Revelation 15:4

TR(i)
  4 G5101 I-NSM τις G3756 PRT-N ου G3361 PRT-N μη G5399 (G5680) V-AOS-3S φοβηθη G4571 P-2AS σε G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και G1392 (G5661) V-AAS-3S δοξαση G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G4675 P-2GS σου G3754 CONJ οτι G3441 A-NSM μονος G3741 A-NSM οσιος G3754 CONJ οτι G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G1484 N-NPN εθνη G2240 (G5692) V-FAI-3P ηξουσιν G2532 CONJ και G4352 (G5692) V-FAI-3P προσκυνησουσιν G1799 ADV ενωπιον G4675 P-2GS σου G3754 CONJ οτι G3588 T-NPN τα G1345 N-NPN δικαιωματα G4675 P-2GS σου G5319 (G5681) V-API-3P εφανερωθησαν
ERV(i) 4 Who shall not fear, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy; for all the nations shall come and worship before thee; for thy righteous acts have been made manifest.