Romans 5:18

TR(i)
  18 G686 PRT αρα G3767 CONJ ουν G5613 ADV ως G1223 PREP δι G1520 A-GSM ενος G3900 N-GSN παραπτωματος G1519 PREP εις G3956 A-APM παντας G444 N-APM ανθρωπους G1519 PREP εις G2631 N-ASN κατακριμα G3779 ADV ουτως G2532 CONJ και G1223 PREP δι G1520 A-GSM ενος G1345 N-GSN δικαιωματος G1519 PREP εις G3956 A-APM παντας G444 N-APM ανθρωπους G1519 PREP εις G1347 N-ASF δικαιωσιν G2222 N-GSF ζωης
ERV(i) 18 So then as through one trespass [the judgment came] unto all men to condemnation; even so through one act of righteousness [the free gift came] unto all men to justification of life.