26 Og Folket kom ind i Skoven, se, da flød Honningen; og ingen førte sin Haand til sin Mund; thi Folket frygtede for Besværgelsen.
CUV(i) 26 他 們 進 了 樹 林 , 見 有 蜜 流 下 來 , 卻 沒 有 人 敢 用 手 取 蜜 入 口 , 因 為 他 們 怕 那 誓 言 。
CUVS(i) 26 他 们 进 了 树 林 , 见 冇 蜜 流 下 来 , 却 没 冇 人 敢 用 手 取 蜜 入 口 , 因 为 他 们 怕 那 誓 言 。
Esperanto(i) 26 Kiam la popolo venis en la arbaron, ili vidis, ke jen fluas la mielo; sed neniu levis sian manon al la busxo, cxar la popolo timis la jxuron.
Finnish(i) 26 Kuin kansa tuli metsään, katso, silloin vuosi siellä hunajaa, mutta ei yksikään ottanut sitä kädellänsä suuhunsa; sillä kansa pelkäsi valaa.
FinnishPR(i) 26 Kun kansa tuli kennokakkujen ääreen, niin katso, niistä vuoti hunajata, mutta ei kukaan vienyt kättään suuhun, sillä kansa pelkäsi valaa.
Haitian(i) 26 Siwo myèl t'ap koule konsa atè nan rakbwa a, men pesonn pa goute menm ladan l' paske yo te pè pou malè Sayil te di a pa rive yo.
Hungarian(i) 26 Mikor pedig a nép beméne az erdõbe, jóllehet folyt a méz, [mindazáltal] senki sem érteté kezét szájához, mert félt a nép az eskü miatt.
Indonesian(i) 26 tetapi tak seorang pun yang makan sesuatu dari madu itu, karena takut kena kutuk yang diucapkan Saul.
Italian(i) 26 E, come fu entrato nella selva, ecco del miele che colava; ma non vi fu alcuno che si recasse la mano alla bocca; perciocchè il popolo temeva del giuramento.
ItalianRiveduta(i) 26 E come il popolo fu entrato nella foresta, vide il miele che colava; ma nessuno si portò la mano alla bocca, perché il popolo rispettava il giuramento.
Korean(i) 26 백성이 수풀로 들어갈 때에 꿀이 흐르는 것을 보고도 그들이 맹세를 두려워하여 손을 그 입에 대는 자가 없으나
Lithuanian(i) 26 Žmonės, įėję į mišką, matė varvantį medų, tačiau nė vienas neragavo jo, nes bijojo prakeikimo.
PBG(i) 26 Wszedłszy tedy lud do lasu, ujrzał płynący miód; wszakże nie doniósł żaden z miodem ręki swojej do ust swoich, bo się bał lud onej przysięgi.
Portuguese(i) 26 Chegando, pois, o povo ao bosque, viu correr o mel; todavia ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração.
Norwegian(i) 26 og med det samme folket kom inn i skogen, fikk de se en hel strøm av honning; men ingen av folket førte sin hånd til munnen av frykt for eden.
Romanian(i) 26 Cînd a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgînd; dar niciunul n'a dus mierea la gură, căci poporul ţinea jurămîntul.
Ukrainian(i) 26 І ввійшов народ до того лісу, аж ось струмок меду! Та ніхто не простяг своєї руки до уст своїх, бо народ боявся присяги.