Revelation 2:20

TR(i)
  20 G235 CONJ αλλ G2192 (G5719) V-PAI-1S εχω G2596 PREP κατα G4675 P-2GS σου G3641 A-APN ολιγα G3754 CONJ οτι G1439 (G5719) V-PAI-2S εας G3588 T-ASF την G1135 N-ASF γυναικα G2403 N-PRI ιεζαβηλ G3588 T-ASF την G3004 (G5723) V-PAP-ASF λεγουσαν G1438 F-3ASF εαυτην G4398 N-ASF προφητιν G1321 (G5721) V-PAN διδασκειν G2532 CONJ και G4105 (G5745) V-PPN πλανασθαι G1699 S-1APM εμους G1401 N-APM δουλους G4203 (G5658) V-AAN πορνευσαι G2532 CONJ και G1494 A-APN ειδωλοθυτα G5315 (G5629) V-2AAN φαγειν
ERV(i) 20 But I have [this ]against thee, that thou sufferest the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess; and she teacheth and seduceth my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed to idols.