Ezra 7:2

Thomson(i) 2 son of Selum, son of Sadduk, son of Achitob,