1 Chronicles 6:51

Thomson(i) 51 Bokki his son, Ozi his son, Saraia his son,