Matthew 26:75

TR(i)
  75 G2532 CONJ και G3415 (G5681) V-API-3S εμνησθη G3588 T-NSM ο G4074 N-NSM πετρος G3588 T-GSN του G4487 N-GSN ρηματος G3588 T-GSM του G2424 N-GSM ιησου G2046 (G5761) V-RAP-GSN-ATT ειρηκοτος G846 P-DSM αυτω G3754 CONJ οτι G4250 ADV πριν G220 N-ASM αλεκτορα G5455 (G5658) V-AAN φωνησαι G5151 ADV τρις G533 (G5695) V-FDI-2S απαρνηση G3165 P-1AS με G2532 CONJ και G1831 (G5631) V-2AAP-NSM εξελθων G1854 ADV εξω G2799 (G5656) V-AAI-3S εκλαυσεν G4090 ADV πικρως
ERV(i) 75 And Peter remembered the word which Jesus had said, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.