Luke 7:8

TR(i)
  8 G2532 CONJ και G1063 CONJ γαρ G1473 P-1NS εγω G444 N-NSM ανθρωπος G1510 (G5748) V-PXI-1S ειμι G5259 PREP υπο G1849 N-ASF εξουσιαν G5021 (G5746) V-PPP-NSM τασσομενος G2192 (G5723) V-PAP-NSM εχων G5259 PREP υπ G1683 F-1ASM εμαυτον G4757 N-APM στρατιωτας G2532 CONJ και G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G5129 D-DSM τουτω G4198 (G5676) V-AOM-2S πορευθητι G2532 CONJ και G4198 (G5736) V-PNI-3S πορευεται G2532 CONJ και G243 A-DSM αλλω G2064 (G5737) V-PNM-2S ερχου G2532 CONJ και G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G1401 N-DSM δουλω G3450 P-1GS μου G4160 (G5657) V-AAM-2S ποιησον G5124 D-ASN τουτο G2532 CONJ και G4160 (G5719) V-PAI-3S ποιει
KJV_Strongs(i)
  8 G1063 For G1473 I G2532 also G1510 am [G5748]   G444 a man G5021 set [G5746]   G5259 under G1849 authority G2192 , having [G5723]   G5259 under G1683 me G4757 soldiers G2532 , and G3004 I say [G5719]   G5129 unto one G4198 , Go [G5676]   G2532 , and G4198 he goeth [G5736]   G2532 ; and G243 to another G2064 , Come [G5736]   G2532 , and G2064 he cometh [G5736]   G2532 ; and G3450 to my G1401 servant G4160 , Do [G5657]   G5124 this G2532 , and G4160 he doeth [G5719]   it .
ERV(i) 8 For I also am a man set under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.