Romans 13:3

TR(i)
  3 G3588 T-NPM οι G1063 CONJ γαρ G758 N-NPM αρχοντες G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3P εισιν G5401 N-NSM φοβος G3588 T-GPN των G18 A-GPN αγαθων G2041 N-GPN εργων G235 CONJ αλλα G3588 T-GPN των G2556 A-GPN κακων G2309 (G5719) V-PAI-2S θελεις G1161 CONJ δε G3361 PRT-N μη G5399 (G5738) V-PNN φοβεισθαι G3588 T-ASF την G1849 N-ASF εξουσιαν G3588 T-ASN το G18 A-ASN αγαθον G4160 (G5720) V-PAM-2S ποιει G2532 CONJ και G2192 (G5692) V-FAI-2S εξεις G1868 N-ASM επαινον G1537 PREP εξ G846 P-GSF αυτης
ERV(i) 3 For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. And wouldest thou have no fear of the power? do that which is good, and thou shalt have praise from the same: