Mark 5:30

TR(i)
  30 G2532 CONJ και G2112 ADV ευθεως G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G1921 (G5631) V-2AAP-NSM επιγνους G1722 PREP εν G1438 F-3DSM εαυτω G3588 T-ASF την G1537 PREP εξ G846 P-GSM αυτου G1411 N-ASF δυναμιν G1831 (G5631) V-2AAP-ASF εξελθουσαν G1994 (G5651) V-2APP-NSM επιστραφεις G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3793 N-DSM οχλω G3004 (G5707) V-IAI-3S ελεγεν G5101 I-NSM τις G5101 I-NSF G3450 P-1GS μου G680 (G5662) V-ADI-3S ηψατο G3588 T-GPN των G2440 N-GPN ιματιων
ERV(i) 30 And straightway Jesus, perceiving in himself that the power [proceeding ]from him had gone forth, turned him about in the crowd, and said, Who touched my garments?