John 15:4

WestSaxon990(i) 4 wuniað on me & ic on eow; Swa twig ne mæg blæda beran him-sylf. buton hit wunige on win-earde. swa ge ne magon eäc buton ge wunion on me;