Matthew 13:22

TR(i)
  22 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G173 N-APF ακανθας G4687 (G5651) V-2APP-NSM σπαρεις G3778 D-NSM ουτος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G3588 T-ASM τον G3056 N-ASM λογον G191 (G5723) V-PAP-NSM ακουων G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G3308 N-NSF μεριμνα G3588 T-GSM του G165 N-GSM αιωνος G5127 D-GSM τουτου G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G539 N-NSF απατη G3588 T-GSM του G4149 N-GSM πλουτου G4846 (G5719) V-PAI-3S συμπνιγει G3588 T-ASM τον G3056 N-ASM λογον G2532 CONJ και G175 A-NSM ακαρπος G1096 (G5736) V-PNI-3S γινεται
ERV(i) 22 And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.