Matthew 7:6

TR(i)
  6 G3361 PRT-N μη G1325 (G5632) V-2AAS-2P δωτε G3588 T-ASN το G40 A-ASN αγιον G3588 T-DPM τοις G2965 N-DPM κυσιν G3366 CONJ μηδε G906 (G5632) V-2AAS-2P βαλητε G3588 T-APM τους G3135 N-APM μαργαριτας G5216 P-2GP υμων G1715 PREP εμπροσθεν G3588 T-GPM των G5519 N-GPM χοιρων G3379 ADV μηποτε G2662 (G5661) V-AAS-3P καταπατησωσιν G846 P-APM αυτους G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G4228 N-DPM ποσιν G846 P-GPM αυτων G2532 CONJ και G4762 (G5651) V-2APP-NPM στραφεντες G4486 (G5661) V-AAS-3P ρηξωσιν G5209 P-2AP υμας
ERV(i) 6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.