Luke 17:2

TR(i)
  2 G3081 (G5719) V-PAI-3S λυσιτελει G846 P-DSM αυτω G1487 COND ει G3458 N-NSM μυλος G3684 A-NSM ονικος G4029 (G5736) V-PNI-3S περικειται G4012 PREP περι G3588 T-ASM τον G5137 N-ASM τραχηλον G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G4496 (G5769) V-RPI-3S ερριπται G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2281 N-ASF θαλασσαν G2228 PRT η G2443 CONJ ινα G4624 (G5661) V-AAS-3S σκανδαλιση G1520 A-ASM ενα G3588 T-GPM των G3398 A-GPM μικρων G5130 D-GPM τουτων
ERV(i) 2 It were well for him if a millstone were hanged about his neck, and he were thrown into the sea, rather than that he should cause one of these little ones to stumble.