Matthew 25:21

TR(i)
  21 G5346 (G5713) V-IXI-3S εφη G1161 CONJ δε G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G846 P-GSM αυτου G2095 ADV ευ G1401 N-VSM δουλε G18 A-VSM αγαθε G2532 CONJ και G4103 A-VSM πιστε G1909 PREP επι G3641 A-APN ολιγα G1510 (G5713) V-IXI-2S ης G4103 A-NSM πιστος G1909 PREP επι G4183 A-GPN πολλων G4571 P-2AS σε G2525 (G5692) V-FAI-1S καταστησω G1525 (G5628) V-2AAM-2S εισελθε G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G5479 N-ASF χαραν G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G4675 P-2GS σου
ERV(i) 21 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things: enter thou into the joy of thy lord.