Matthew 11:21

TR(i)
  21 G3759 INJ ουαι G4671 P-2DS σοι G5523 N-PRI χοραζιν G3759 INJ ουαι G4671 P-2DS σοι G966 N-PRI βηθσαιδαν G3754 CONJ οτι G1487 COND ει G1722 PREP εν G5184 N-DSF τυρω G2532 CONJ και G4605 N-DSF σιδωνι G1096 (G5633) V-2ADI-3P εγενοντο G3588 T-NPF αι G1411 N-NPF δυναμεις G3588 T-NPF αι G1096 (G5637) V-2ADP-NPF γενομεναι G1722 PREP εν G5213 P-2DP υμιν G3819 ADV παλαι G302 PRT αν G1722 PREP εν G4526 N-DSM σακκω G2532 CONJ και G4700 N-DSM σποδω G3340 (G5656) V-AAI-3P μετενοησαν
ERV(i) 21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.