Matthew 5:29

TR(i)
  29 G1487 COND ει G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G3788 N-NSM οφθαλμος G4675 P-2GS σου G3588 T-NSM ο G1188 A-NSM δεξιος G4624 (G5719) V-PAI-3S σκανδαλιζει G4571 P-2AS σε G1807 (G5628) V-2AAM-2S εξελε G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G906 (G5628) V-2AAM-2S βαλε G575 PREP απο G4675 P-2GS σου G4851 (G5719) V-PAI-3S συμφερει G1063 CONJ γαρ G4671 P-2DS σοι G2443 CONJ ινα G622 (G5643) V-2AMS-3S αποληται G1520 A-ASN εν G3588 T-GPN των G3196 N-GPN μελων G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G3361 PRT-N μη G3650 A-NSN ολον G3588 T-NSN το G4983 N-NSN σωμα G4675 P-2GS σου G906 (G5686) V-APS-3S βληθη G1519 PREP εις G1067 N-ASF γεενναν
ERV(i) 29 And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell.