Mark 6:56

TR(i)
  56 G2532 CONJ και G3699 ADV οπου G302 PRT αν G1531 (G5711) V-INI-3S εισεπορευετο G1519 PREP εις G2968 N-APF κωμας G2228 PRT η G4172 N-APF πολεις G2228 PRT η G68 N-APM αγρους G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G58 N-DPF αγοραις G5087 (G5707) V-IAI-3P ετιθουν G3588 T-APM τους G770 (G5723) V-PAP-APM ασθενουντας G2532 CONJ και G3870 (G5707) V-IAI-3P παρεκαλουν G846 P-ASM αυτον G2443 CONJ ινα G2579 COND-C καν G3588 T-GSN του G2899 N-GSN κρασπεδου G3588 T-GSN του G2440 N-GSN ιματιου G846 P-GSM αυτου G680 (G5672) V-AMS-3P αψωνται G2532 CONJ και G3745 K-NPM οσοι G302 PRT αν G680 (G5711) V-INI-3P ηπτοντο G846 P-GSM αυτου G4982 (G5712) V-IPI-3P εσωζοντο
KJV_Strongs(i)
  56 G2532 And G3699 whithersoever G302   G1531 he entered [G5711]   G1519 , into G2968 villages G2228 , or G4172 cities G2228 , or G68 country G5087 , they laid [G5707]   G770 the sick [G5723]   G1722 in G58 the streets G2532 , and G3870 besought [G5707]   G846 him G2443 that G680 they might touch [G5672]   G2579 if G2579 it were but G2899 the border G846 of his G2440 garment G2532 : and G3745 as many G302 as G680 touched [G5711]   G846 him G4982 were made whole [G5712]  .
ERV(i) 56 And wheresoever he entered, into villages, or into cities, or into the country, they laid the sick in the marketplaces, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.