Joshua 4:15

Thomson(i) 15 Now when the Lord spoke to Joshua, saying,