Mark 2:16

TR(i)
  16 G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G1122 N-NPM γραμματεις G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5330 N-NPM φαρισαιοι G1492 (G5631) V-2AAP-NPM ιδοντες G846 P-ASM αυτον G2068 (G5723) V-PAP-ASM εσθιοντα G3326 PREP μετα G3588 T-GPM των G5057 N-GPM τελωνων G2532 CONJ και G268 A-GPM αμαρτωλων G3004 (G5707) V-IAI-3P ελεγον G3588 T-DPM τοις G3101 N-DPM μαθηταις G846 P-GSM αυτου G5101 I-NSN τι G3754 CONJ οτι G3326 PREP μετα G3588 T-GPM των G5057 N-GPM τελωνων G2532 CONJ και G268 A-GPM αμαρτωλων G2068 (G5719) V-PAI-3S εσθιει G2532 CONJ και G4095 (G5719) V-PAI-3S πινει
ERV(i) 16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and publicans, said unto his disciples, He eateth and drinketh with publicans and sinners.
Reformed Dating