Luke 3:17

TR(i)
  17 G3739 R-GSM ου G3588 T-NSN το G4425 N-NSN πτυον G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G1245 (G5692) V-FAI-3S-ATT διακαθαριει G3588 T-ASF την G257 N-ASF αλωνα G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G4863 (G5692) V-FAI-3S συναξει G3588 T-ASM τον G4621 N-ASM σιτον G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G596 N-ASF αποθηκην G846 P-GSM αυτου G3588 T-ASN το G1161 CONJ δε G892 N-ASN αχυρον G2618 (G5692) V-FAI-3S κατακαυσει G4442 N-DSN πυρι G762 A-DSN ασβεστω
ERV(i) 17 whose fan is in his hand, throughly to cleanse his threshing-floor, and to gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn up with unquenchable fire.