Matthew 25:20

TR(i)
  20 G2532 CONJ και G4334 (G5631) V-2AAP-NSM προσελθων G3588 T-NSM ο G3588 T-APN τα G4002 A-NUI πεντε G5007 N-APN ταλαντα G2983 (G5631) V-2AAP-NSM λαβων G4374 (G5656) V-AAI-3S προσηνεγκεν G243 A-APN αλλα G4002 A-NUI πεντε G5007 N-APN ταλαντα G3004 (G5723) V-PAP-NSM λεγων G2962 N-VSM κυριε G4002 A-NUI πεντε G5007 N-APN ταλαντα G3427 P-1DS μοι G3860 (G5656) V-AAI-2S παρεδωκας G1492 (G5657) V-AAM-2S ιδε G243 A-APN αλλα G4002 A-NUI πεντε G5007 N-APN ταλαντα G2770 (G5656) V-AAI-1S εκερδησα G1909 PREP επ G846 P-DPN αυτοις
ERV(i) 20 And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.