Revelation 14:20

TR(i)
  20 G2532 CONJ και G3961 (G5681) V-API-3S επατηθη G3588 T-NSF η G3025 N-NSF ληνος G1854 ADV εξω G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G2532 CONJ και G1831 (G5627) V-2AAI-3S εξηλθεν G129 N-NSN αιμα G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G3025 N-GSF ληνου G891 PREP αχρι G3588 T-GPM των G5469 N-GPM χαλινων G3588 T-GPM των G2462 N-GPM ιππων G575 PREP απο G4712 N-GPN σταδιων G5507 A-GPM χιλιων G1812 A-GPM εξακοσιων
ERV(i) 20 And the winepress was trodden without the city, and there came out blood from the winepress, even unto the bridles of the horses, as far as a thousand and six hundred furlongs.