Mark 10:19

TR(i)
  19 G3588 T-APF τας G1785 N-APF εντολας G1492 (G5758) V-RAI-2S οιδας G3361 PRT-N μη G3431 (G5661) V-AAS-2S μοιχευσης G3361 PRT-N μη G5407 (G5661) V-AAS-2S φονευσης G3361 PRT-N μη G2813 (G5661) V-AAS-2S κλεψης G3361 PRT-N μη G5576 (G5661) V-AAS-2S ψευδομαρτυρησης G3361 PRT-N μη G650 (G5661) V-AAS-2S αποστερησης G5091 (G5720) V-PAM-2S τιμα G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G3384 N-ASF μητερα
ERV(i) 19 Thou knowest the commandments, Do not kill, Do not commit adultery, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honour thy father and mother.