Romans 6:6

TR(i)
  6 G5124 D-ASN τουτο G1097 (G5723) V-PAP-NPM γινωσκοντες G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G3820 A-NSM παλαιος G2257 P-1GP ημων G444 N-NSM ανθρωπος G4957 (G5681) V-API-3S συνεσταυρωθη G2443 CONJ ινα G2673 (G5686) V-APS-3S καταργηθη G3588 T-NSN το G4983 N-NSN σωμα G3588 T-GSF της G266 N-GSF αμαρτιας G3588 T-GSN του G3371 ADV μηκετι G1398 (G5721) V-PAN δουλευειν G2248 P-1AP ημας G3588 T-DSF τη G266 N-DSF αμαρτια
ERV(i) 6 knowing this, that our old man was crucified with [him], that the body of sin might be done away, that so we should no longer be in bondage to sin;