Romans 11:7-10

TR(i)
  7 G5101 I-NSN τι G3767 CONJ ουν G3739 R-ASN ο G1934 (G5719) V-PAI-3S επιζητει G2474 N-PRI ισραηλ G5127 D-GSN τουτου G3756 PRT-N ουκ G2013 (G5627) V-2AAI-3S επετυχεν G3588 T-NSF η G1161 CONJ δε G1589 N-NSF εκλογη G2013 (G5627) V-2AAI-3S επετυχεν G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G3062 A-NPM λοιποι G4456 (G5681) V-API-3P επωρωθησαν
  8 G2531 ADV καθως G1125 (G5769) V-RPI-3S γεγραπται G1325 (G5656) V-AAI-3S εδωκεν G846 P-DPM αυτοις G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4151 N-ASN πνευμα G2659 N-GSF κατανυξεως G3788 N-APM οφθαλμους G3588 T-GSN του G3361 PRT-N μη G991 (G5721) V-PAN βλεπειν G2532 CONJ και G3775 N-APN ωτα G3588 T-GSN του G3361 PRT-N μη G191 (G5721) V-PAN ακουειν G2193 CONJ εως G3588 T-GSF της G4594 ADV σημερον G2250 N-GSF ημερας
  9 G2532 CONJ και G1138 N-PRI δαβιδ G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G1096 (G5676) V-AOM-3S γενηθητω G3588 T-NSF η G5132 N-NSF τραπεζα G846 P-GPM αυτων G1519 PREP εις G3803 N-ASF παγιδα G2532 CONJ και G1519 PREP εις G2339 N-ASF θηραν G2532 CONJ και G1519 PREP εις G4625 N-ASN σκανδαλον G2532 CONJ και G1519 PREP εις G468 N-ASN ανταποδομα G846 P-DPM αυτοις
  10 G4654 (G5682) V-APM-3P σκοτισθητωσαν G3588 T-NPM οι G3788 N-NPM οφθαλμοι G846 P-GPM αυτων G3588 T-GSN του G3361 PRT-N μη G991 (G5721) V-PAN βλεπειν G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G3577 N-ASM νωτον G846 P-GPM αυτων G1275 ADV διαπαντος G4781 (G5657) V-AAM-2S συγκαμψον
KJV_Strongs(i)
  7 G5101 What G3767 then G2474 ? Israel G2013 hath G3756 not G2013 obtained [G5627]   G5127 that G3739 which G1934 he seeketh for [G5719]   G1161 ; but G1589 the election G2013 hath obtained it [G5627]   G1161 , and G3062 the rest G4456 were blinded [G5681]  
  8 G2531 (According as G1125 it is written [G5769]   G2316 , God G1325 hath given [G5656]   G846 them G4151 the spirit G2659 of slumber G3788 , eyes G991 that they should G3361 not G991 see [G5721]   G2532 , and G3775 ears G191 that they should G3361 not G191 hear [G5721]   G2193 ;) unto G4594 this G2250 day.
  9 G2532 And G1138 David G3004 saith [G5719]   G1096 , Let G846 their G5132 table G1096 be made [G5676]   G1519 a snare G3803   G2532 , and G1519 a trap G2339   G2532 , and G1519 a stumblingblock G4625   G2532 , and G1519 a recompence G468   G846 unto them:
  10 G4654 Let G846 their G3788 eyes G4654 be darkened [G5682]   G991 , that they may G3361 not G991 see [G5721]   G2532 , and G4781 bow down [G5657]   G846 their G3577 back G1275 alway.
ERV(i) 7 What then? That which Israel seeketh for, that he obtained not; but the election obtained it, and the rest were hardened: 8 according as it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, unto this very day. 9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, And a stumblingblock, and a recompense unto them: 10 Let their eyes be darkened, that they may not see, And bow thou down their back alway.