Luke 21:8

TR(i)
  8 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G991 (G5720) V-PAM-2P βλεπετε G3361 PRT-N μη G4105 (G5686) V-APS-2P πλανηθητε G4183 A-NPM πολλοι G1063 CONJ γαρ G2064 (G5695) V-FDI-3P ελευσονται G1909 PREP επι G3588 T-DSN τω G3686 N-DSN ονοματι G3450 P-1GS μου G3004 (G5723) V-PAP-NPM λεγοντες G3754 CONJ οτι G1473 P-1NS εγω G1510 (G5748) V-PXI-1S ειμι G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G2540 N-NSM καιρος G1448 (G5758) V-RAI-3S ηγγικεν G3361 PRT-N μη G3767 CONJ ουν G4198 (G5680) V-AOS-2P πορευθητε G3694 ADV οπισω G846 P-GPM αυτων
ERV(i) 8 And he said, Take heed that ye be not led astray: for many shall come in my name, saying, I am [he]; and, The time is at hand: go ye not after them.