John 9:7

TR(i)
  7 G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G5217 (G5720) V-PAM-2S υπαγε G3538 (G5669) V-AMM-2S νιψαι G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2861 N-ASF κολυμβηθραν G3588 T-GSM του G4611 N-PRI σιλωαμ G3739 R-NSN ο G2059 (G5743) V-PPI-3S ερμηνευεται G649 (G5772) V-RPP-NSM απεσταλμενος G565 (G5627) V-2AAI-3S απηλθεν G3767 CONJ ουν G2532 CONJ και G3538 (G5668) V-AMI-3S ενιψατο G2532 CONJ και G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G991 (G5723) V-PAP-NSM βλεπων
ERV(i) 7 and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam (which is by interpretation, Sent). He went away therefore, and washed, and came seeing.