Luke 4:9

TR(i)
  9 G2532 CONJ και G71 (G5627) V-2AAI-3S ηγαγεν G846 P-ASM αυτον G1519 PREP εις G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2532 CONJ και G2476 (G5656) V-AAI-3S εστησεν G846 P-ASM αυτον G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G4419 N-ASN πτερυγιον G3588 T-GSN του G2411 N-GSN ιερου G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G1487 COND ει G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G1510 (G5748) V-PXI-2S ει G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G906 (G5628) V-2AAM-2S βαλε G4572 F-2ASM σεαυτον G1782 ADV εντευθεν G2736 ADV κατω
ERV(i) 9 And he led him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down from hence: