Luke 9:18

WestSaxon1175(i) 18 Ða wæs ge-worðen þa se hælend wæs ane hine ge-biddende. his leorning-cnihtes wæren mid him. Ða axsode he hyo. hwæt sægð þis folc þæt ich syo.