Revelation 11:19

TR(i)
  19 G2532 CONJ και G455 (G5648) V-2API-3S ηνοιγη G3588 T-NSM ο G3485 N-NSM ναος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3772 N-DSM ουρανω G2532 CONJ και G3700 (G5681) V-API-3S ωφθη G3588 T-NSF η G2787 N-NSF κιβωτος G3588 T-GSF της G1242 N-GSF διαθηκης G846 P-GSM αυτου G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3485 N-DSM ναω G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G1096 (G5633) V-2ADI-3P εγενοντο G796 N-NPF αστραπαι G2532 CONJ και G5456 N-NPF φωναι G2532 CONJ και G1027 N-NPF βρονται G2532 CONJ και G4578 N-NSM σεισμος G2532 CONJ και G5464 N-NSF χαλαζα G3173 A-NSF μεγαλη
ERV(i) 19 And there was opened the temple of God that is in heaven; and there was seen in his temple the ark of his covenant; and there followed lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail.