Matthew 17:1

TR(i)
  1 G2532 CONJ και G3326 PREP μεθ G2250 N-APF ημερας G1803 A-NUI εξ G3880 (G5719) V-PAI-3S παραλαμβανει G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3588 T-ASM τον G4074 N-ASM πετρον G2532 CONJ και G2385 N-ASM ιακωβον G2532 CONJ και G2491 N-ASM ιωαννην G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G399 (G5719) V-PAI-3S αναφερει G846 P-APM αυτους G1519 PREP εις G3735 N-ASN ορος G5308 A-ASN υψηλον G2596 PREP κατ G2398 A-ASF ιδιαν
ERV(i) 1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart: